Om interessegruppen:

Interessegruppa for de som liker å spille Super Smash Bros. Gruppa er spesielt siktet inn mot de som spiller spillet på kontoret på vår Nintendo Switch. Gruppens aktiviteter består av casual spilling, småprat og turneringer.

Kontakt

Henrik Liodden - henrik.liodden@online.ntnu.no
Marius Holm Johansen - marius.johan.holm.johansen@online.ntnu.no

Platformer

Slack (#smashkom)

Her legges det ut videoer av freshe moves og generelt smashprat.

Smash Ranking System

For øyeblikket ute av drift
Vi har vårt eget rankingsystem, smash.online.ntnu.no! Her kan du logge deg inn med din OW-bruker og registrere kamper mot andre du spiller med på kontoret.

Litt historie

Tidligere medlemmer og hedersgjester

  • Tidl. Leder: Fride "Kirby" S
  • Tidl. Leder: Thomas "Supersmash" G.
  • Tidl. Nestleder: Fredrik "Laz0o0or" B.
  • Tidl. Ape: Håkon "Ape" G.
  • Kristian "Kristiane" E.
  • Kristiane "Toon Link" A. W.

Oppstarten

Gruppa ble hadde en spe begynnelse og ble påtenkt av de grunnleggende medlemmene da de kastet bort nærmere seks årsverk rundt eksamensperioden våren 2016. Det ble forfattet og sendt en søknad til Hovedstyret den 14. mai 2016 20:38:22. Søknaden kan dere se under i sin helhet.

Hei.

Mitt navn er Thomas1 G. Jeg er født2 og oppvokst i Hønefoss3. Jeg sender dere denne eposten som en søknad til å starte en nodekomité. I løpet av de siste par ukene har jeg og flere fått en enorm interesse for Super Smash Bros, som er tilgjengelig på Wii U-enheten på kontoret. Komiteen jeg ønsker å starte skal fungere rundt dette spillet, og et midlertidig navn er smashkom, eventuelt smakom, om vi skal bruke bare tre bokstaver.

Målet for komiteen er å gange(??) Onlines medlemmer og yte en tjeneste for de med felles interesser innen SSB. Vi ønsker på sikt å avholde turneringer, tutorials, poste videoer av oss som spiller på Youtube, samt utflukter i skog og mark. På kortere sikt planlegger i å bruke store deler av eksamensperioden på å spille, og dette kommer nok også til å fortsette utover i neste semester også. Som en grunnpillar i komiteen vil alle medlemmene også få tildelt kallenavn basert på enten deres favoritt-karakter, deres spillestil, eller andre trekk som kan trekkes frem, f.eks Thomas ”Supersmash” G.

Legg også merke til at smakom er en betingelseknyttet komite, på samme måte som jubkom og velkom er periodiske komiteer. Vi er avhengig i at det er en Wii U (eventuelt en Nintendo 64) på kontoret slik at komiteen kan fortsette å eksistere. Skulle denne forsvinne uten at en ny konsoll tar dets plass vil komiteen opphøre i tidsrommet 60 til 120 dager. Nøyaktig tidsrom er ikke fastslått enda, men vi ønsker å få dette inn i Onlines vedtekter i nær framtid.

Vi ønsker også midler til kontroller, slik at vi til en hver tid har åtte vanlige Wii U kontrollere på kontoret. Vi ønsker i tillegg støtte til teambuilding, men vi har ikke fastslått akkurat hvor mange tusen vi ønsker per person enda.

Legg også merke til at Agnete D. er ansatt som komiteens rådmann, da hun er eieren av konsollen som står på kontoret i dag. Denne posisjonen vil fungere som en hedersplass, og Agnete vil tildeles både møterett og talerett i våre møter, samt interne generalforsamlinger som avholdes en gang i måneden.

Dessverre har vi ikke klart å plassere smakom i kontekst av de andre komiteene, så vi ønsker å sidestilles med HS. Om ikke dette fungerer vil vi helst plasseres under prokom. Om dette ei heller skulle la seg gjøre ønsker vi å være en selvstendig node. Om dette HELLER ikke skulle la seg gjøre ønsker vi derimot å opprette en interessegruppe.

Håper på positivt tilbakemelding fra dere og at svaret står til forventningene.

PS: La til de midlertidige medlemmene på kopi, ettersom de ytret ønske om dette under vårt første uoffisielle møte.