Gjennom informatikk-studiene kan man velge mange forskjellige valgfag, og det er ikke alltid like lett å vite hva man kan velge og hva man bør velge. Her har vi samlet en liten liste med noen av de mange fagene man kan velge som informatiker.

NB! Emner endrer seg fra år til år, spesielt under pandemien. Dette er derfor bare en veiledende guide skrevet våren 2021.

VÅRSEMESTER

TMA4115 - Matematikk 3

TDT4237 - Programvaresikkerhet og personvern

Handler om å identifisere svakheter i programvare, kategorisere de og fikse de. Fordel å ha grunnleggende kunnskaper i Django, men ikke et krav. En individuell øving, tre øvinger som kan gjøres alene eller gruppe på 1-2 andre (vårsemesteret 2021).

OBS! Ikke lenger et M2A fag.

Arbeid: En individuell øving i SecureCodeWarrior, tre øvinger med rapport som kan gjøres i gruppe.

HØSTSEMESTER

TDT4259 - Anvendt Data Science

Handler om å analysere og presentere "big data" på en måte som er nyttig for en bedrift/organisasjon. Du trenger ikke kunne (eller lære) noe om maskinlæring osv, men du kan bruke det du vil av verktøy i analysen.

Arbeid: To lange rapporter å skrive (individuell+gruppe), mye gruppearbeid.

TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling

TDT4230 - Grafikk og visualisering

TDT4265 - Datasyn og dyp læring

XXX

XXX

MAL

Fagkode - navn på emne

Beskrivelse av emnet.

Arbeid: Beskrivelse av arbeidet