Generelt

Studieløpet ditt vil være avhengig av studiehåndboka det året du begynner på graden din. Dette vil si at de fagene som er obligatoriske, hvilke som teller på hovedprofilen din og så videre, varierer noe fra år til år. Dersom du går over normert tid, for eksempel fordi du må ta fag opp igjen, vil hvilket studiehåndboksår du klassifiseres under forskyves. For å være helt sikker, ta kontakt med studieveileder for å få konkret svar på hva som gjelder for deg.

Bachelor

For å se hvilket studieløp som er anbefalt og hvilke fag som gjelder for ditt bachelorstudie så kan du se her.

Master

For å se hvilke masterretninger som krever hvilke fagkombinasjoner og hvilke fag du må/bør ta under din tid som masterstudent bør du sjekke ut denne siden.

På mastergraden er det visse ting som kan være verdt å merke seg for å ha en gyldig studieplan:

(Per 04.08.2019 gjelder følgende)

M1A/M2A: Dette betyr at du må ha 1 eller 2 antall emner fra den gitte listen i studieplanen din. Det er viktig å presisere at dette er i løpet av hele graden og ikke per semester.

Emner i lavere grad: Det er kun mulig å ha 22,5 studiepoeng med tredjeårsemner i graden din. Det vil si at resten må være av typen høyere grads nivå. De obligatoriske emnene i graden teller i kvoten og har du derfor 3 obligatoriske emner i videregående emner nivå III, så kan du ikke velge flere emner på dette nivået. Har du tatt obligatoriske emner i bachelorgraden, så godkjennes disse og frigjør plass i kvota.