Møtetidspunkt: 10.15
Sted: Gamle Elektro G022

Servering og referering:
1. ref: Sondre
2. ref: Carolina
Servering: Sondre

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]120 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

122 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Hadde quiz i går med morsomme spørsmål i fett lokale med digg burger
 • Årepåmelding i dag!! Fikk prisen litt ned<3
 • Casino på søndag, blir bra, fortsatt ledige plasser

Bedkom:

 • Hadde siste bedpres forrige torsdag, hatt totalt 6 dette semesteret
 • Forsett prosess i bookingrunden, men ligger ganske etter planen
 • Har fått 3 deltakere til FIF-gruppe
 • Gira på notio-kurs, helst til våren
 • Techtalks haster, og det går sakte, skal diskutere videre, vil få det gjort før jul

Dotkom:

 • Vi har valgt ny tillitsvalgt
 • Snakka med Leonardo linjeforening om design av vår nettside/backend av deres, ikke voldsomt engasjement å bli med på det
 • Snakk om å designet på nye ow, default darkmode, kommer lightmode etter hvert

Fagkom:

 • Hadde kurs på mandag, skal ha et i dag

Prokom:

 • Har fått noen eksterne artikler jippiii, alle kan skrive til Offline!!
 • Blir med på Gullblekka til våren, en kåring av beste linjeforeningsaviser og artikler, det blir morooo<3
 • Har snakket om merch-konkurranse, hvor folk kan sende inn ideer til merch
 • Fått masse plakater- og bannerbestillinger, som er nice for de nye er megaflinke og flittige
 • Snakka om SOME, laga slack med alle fra prokom og ønsker alle some-ansvarlige skal bli lagt til her.
  • Tenker kanskje noen kurs til våren
  • Ønsker bedre kommunikajson
 • Har bestemt oss for MIDTSIDEBILDE, men ikke tradisjonelt.
  • Alle onlinere og komiteer skal kunne sende inn bilder fra arrangementer og happenings som blir til en collage som viser hva som har hendt siden sist

Trikom:

 • Hadde Halloween på kontoret med mye snacks og pynt
 • Avlyste Halloweenvors på kontoret pga lite interesse, men snakket om at vi i trikom egt vil gjennomføre selv om det er få påmeldte, kan utgjøre en forskjell
 • Strikk og drikk i morgen (edru)
 • Skal ha julekos med pepperkaker og bailys (ikke edru)
 • Skal ha sosialt neste helg, vi vil på SINGSING!
 • Snakka om å utvide vaskelisten pga ny komité feminIT og backlog

Økonomiansvarlig:

 • Fått inn fond søknad fra arrkom, blir mest sannsynlig avslått
 • Fått IDI-potten søknad, må sjekke den litt ang hvor mye vi har igjen
 • Hatt møte med Datakameratene
 • Busjettet er nesten ferdig, mangler et par summer
  • Generell økning i alle komiteer sine budsjetter, nesten ingen trekk i budsjettposter
 • Kvitteringsskjema funker fremdeles ikke for noen stakkars få
 • Skal på fagkom-møte i morgen for å snakke masse

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK] - Svart på masse mail og søknader!
- Ingen oppdatering fra grupperinger siden sist

Leder:

 • Har fiksa Brøn.register for nye medlemmer i HS
 • Orga litt rundt workshop for de nye, alle må svare på matprefersner!
 • Vært på semester møte med idi og andre viktige folk
 • Areal-prosjektet, kommer en del møbler i løpet av de neste ukene og juleferien.
  • Skal lage pulter langs alle vegger som kommer i løpet av vår-semesteret
 • IDI kan benyttes for å sende invitasjoner til alle som går informatikk, ikke bare Onlinere
  • Tenker å spørre om vi kan sende ut en slik felles mail med våre sosiale plattformer
 • Snakket med komitéledere om å ha møter med dem, de som ikke har representanter i HS mener det er behov for det
 • Fått ny programtillitvalgt
 • Spurt IDI om å få svar på semesterundersøkelsen
 • Har spurt om vi kan bruke ansattrommene på IT-bygget

