Sjadam er den nyeste interessegruppen i Online og er til for å fremme spillet Sjadam. Sjadam ble oppfunnet en kald og våt vinterdag i februar ved UiB. Det hele startet med at Anders Mølster Hopland og Simon Telle Riple spilte sjakk i en lunsjpause, og Anders ligger under. Han sier at han kunne ha vunnet om han kunne ha tatt et par hopp over forsvaret til Simon, og de blir enige om å prøve et spill med disse reglene. Siden den gang har Sjadam vært i rask utvikling, og har spillere fra hele landet. I april ble det utviklet verdens første Sjadam AI av Morten Lohne, noe som markerte starten på Sjadam som noe mer enn bare et spill. I mai kom det opp nettside og spill utviklet av Jonas Triki, som etter dette ble tatt inn i Sjadamstyret. I august ble det lansert en Android app. I løpet av et par år håper vi på å bli større enn Online, med lokallag over hele verden. Før 2040 satser vi på å bli større enn NTNU.
 
Sjadam vil være en teknisk interressegruppe med fokus på Sjadam. Siden det alt har blitt utviklet en Sjadam AI, vil gruppens medlemmer ha anledning til å lage sine egne og kjempe mot hverandre. På de første samlingene vil spillet bli introdusert, og før sommeren vil det bli holdt en konkurranse hvor AI-ene kjemper mot hverandre.
 
Styret består i dag av:

- Leder: Anders Mølster Hopland 
- Nestleder: Brede Yabo Kristensen 
- Administrativ leder: Vegar Andreas Bergum 

 
Link til regler: https://github.com/JonasTriki/sjadam-js