Hovedstyret ber om at du sender inn saker du vil fremme, eller spørsmål du vil stille, i forkant. Du kan også spørre på dagen, men innsendte saker vil bli prioritert. Send inn sakene til hovedstyret@online.ntnu.no.