123 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

124 Fordeling av representasjonsmidler (5 min)

[Hvordan skal vi gjøre det med fordeling av representasjonsstøtte nå ettersom at noen alltid blir valgt midt i semesteret?
Skal vi si at sittende har prioritet så får påtroppende restene eller skal vi splitte 50/50 for av og påtroppende?] - I: Det er ingen representasjon på våren, så gjelder kun høsten
- I: Tenker det er gudd, det blir jo det samme hvert år
- I: Det meste av representasjonen skjer før genfors på høsten
- I: Tror det mest rettferdige er at den samla summen av det som er igjen når 6stk går av blir fordelt likt på de nye.

125 Veien videre for Backlog (3 min)

[Milla (Leder av Backlog) kommer og orienterer litt raskt rundt hvordan de tenker veien videre for Backlog skal være.] - Vi har fått nystruktur og er litt usikkr epå veien videre, har vært krevende for leder og medlemmer
- Er 10 medlemmer, tenker å ha suppleringsopptak til våren, hvor 1. klassinger kan søke
- Har 2 prosjekter: Revy og autobank
- Ønsker inkluderende arrangemneter, komitekickoff, kollokvie-hrupper, hs-leder-kurs
- Føler vi faller litt mellom komiteer, skal egentlig være prosjekt-basert, men har ikke så mange prosjekter.
- Vil ikke ta ansvarsområder fra andre komiteer, men vil også at ting skal bli gjort
- Tanken bak strukturen var at HS skulle komme med ting de ikke får gjort, og gi prosjketer til backlog

126 Backlogs arbeidsoppgaver (10 min)

[Milla: Vi føler at backlog faller litt mellom alle de andre komiteene. Vi vet ikke helt hva våre ansvarsområder er fordi de tingene vi kan tenke oss å gjøre ofte er i domenet til en annen komite (feks de promoteringsgreiene). I tillegg kunne vi ønske at styret kanskje sendte oss litt flere oppgaver som hvertfall var Luka sin tanke bak denne nye strukturen. Det første punktet handler om at vi føler det vi vil gjøre egentlig går under andre komiteer og det er dermed vanskelig å vite hva backlog kan og ikke kan gjøre. (sliter også litt med rekrutteringen til backlog, men vi er på saken og tenkte å åpne for at førsteklasse kan søke i suppleringsopptaket)]
- I: Så lenge dere har dialog med komiteene så, kan dere høre om de har ressurser eller og ike og eventult da bistå eller arrangere selv ut fra hva komiteen sier
- Enig, men vil ikke at det er vi som skal komme med insj, vil at andre skal komme til oss
- I: Viktig å informere alle komiteer om arbeidsoopgaver man ikke har tid til kan viderefordeles til backlog, om det er noe de ønsker å ta på seg
- I: Tror det er positivt at dere havner mellom komiteer, for dere kan se på saker på tvers av komiteer, eks Autobank
- Er helt enig!
- I: Har mange ting vi kunne sendt til backlog fra HS, eks. lederbånd
- I: Trikom syns vaskeordningen er veldig vanskelig å overholde, kunne orgingen rundt det blitt sendt til Backlog?
- Er veldig lov å sende inn for vurdering, akkurat nå er vi litt få som er grunnen til suppleringsopptaket
- I: Hva er det dere ikke får gjort med 10 medlemmer?
- Har to prosjektleder vi ikke vil gi flere oppgaver og mye jobb med interessegrupper, se neste punkt
- I: Understreker at informasjonsflyten er viktig her, komiteene, onlinere og HS må vite og huske på tilbudet dere gir
- I: Jeg trodde backlog var erfarne onlinere som skulle bistå med erfaring om det trengtes, har dere gått bort fra dette?
- Har snakket mye om dette, den ordningen med pang vi har har endt med at de gamle komitemedlemmene vil forbli i komiteene, så backlog har egentlig ikke det tilbudet som vi hadde før på dette punktet.
- I: Vi burde passe på at alle representantene tar dette videre til komiténe sine!
- TODO på alle!
- I: Er mange ubesvarte spørsmål som må bli funnet ut av.
- I: Tenker det er fint med en prøve-og-feile-periode siden backlog er i en ny situasjon, eks. grindedag for gruppeprosjket i fag
- Det er det som er digg, med å ha ny struktur at man har det rommet for å prøve og feile.

