Interessegrupper

§1 Opprettelse av interessegruppe

 • For å opprette en interessegruppe må man studere informatikk på NTNU i Trondheim.
 • En interessegruppe må ha navn, logo og beskrivelse for å kunne bli opprettet.

§2 Kontaktperson

 • En interessegruppe må ha en kontaktperson.
  • Kontaktpersonen regnes ikke som leder av interessegruppen, men fungerer hovedsakelig som et bindeledd mellom interessegruppen og Backlog.
  • I tillegg skal kontaktpersonen være tilgjengelig for å bli kontaktet av Onlinere som er interessert i å bli med i interessegruppen eller ta del i dens arrangementer.

§3 Aktive interessegrupper

 • En interessegruppe regnes som inaktiv dersom den ikke har vært aktiv på ett år og heller ikke har noen planer om fremtidige arrangementer.
 • I løpet av vårsemesteret må en interessegruppe avgi en årlig rapport innen 30.04. Den skal inneholde:
  • Hvilke arrangementer som er blitt arrangert
  • Hvor mange som har møtt opp på arrangementene
  • Eventuelle fremtidsplaner

§4 Økonomisk støtte

 • Frist for å søke økonomisk støtte for semesteret: 1. okt høstsemester og 15. feb vårsemester

§5 Slack

 • Alle interessegrupper må ha Slack