Her kommer informasjon om Onlines bryggelag Ontap. Hvis du vil engasjere deg, bli med i slack kanalen #ontap.

Her er alle Ontaps øl: [beers[]](https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/interessegrupper/ontap/beerslist/)

### Kontakt
Hvis du ønsker kontakt med oss, send gjerne en mail til [ontap@online.ntnu.no](mailto:ontap@online.ntnu.no)