Vårt virke
----------


Arbeidsoppgaver/annet engasjement komiteen har er: 

* Komitekickoff
* Lederkurs for styret og komiteledere 
* Kollokvieorganisering
* Drifte prosjekter 
  * Revy
  * Autobank
  * Maraton


Medlemmer
---------

Komiteen består for øyeblikket av 15 engasjerte studenter.


|År|Leder|Nestleder|Økonomiansvarlig|Medlemmer|||||||||||||||||||||| 
|--------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
| 2023V     |Milla Weium|Sarmi Ponnuthurai|Christoffer Stensrud|Christoffer Stensrud|Luka Grujic|Emma Blix|Hilmir Straumland|Billy Steen Barrett|Farhad Ismayilov|Martin Kvalsund|Ida Manger|Frede Berdal|Andrine Heggelund|Edvard Aasen|Sunniva Bjerke|Mattis Hembre||
| 2022H     |Milla Weium|Sarmi Ponnuthurai|Christoffer Stensrud|Duvara Nishaharan|Luka Grujic|Emma Blix|Hilmir Straumland|Anniken Hoff|Billy Steen Barrett |Farhad Ismayilov||
| 2022V     |Milla Weium|Sarmi Ponnuthurai|Christoffer Stensrud|Christoffer Stensrud|Luka Grujic|Emma Blix|William Andersson|Anniken Hoff|Johan August Østbye |Mia Bjørndal|Thomas Iversen Ramm|
| 2021V     |Luka Grujic|Lars Gjelstad|Kaja Sofie Lundgaard|Birgitte Swensson|Christoffer Stensrud|Henrik Tobias Liodden|Marius Sjøberg|Mathias Fossum|Monika Muzyk|Sander Lindberg|Sigurd Oxaas Wie|Thomas Alejandro Ramirez Fernandez|Thomas Iversen Ramm|Vilde Almestad
| 2020h     |Marius Holm Johansen|Luka Grujic|Sigurd Oxaas Wie|Birgitte Swensson|Henrik Tobias Liodden|Kaja Sofie Lundgaard|Kasper Maagerø Svendsen|Katarina Gjendem Murphy|Marius Sjøberg|Sander Lindberg|Thomas Alejandro Ramirez Fernandez|Thomas Iversen Ramm|Vilde Almestad
| 2020v     |Marius Holm Johansen|Luka Grujic|Sigurd Oxaas Wie|Agnete Djupvik|Andrea Bach|Astrid Vik|August Solvang|Birgitte Swensson|Christoffer Almankaas|Edvard Gjessing Bakken|Emil Petter Schrøder |Endre Ulberg|Fredrik Sørmo|Henrik Tobias Liodden|Ingrid Medalen|Jakob Westermoen|Kaja Sofie Lundgaard|Kasper Maagerø Svendsen|Kristoffer Hajem|Marius Aarsnes|Marius Sjøberg|Mathias S. Müller|Ole Anders Stokker|Sander Lindberg|Vilde Almestad
| 2019h     |Emil Petter Schrøder|Ingrid Medalen|Sigurd Oxaas Wie|Andrea Bach|Astrid Vik|Christoffer Almankaas|Edvard Gjessing Bakken|Ellen Bakksjø |Endre Ulberg|Fredrik Sørmo|Henrik Tobias Liodden|Jakob Westermoen|Kristoffer Hajem|Marius Aarsnes|Marius Holm Johansen|Mathias S. Müller|Trine-Lise Helgesen
| 2019v     |Emil Petter Schrøder|Ingrid Medalen|Sigurd Oxaas Wie|Andrea Bach|Carlo Morte|Christoffer Almankaas|Edvard Gjessing Bakken|Edvard Sjøblom|Endre Ulberg|Ellen Bakksjø |Erik Wiker|Henrik Tobias Liodden|Kristoffer Hajem|Trine-Lise Helgesen|Claus Bugge|Rein Holthe-berg|Christoffer Skar Lofsberg|Christian Nyvoll|Jakob Westermoen|Martin Bjerke|Marius Aarsnes|Marius Holm Johansen|
| 2018h     | Endre Ulberg |Jens Omfjord|Martin Bjerke|Andrea Bach|Carlo Morte|Christoffer Almankaas|Edvard Gjessing Bakken|Edvard Sjøblom|Ellen Bakksjø |Emil Petter Schrøder|Erik Wiker|Henrik Tobias Liodden|Ingrid Medalen|Kristoffer Hajem|Trine-Lise Helgesen|Claus Bugge|Rein Holthe-berg|Christoffer Skar Lofsberg|Sigurd Oxaas Wie|Christian Nyvoll|Jakob Westermoen|
| 2018v     | Endre Ulberg | Sondre Widmark |Martin Bjerke |Agnete Djupvik|Camilla Tran|Ellen Bakksjø|Erik Wiker|Hege Borge|Henrik Munkeberg|Kristoffer Hajem|Margit Schjefte|Nils Herde|Sigve Skaugvoll|Trine-Lise Helgesen|     |     |     |     |
| År  | Leder      | Nestleder     | Medlemmer    |        |         |           |           |        |       |       |      |           |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 2018v |Erik Wiker| Sondre Widmark  | Agnete Djupvik  | Camilla Tran | Ellen Bakksjø | Endre Ulberg | Hege Borge | Henrik Munkeberg | Kristoffer Hajem | Margit Schjefte | Nils Herde | Sigve Skaugvoll | Trine-Lise Helgesen|
| 2017h | Erik Wiker | Camilla Tran  |? | | | | | | | | |
| 2017v | Ingrid Myrann | Caroline Odden  | Ingrid Myrann  | Caroline Odden | Kathrine Løfqvist | Per Øyvind Kanestrøm | Marius Thingwall | Sverre Bjørke | Tale Prestmo | Marthe Øynes | Signe Elise Livgard |
| 2016h | Ingrid Myrann | Caroline Odden  | Ingrid Myrann  | Caroline Odden | Kathrine Løfqvist | Per Øyvind Kanestrøm | Marius Thingwall | Sverre Bjørke | Tale Prestmo | Marthe Øynes | Signe Elise Livgard |           |
| 2016v | Magnus Kongshem | Caroline Odden  | Ingrid Myrann  | Caroline Odden | Aina Thunestveit | Per Øyvind Kanestrøm | Kathrine Steffensen | Sverre Bjørke | Tale Prestmo (permitert) | Marthe Øynes |  Truls Mørk (Permitert)    |           |
| 2015h | Magnus Kongshem | Caroline Odden  | Ingrid Myrann  | Caroline Odden | Aina Thunestveit | Per Øyvind Kanestrøm | Kathrine Steffensen | Sverre Bjørke | Tale Prestmo | Marthe Øynes |Truls Mørk (Permitert) |           |
| 2015v | Hanne Gunby   | Susanne Gustavsen | Magnus Kongshem | Caroline Odden | Aina Thunestveit | Per Øyvind Kanestrøm | Kathrine Steffensen | Sverre Bjørke | Tale Prestmo | Marthe Øynes | Truls Mørk | Daniel Sollie Hansen |
| 2014h | Hanne Gunby   | Susanne Gustavsen | Tri Nguyen   |        |         |           |           |        |       |       |      |           |