> Online minner om at det kan forekomme feil. Det er alltid bedre å
dobbeltsjekke enn å ikke få avlegge eksamen! 
> [Offisielle wiki][]

Oppmelding i emner
------------------

Bortsett fra visse adgangsbegrensede emner kan du stort sett melde deg
opp i hva du vil via **StudWeb**. Følg med på oppmeldingsfristen, denne
er gjerne **15 september på høsten**, og **1. februar på
våren**.

Avmelding i emner
-----------------

Avmelding fra et emne lar seg alltid gjøre, men om man går master så bør
man høre sin veileder hvorvidt dette kan skape trøbbel. Følg med på
avmeldingsfristen, denne er gjerne **15. november på høsten**, og
likeledes **15. april på våren**. Om man skulle glemme å melde seg av et
emne vil man som regel motta et brev om ikke fullført øvingsopplegg, og
en strykkarakter på eksamen. Dette er bittelitt farlig. Strykkarakterer teller **ikke** når man skal regne snittet for utveksling (per januar 2016). Men, med ny studieforskrift (anno august 2016) kan man ikke stryke mer enn tre ganger før det blir et problem. Dette gjelder i hovedsak studenter tatt opp i 2016 (gjelder også master), men eldre studenter bør heller ikke prøve å komme i den situasjonen. Det kan søkes om et fjerde og femte forsøk, men stryker du for mange ganger kan du miste studieretten din. Pass på!

Ellers grunner til å stå på eksamen:
* Bedre kår for å få stipend ved utveksling 
* Man sparer eksamenskontoret og instituttet for unødvendig jobb 
* Det blir mer ryddig i **StudWeb** uten en haug strykkarakterer.

Mer om stipend fra NTNU: “Alle resultater er med i beregning av snittet.
Dette inkluderer også strykkarakter og ikke møtt/manglende øvinger. Det
er viktig at studenter som melder seg til fag de ikke har tenkt å ta
eksamen i trekker seg fra eksamen innen trekkfristen.” [ntnustipend][] (<-- Vet ikke om dette fortsatt gjelder, november 2016)

Under eksamen
-------------

Innen tre virkedager før eksamen skal det dukke opp på **StudWeb** hvor
du skal være på eksamensdagen. Du trenger ikke å notere
kandidatnummeret, dette får du på eksamen uansett, bare ta med
identifikasjon og semesterkortet (**den fargede lappen**, ikke
adgangskortet ditt).

Alltid vit hva hjelpemiddelkoden for din eksamen er. Denne forteller deg
hva du får lov til å ha med deg av hjelpemidler, - alt fra enkel
kalkulator til hele pensum og alt du klarte å skrive ut fra Wikipedia.
Sukker og koffein skjerper hjernen. Med andre ord: Ta med iskaffe på
eksamen. [Kilder][]

Det er lov å komme opptil et kvarter for sent til eksamen.

Tre steder det er vanlig å ha eksamen: 
* Nidarøhallen, Trondheim [Spektrum][] 
* [Gløshaugen][] idrettssenter 
[Dragvoll][] idrettssenter

Karakterer
----------

På mange Gløshaugen-eksamener vil man finne prosentannotering i
oppgaveteksten. Sensuren for besvarelsen er da bundet av denne
prosentfordelingen! Dette er ikke ideelt for kandidaten. Om det ikke er
noen prosentfordeling per oppgave vil sensor stå mer fritt til å bedømme
hvorvidt vedkommende mener at kandidaten har skjønt stoffet og besvart
oppgaven på et fornuftig vis. Med andre ord: Hvis sensor tror du har kan
mer enn du får vist så står vedkommende fritt til å gi deg en bedre
karakter, så lenge det ikke står prosentannotering på oppgavene.

