Korte trekk fra orientering 4. februar 2016 - kl 1230 - rom F6

Plasser

 • Antall plasser høst 2016: 60
 • Opptaket høst 2015; tilbud til 90, 60 ja-svar

Opptaksgrenser høst 2015

 • Databaser og søk: 2,5
 • Kunstig intelligens: 2,9
 • Programvaresystemer: 3,5
 • Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi: Ny

Søknadsfrist

 • Våropptak: 15. november

Retningsvalg

 • Programvaresystemer: Fokus på store IT-systemer, IT bruk i organisasjoner, utviklingsmetodikk for IT.
 • Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi: Fokus på brukere, design og brukeropplevelser.
 • Kunstig intelligens
 • Databaser og søk

Referat fra orientering 16. mars 2012 - kl 1015 - rom 454

På planen:

 • Velkommen fra Kristin
 • Terje Rydland presenterer
 • Bouvet presenterer
 • Masterstudent presenter
 • Faglærere presenterer

Terje Rydland presenterer

Med bachelor på informatikk har du kan du enten gå videre med 2-årig master. Du kan velge å ta en datateknikkmaster, eller en informatikkmaster. For å ta datateknikk-master må du oppfylle de samme mattefagene som ingeniørfagene. 4 mattefag + fysikk + statistikk.

Ved søking av datatkenikkmaster velger du ikke retning før du har fått plass. Ved søking av informatikk-master velger du blant 5 retninger (Informasjonsforvaltning, komplekse datasystemer, spillteknologi, Systemarbeid og MMi, AI og læring)

Karakterkrav for opptak til master

C (2.5) i snitt på hovedprofilen

Master

Førsteåret er fag, sisteåret er masterppgave. I løpet av første semester skal masterkontrakten signeres.

 • Sørg for å orientere dere for aktuelle fag for senere masteroppgave når dere er kommet inn på masterprogrammet (finne en veileder / kontakte Rydland)
 • Hvilke fag som er lurt å velge avhenger av hvilken retning man har valgt
 • Noen fag kreves på forskjellige masterretninger, om de ikke er tatt tidligere, må de tas i løpet av masteren
 • I utgangspunktet skal det være fag på masternivå (avanserte emner)
 • Maks 3 emner, av de 7 "valgfrie", kan være videregående emner