Historie

Trivselskomiteen ble startet høsten 2011, og vedtatt som komité på genfors 2012. I året 2012-2013 pusset Trikom opp hele kontoret med blant annet ny sofakrok, kjøkkenhjørne, stort konferansebord og nye hyller til komitémedlemmer. I 2017 ble samlokaliseringsdebatten startet og det ble bestemt at Online skulle ut fra P15. I tidlig 2018 ble vi flyttet fra 3. etasje til 5. etasje P15. 31. mai ble vi kastet ut fra P15 og fikk et midlertidig kontor og eksamenslokale på Tyholt som var vårt siste før realfag. I 2018 ble Onlines lokaler flyttet fra P15 til Realfagsbygget A4. På grunn av samlokaliseringen var kontoret på Tyholt i løpet av våren, men etter sommeren sto kontoret klart. I 2020-2021 fikk kontoret på nytt nye møbler, blant annet nytt sofabord og konferansebord. Online-logoen ble også malet på veggen på kontoret av prokom.

Trikom til daglig

Trivselskomiteen har til daglig ansvar for at det er mat på kontoret, at kontorvakter blir satt opp og at man møter til disse og at kontoret er et hyggelig sted å være for studenter. Vi arrangerer også små hyggelige sammenkomster i løpet av året.

Medlemmer

Komiteen består for øyeblikket av 15 medlemmer som er engasjerte i triKom og linjeforeningen.

  • L - Leder
  • N - Nestleder
  • Ø - Økonomiansvarlig

Etter genfors 2020:

  • S - Styremedlem
  • L - Leder
  • V - Vara
  • Ø - Økonomiansvarlig
År Medlemmer
2012-2013 David Storjord (L), Ingeborg Ødegård Oftedal (N), Johan N. Slettevold (Ø), Daniel Sollie Hansen, Vigdis Hanto, Mats Tostrup, Håvard Holmboe Lian
2013-2014 John Hanssen Kolstad (L), Vigdis Hanto(N), Johan Slettevold(Ø), Daniel Sollie Hansen, Mats Tostrup, Håvard Holmboe Lian, David Storjord, Elin Hagen, William Henriksen, Erik Wiker
2014-2015 Erik Wiker (L), Vigdis Hanto (N), Johan Slettevold(Ø14), Daniel Sollie Hansen, John Hanssen Kolstad
2015-2016 Sondre Auestad (L), Erik Wiker (N), Kristoffer Hajem(Ø), David Storjord, Christoffer Almankaas, Ellen Bakksjø, Katarina Andersen, Martin Bjerke, Thayanan Tharmapalan
2016-2017 Martin Bjerke (L), Ellen Bakksjø (N), Christoffer Almankaas (Ø), David Storjord, Thayanan Tharmapalan, Taran Ruge, Fredrik Sørmo, Håvard Tollefsen, Sigve Skaugvoll, Sondre Strande Dahl
2017-2018 Taran Ruge (L), Fredrik Sørmø(N), Martin Bjerke (Ø), Thayanan Tharmapalan, Christoffer Almankaas, Fredrik Sørmo, Sondre Strande Dahl, Silje Moksnes, Sander Haga, Ola Holde, Kasper Maagerø Svendsen, Ingvild Gravem, Pål Edward Larsen, Jonas Jevnaker Aas
2018-2019 Pål Larsen (L), Kasper Svendsen (N), Ingvild Gravem (Ø18), Jon-Inge Heggstad (Ø19), Emil Ommundsen, Erik Skår, Maiken Astri Hatten, Malin Holte, Martin Bjerke, Morten Trøen Skandsen, Ola Holde, Sander Haga, Silje Marie Savland Moksnes
2019-2020 Silje Marie Savland Moksnes (L), Pål Larsen (N), Erik Skår, Kasper Svendsen, Jon-Inge Heggstad, Maiken Astri Hatten, Thea Karin Fladby, Peshwas Mofak, Monika Luu, Sander Haga, Jørgen Nummedal Sveberg, Sigbjørn Berdal
2020-2021 Erik Skår (L), Jørgen Nummedal Sveberg (Ø), Thea Karin Fladby (S), Pål Larsen, Monika Luu, Sigbjørn Berdal, Silje Marie Savland Moksnes, Sarmi Ponnuthurai, Duvara Nisharan, Carolina Gunnesdal, Emilie Sandberg Knudsen, Trym Flogard, Hallvard Munkås Andersen, Ingeborg Hirsti
2021-2022 Carolina Gunnesdal (L), Sarmi Ponnuthurai (S), Johanna Wilmers (Ø), Duvara Nisharan, Jørgen Nummedal Sveberg, Hallvard Munkås Andersen, Thea Karin Fladby , Monika Luu, Sigbjørn Berdal, Silje Marie Savland Moksnes, Frida Eriksen Næss, Erik Skår, Sebastian Hegreberg, Silviu Mihai, Mikkel Lange Friis
2022-2023 Frida Eriksen Næss(L), Carolina Gunnesdal (S, V), Johanna Wilmers (Ø), Duvara Nisharan, Jørgen Nummedal Sveberg, Hallvard Munkås Andersen, Thea Karin Fladby , Monika Luu, Sigbjørn Berdal, Sebastian Hegreberg, Silviu Mihai, Mikkel Lange Friis, Sebastian Kemp-Jacobsen, Ida Kristine Tandberg, Julie Lervåk Breivik, Farhad Ismayilov, Martine Nilsen, Emil Andreas Nærby Aarekol, Lotte Kvalheim