Greenline

Visste du at interaksjon med planter reduserer stress? 0

Visste du at mennesker har et indre behov for å søke kontakt med naturen? 1

Visste du at man blir bedre i senga av å bruke minst 30 minutter på planter i uka? [Mangler kilde]

Visste du at Online har en interessegruppe for planter?

Greenline er Online sin interessegruppe for planter! Et lite avlukke for deling og diskusjon rundt våre grønne venner.

Vi er fortsatt i oppstartsfasen og har ikke noen faste rammer for hva interessegruppen skal bidra med. Vi er i gang med å planlegge et månedlige plantelotteriet fra våren 2020, utenom det er vi åpne for innslag eller idèer. :)

Kontakt

Du kan finne oss på #Greenline

Erling Wisløff - erling.wisloff@online.ntnu.no

Luka Grujic - luka.grujic@online.ntnu.no


0 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4419447/

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Biophilia_hypothesis