127 Interessegruppene i Online (15 min)

[Milla: Andre punktet (og som kanskje tar litt mer tid) er at interessegruppene er kaos nå. Sliter med å få tak i interessegruppeansvarlige og dermed å få promotert interessegruppene. Kun 1-2 som svarer når vi prøver å få kontakt. Vi bruker utrolig mye tid og krefter på oppfølging av dem både i prosessen av promotering (virker ikke som om de vil bli promotert) og i fordelingen av midler. Hovedproblemet her er vel at interessegrupper skal være veldig lavterskel, men da er det også vanskelig å få gruppene til å operere aktivt. Vi står igjen med et par spørsmål vi har diskutert på flere av møtene våre, men som vi gjerne vil ha input på:

Spørsmål til diskusjon:

 • Hvordan finne balansen mellom at interessegruppene skal være lavterskel, men fortsatt klare å holde hjulene i gang og være aktive?
 • Hvordan få opp engasjementet hos de interessegruppeansvarlige?
 • Hvordan gjøre interessegruppene synlige?
 • Hvor mye plass skal interessegruppene ta, feks på nye OW? De skal være store nok til å kunne holdes i gang, men ikke overkjøre komiteer med arrangementer. Er mye arrangementer i Online fra før av.

  • I: Skal fasilitere på at de skal kunne utøve intressen sin, men backlog skal ikke trenge å bruke kjempe mye tid på å holde de i gang. La de komme til backlog.
  • SR: Backlog har også fått høre i Online at det er noe vi burde jobbe masse med, og vi må passe på de fortsetter
  • I: om det ikke er noen som engasjerer seg så, er det ikke vits å pushe
  • SR: F1 har ikke vært så aktive, fikk tilbakemld på at de ikke skulle få så mye penger til pizza, men det har ført til et frafall i den gruppen
  • I: Syns at interessegrupper er et godt tiltak, men tenker at man kan starte med å stille strenge krav til dem som øsnker å starte intressegruppen. Om de ikke stiller opp til kravene så faller støtten fra backlog bort. = Inaktive
  • SR: Vi lagde nylig retningslinjer for i.gruppene, de skal ha slack, ansvarlige skal være tilgjengelige, hvis ikke mister de støtten, men har ikke tro på at dette blir overholdt
  • K: Skjønner vi burde ha krav for backlog, men om det blir for strengt er det ikke lenger lavterskel.
  • I: Backlog sin rolle burde være mer å promotere muligheten for å opprette interessegrupper, promotering av selve gruppene burde falle på gruppene
  • K: Men syns det er kult at, dere ga dem muligheten til å promotere seg selv gjennom dere om de ønsker
  • SR: Enig i at vi ikke skal gjøre så mye mer, men vi ønsker å hjelpe i.gruppene med promotering, det er sykt mye som skjer i Online, uklart hvor i.gruppene passer inn
  • I: Mener ikke det burde være noe problem at interessegrupper har ting samtidig som andre arrangementer
  • S: Hvor skal interssegruppe arrangementene blæstes?
  • SR: Tenker Slack er best for det
  • I: Skal ikke være noe problem at de får penger
  • I: Fjern interessegrupper som er inaktive fra OW, hold oversikten ryddig slik folk vet det de ser der er gjeldende akkurat nå
  • K: Backer det veldig. Når eg ser en interessegruppe så tar jeg egentlig utgangspunkt i at den er inaktiv og blir overrasket om de ikke er det.
  • SR: Har mange grupper som virker som de er inaktive, men bare opererer noen ganger i året, vanskelig å vite hva som skjer med dem
  • I: Går an å gjøre et skille ved inaktive og aktive grupper på OW, altså ikke fjerne dem helt, slik de har muligheten til å starte opp igjen
  • S: Hvordan når man ut til de som ikke er aktive på slack? Skal de kunne laga arrangement på ow?
  • SR: Ja
  • I: Tror ikke så mange førsteklassinger vet om interessgruppene, legge ut i kullgruppa!
 • Snakket litt om å ha en interessegruppe kveld til våren.