For å se karakterstatistikk fra tidligere år, og sammenligne over flere
år, og kanskje til og med fordelt på kjønn, ta en titt på NTNUs
**[KarStat][]**. På normale NTNU eksamener pleier karakterfordelingen å være prosentvis fordelt slik: 
* A: 89 - 100 
* B: 77 - 88 
* C: 65 - 76 
* D: 53 - 64 
* E: 41 - 52 
* F: 0 - 40

Skalaen er gyldig for ordinære emner fra 15. september 2013. Etter 31. mars 2014 vil den gjelde for masteroppgaver innenfor matematikk, naturvitenskap, teknologi, lektorutdanning i realfag og 2-årige masterprogram ved Det medisinske fakultetet.
Prosentvurderingsmetoden er veiledende. Ikke alle faglærere benytter denne metoden. I tillegg må man regne med en viss justering basert på
eventuelle feil og/eller klager rettet mot oppgavesettet. Sistnevnte har ofte stor betydning for prosentfordelingen på flervalgseksamener.

Begrunnelser og klager
----------------------

For å klage på en karakter bruker du IME sitt elektroniske klagesystem. Det er ikke behov for å levere noe papir fysisk. Ved spørsmål så ligger IME-fakultetet i EL-bygget, A-blokken.

Gylden regel: *Alltid be om begrunnelse.*

Her på NTNU kjenner foreleser studentene, emnet og øvingsopplegget. Når
du klager så blir oppgaven, og et ark med retningslinjer sendt til en
ekstern sensor, kanskje på UIO, eller på HiST. Hvordan den sensoren
tolker retningslinjene mot din besvarelse kan være ganske tilfeldig.
Dersom du på forhånd har bedt om begrunnelse så får du kjennskap til
retningslinjene, og hvorvidt du egentlig burde be om noe mer, - for du
risikerer virkelig å få en dårligere karakter!

Forbedring av karakter
----------------------

Kandidaten har rett til å forbedre eksamenskarakterer, men kun én gang
per emne etter at kandidaten har bestått, - dvs. har fått en karakter
mellom A og E, eller “Bestått” i emner som ikke opererer med karakterer.
Merk at emner som kun har bestått / ikke bestått som regel krever en
besvarelse som tilsvarer C eller bedre for å gi bestått. Tommelregelen
er mer enn 60% for å bestå i slike fag.

Etter ny studieforskrift kan man ta en eksamen tre ganger. Står du første gangen har du med andre ord to ganger på å forbedre karakteren.

Konting
-------

Når en kandidat har møtt opp på en vanlig eksamen, og enten levert
blankt eller strøket, får vedkommende lov til å melde seg opp til
kontinuasjonseksamen (konteeksamen) på **StudWeb** i ettertid.

For TDT emner vil konteeksamen finne sted i påfølgende august.

For IT- og MA-emner vil konteeksamen finne sted i neste ordinære
eksamensperiode.

FAQ
---

**Q:** Hva skjer hvis jeg leverer blankt på eksamen? 
**A:** *Du stryker hvertfall, men siden du møtte opp så får du
muligheten til å konte! God sommer!?*

**Q:** Hva skjer hvis jeg ikke møter opp på eksamen? 
**A:** *Du stryker, og siden du forsov deg så får du ikke engang lov å
ta konteeksamen. Hell freezes over.* 
**PS:** Dette kan motvirkes ved at du skaffer deg lege-erklæring på
fravær grunnet sykdom. Gyldig fravær gir rett til konteeksamen!

**Q:** Hva skjer hvis jeg kommer for sent til eksamen? 
**A:** *På de fleste eksamener må du ha satt din fot innenfor døra innen
et kvarter over tiden for å få lov å skrive en besvarelse.*

**Q:** Må jeg sitte en hel time før jeg får lov til å gå selv om jeg
ikke kan svare på noe som helst? 
**A:** *Ja, ta med en kurv med druer og fargestifter, så blir det mer
utholdelig.*

[Offisielle wiki]: https://innsida.ntnu.no/eksamen
[ntnustipend]: www.ntnu.no/studier/international/ntnustipend
[Kilder]: http://bit.ly/GlucoseAndCaffeine
[Dragvoll]: http://bit.ly/DragvollIdrettsSenter
[Gløshaugen]: http://bit.ly/GloshaugenIdrettsSenter 
[Spektrum]: http://bit.ly/TrondheimSpektrum
[KarStat]: http://www.ntnu.no/karstat/login.do
[begrunnelse/klage]: http://www.ime.ntnu.no/eksamensweb 
[kartet]: http://ntnu.no/kart