Digital eksamen

Studenttinget NTNU vedtok torsdag 5.5.2011 at alle studenter som tar skriftlig eksamen ved NTNU skal få muligheten til å ta denne på PC 3.

Knut Veium, seksjonssjef ved studieavdelingen, uttalte til UA at Studenttingets vedtak om PC på alle skriftlige eksamener er "urealistisk" og at det "ikke er praktisk mulig med PC" 23.

I dette dokumentet beskrives oppstarten og gjennomføringen av et prøveprosjekt for Studenttingets vedtak. Det foreligger forøvrig en sterk oppfordring om at prøveprosjektet gjennomføres på eksamener der behovet for verktøyet som å "klippe ut" og "lime inn" er størst, det er på eksamener i programmeringsemner.

Stort skritt mot data på eksamen for NTNU-studenter

Torsdag 5.5.2011 ble Michael Johansen (fra Online) med på et møte i Studenttinget som stand-in-vara for Espen Skarsbø Olsen (STi og Online), som igjen var vara for Tri Minh Nguyen (STi og Online). På dette møtet foreslo han å jobbe for at studenter med programmeringseksamen skulle kunne ta eksamen på data. Representanter fra linjer som ikke hadde programmeringseksamener følte at dette ble urettferdig for dem og foreslo heller at alle studenter skulle ha muligheten til å velge data som hjelpemiddel på alle eksamener. Dette modifiserte forslaget ble vedtatt. Leder av Studenttinget, Per Martin Sandtrøen, begynte å jobbe med å gjennomføre dette vedtaket. En sommer etter begynte fagKom i Online, ved Beate Baier Biribakken, å ta tak i denne saken fra Onlines side.

Referanser

 1. Slutter med papireksamen, UIA
 2. Vil ha mer enn én eksamensform, Universitetsavisa
 3. Bør én eksamen avgjøre sluttkarakteren (...), Studenttinget NTNU
 4. Studenttingssak 24/11 - Vurderingsformer ved NTNU

FAQ

 • Hva er Bergensmodellen og Agdermodellen? I Bergensmodellen får studentene minnepinner til bruk på egne maskiner. I Agdermodellen stiller universitetet selv med tynnklienter til alle studentene slik at ikke trenger å ha en PC selv.
 • Eksamen er for å teste evnen til problemløsing, ikke syntaks. Er ikke papireksamen godt nok? Evnen til problemløsning er avhengig av evnen til å visualisere problemet, dette er betydelig enklere hvis man har et godt verktøy der man kan skisse opp en kodeløsning på tre-fire minutter, - det ville tatt et kvarter å skisse opp noe tilsvarende på papir, og der finnes det verken rettetast, fargejustering eller funksjonen "klipp ut" og "lim inn".
 • Jeg er ikke god på data, får jeg opplæring i hvordan jeg bruker det på eksamen? Det blir nok en linuxvariant, der OpenOffice versjonen av word ligger under programs -> office. Det var opplæringen din. Ellers bør eksamensvaktene vite en del om systemet.
 • Jeg foretrekker å kunne tegne på eksamen, vil NTNU stille med tegnebrett til alle studentene da? Det er kun snakk om å ta eksamen på PC dersom studenten ønsker. Selv om du har eksamen på data får du lov til å levere med et par håndskrevne sider med figurer. Ta gjerne med fargestiftene dine!
 • Er det meningen at maskiner skal rette eksamen? Retting av maskiner? Nope, det er ikke meningen at koden skal kompilere. Slik det fungerer i dag får sensor en utskrift av din besvarelse som du har skrevet ut når du er ferdig med eksamen.
 • Det er lettere å miste filer enn å miste papir. Hva skjer om sensor mister filene? Eksamen vil kun skrives på PC. Deretter skal studenten skrive ut og levere sin besvarelse på ark slik det vanligvis gjøres. Det er kun studentens gjennomføring av eksamen som er annerledes fra slik det er i dag.
 • Hadde det ikke vært bedre å la sensor få alle besvarelsene på fil? Husk at sensor ofte ikke er en meget teknisk person. De færreste sensorer ville ønsket å motta besvarelser digitalt. Med fysiske ark er det enklere å notere sin tanker i margen, samt enklere å sammenligne flere besvarelser ved å legge dem ved siden av hverandre.
 • Studenter har forskjellige bærbare maskiner, dette er da ikke rettferdig? Størrelse på skjerm og kraft for studentenes PC har lite å si, det er innhold og utførelse som teller.
 • Hva med de studentene som ikke har egen laptop? Det er i studentenes egen interesse å ha en maskin de kjenner og liker. De fleste vil gjøre det de kan for å ta med en maskin selv. I et prøveprosjekt der kun datastudenter deltar vil nok NTNU slippe unna med rundt 10 maskiner. Det er naturligvis ikke alle som klarer dette, ofte på grunn av økonomiske årsaker, NTNU bør derfor stille et par hundre bærbare maskiner til disposisjon ved storstilte ordinære eksamener. Hvor mange som trenger dette må naturligvis avklares i god tid i forveien. Forøvrig er det faktisk mulig for NTNU å stille et krav til studentene om å stille med maskin selv.
 • Er ikke disse tankene litt langt inne i fremtiden? Husk at dette er Norges største tekniske universitet. Vi bør være landets beste på det tekniske.