 • Få som møter på intressgrupperulette, se på å sette den på en bedre dag og ikke rett etter toga i fadderukene feks.

129 Støtte til Datakam jentene (5-10)

[Har hatt møte med to stk fra datakam jentelaget som er gira på et litt mer langsiktig samarbeid (noe likt det vi har med guttelaget). Jeg tenker det er noe som vi bør være med på, men lurer på hvor mye støtte vi bør gi de årlig.]
- I: Gi resten av det vi ikke gir til gutta?
- SR: Hvorfor ikke gi likt til begge?
- I: Langtidsmessig burde vi gi likt til begge
- LF: Gir resten av datakambudsjettet i år til jentelaget og fikser likestilt kontrakt til våren

130 Antall arrangement og tidspunkt (10-15 min)

[Etter både innspill fra HS og generelt tilbakemeldinger fra deltakere har bedkom og fagkom valgt å sette tirsdag og torsdag som «bedriftsdager» kommende semester. Av erfaring fyller kalenderen seg fort opp med mange arrangement. Vi føler at større arrangement satt til dagen før/etter vanner ut begge arrangement. Vi kunne ønske en mer felles praksis for å unngå kolliderende arrangement. Ser for eksempel at Silent-Disco i etterkant av bedpress med Bekk som litt uheldig. Ja det er kanskje i utgangspunktet bedkom, fagkom og arrkom som har de arrangementene med størst deltakermasse, men skulle gjerne hørt de ulike komiteenes tanker om hvordan man kunne sett for seg å «fordele» dager på best mulig måte eller generelt andre tanker om dette.] - I: Det har vært veldig mye av det her dette semesteret, vi burde jobbe med dette fremover, høstsemesteret er mest kritisk for det er så hektisk

 • I: Vi satt opp disse datoen sist uke, vi lurer litt på om dere har bedpres hver torsdag?
 • K: Det ble et ønske fra i fjor at bedkom/fagkom holder seg til tirsdager og torsdager og de har vi holdt
 • I: Vi merker at mtp påmelding så har vi større påmelding på fredager enn lørdager. Vi hadde også ønsker å ha arrangementer på torsdager
 • I: Mer kommunikasjon, men planlegge at det kan settes av en torsdag feks til arrkom om dette blir kommunisert tidlig nok.
 • I: Tenker bedkom og fagkom hvertfall holder seg til tirsdager og torsdager
 • I: Husk å holde dialogen gående mellom arrangerende komiteer og at bedriftsarrangerende komiteer er bundet til dager med bedriftene.

131 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Backlog ansvar for ITEX og Velkom?

 • I: Er vedtektsfesta at HS skal ha ansvaret for dette, så får ikke gjort noe med det nå
  • HS må uansett godkjenne siden det er valgt utenfor genfors

Dårlig informasjonsflyt

 • Dårlig informajsonsflyt mellom komiteer som ikke har rep i styret
 • Vi må legge ut referat tidligere
 • Foreslår frist på 2 dager

Studass plasser, lite plasser generelt

 • Si i fra til IDI, at det ikke skal misbrukes

Til neste møte og slacktråd

 • Saker vi kan gi videre til backlog

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]