Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

18 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling: godkjent
 • Servering: **godkjent
 • Referat: godkjent

19 Rom til dotkom (10 min)

[Dotkom har vært i prat med IE ang. eget kontor. De fikk litt hissig tilbakemelding]

 • IE foreslo at Dotkom skiller seg ut som en ekstern organisasjon
 • Aktuelt å dele kontorer med Webkom? ikke interessert

I: Lurt at vi snakker sammen mellom linjeforeningene, smart å ha et møte sammen med Abakus og Thilde

K: Dette var egentlig planlagt men bare Thilde dukket opp, sa mannen

O: Det var faktisk Online som var de eneste som dukket opp. Uproft at han kjefter på Online når det ikke var vi som gjorde noe

20 Buddyordning v/ Milla (5 min)

[Pitche ideen om potensiell buddyordning i HS]

 • Ideen er at de gamle i diverse stillinger er Buddies for de nye i stillingen.
 • Abakus har hatt dette en stund nå, og det har funket veldig bra.
 • Planen er da å begynne smått med styret, og se hvordan det går
 • Er ikke et stort ansvar, da det f.eks kan være et ukentlig møte (men er ikke forpliktende).
  • Legge opp for digitale møter f.eks om noen er på utveksling
 • Utformingen følger kanskje ikke helt i Abakus sine fotspor.

S: Er dette noe som har vært i Hovedstyret før

K: “Bakbenk” → Den som har hatt stillingen din før hjelper deg, men ingen struktur

S: Når tenker dere å starte med det

K: Kommer an på styret. jo før jo bedre. ta det sånn det kommer.

I: Tenker det er sikkert bra. Senker terskelen for å ta kontakt

I: Kan være veldig bra. fint for de nye. Det skal ikke egentlig være lav terskel, men jeg vet ikke hvordan dere føler det

S: Er det møtet snakk om en lunsj eller hva tenkes det?

K: Er opp til en selv, men man er ikke pliktet til å ha noe møte i det hele tatt.

I: Positiv til det. Lett måte å få tak i tidligere erfaring.

S: Kunne dere som er avtroppende tenkt dere å være med på dette

K: Ja absolutt

Vi er veldig positive til det

27 Ekskom møte med August og Hanna (10 min)

[Ønsker å diskutere litt rundt retningslinjene for leder opptak i ekskom]

 • Det har vørt litt rot ang. opptak til leder og nestleder
 • Vi i ekskom har kommet frem til to alternativer:
  • Valg i klassen
   • Fordelen er at klassen får velge egen
   • Vanskelig organisere
   • Krever folk møter og stiller
   • Kan fort bli slik at den mest populære vinner
  • Likt opptak som velkom
   • Intervju prosess med gamle styret
   • Fordeler er at de som er best egnet blir valgt
   • Lett å gjennomføre
   • Negativt er at de som skal på tur ikke får valgt egen leder
 • Tidligere har det ikke vært så mange som har stilt så det har aldri vært et problem hva som sto i vedtektene siden det ofte bare var én person å velge mellom uansett
 • I år ble det det, i enighet med HS, det siste alternativet, at det var intervju med gamle leder som hadde opptak

I: Det er veldig få som vet hva ekskom er, og dette er kanskje et problem som fører til at ikke nå mange kommer til å stille.

K: Vi er klar over det, og det skal blæstes mer uansett.

I: Klassens valg burde veies tyngst. ekskom er en egen organisasjon, hvis man får stilt ordentlige spørsmål, og holdt en appell blir det mer rettferdig. Om gamle ledere velger kan fort bli biased.

S: har dere tenkt på en kombo av begge.

K: hvis vi lander på intervju så blæster man mye lenger før så får folk forberedt seg. Det er vanskelig å finne kandidater siden det er vanskelig å kombinere med annet verv, som gjør det vanskelig å få inn folk som ikke har vært i en komite rett til en leder stilling.

S: Valgkom? man kan fortsatt sende inn søknad, men har noen som er ment til å fiske inn folk

K: Valgkom kan være utfordrende for det er vanskelig å sette seg inn i 2. klasse om man ikke kanskje kjenner de fra før.

I: Er det en mulighet å ha generalforsamling med valget, og infomøte en måned før kanskje sånn at folk kan forberede seg

K: genfors er tre uker etter turen, da er det for sent.

K: mente at man kan ha noe før det bare for å få litt informasjon. 30 min eller noe.

K: enig, men praktiske utfordringer. Det kan bli vanskelig å få folk til å møte opp på det. Ofte er folk interessert i å være med i ekskom, men tenker at noen andre får være leder. Hvis man velger selv blir det “hvem har mest venner”

K: når det er valg på generalforsamling blir det samme. Vanskelig å få folk som stiller opp, og de som stiller opp er der for å stemme på en person. Bedre at 2. klasse stemmer, for det er de som drar på turen uansett. De som stiller opp og stemmer er nok de samme som skal dra uansett

K: enig, men erfaring tilsier det ikke stemmer.

I: Enig med at 2. klasse skal få velge det selv. Slik det er nå er ikke helt optimalt. Tydeligere stille på forhånd

I: hvis vi går for ledere stemmer. hvem tar valget om flere melder seg

K: HS skal egentlig ta over om Ekskom ikke bestemmer. av logistiske grunner

I: Syns andreklasse velger selv, med mer blæsting er den beste idé

I: Syns benking er også en bra idé. bedre måte å få tak i flere kandidater. positiv til å fortsett slik vi har gjort nå

Vedtektsfester valg for andreklasse med mer blæsting og avklarer hva som skjer om ingen stiller

21 Trikoms saksønsker til idi-møte (5 min)

[Skal vi ta opp vaskemaskin og dørlås?]

 • Trikom sendte først mail IDI, men ble videresendt til en annen IDI mail, men har ikke fått noe svar enda

23 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem - Erik David:

 • Ikke gjort så mye
 • Skal poste story om Psykt Vanlig Uke

Styremedlem - Ida:

 • Lest referat
 • Fikset signatur
 • Sendt mail til riddere ang. kompilering
 • Søknad til prokom

Styremedlem - Lara:

 • mail til ekskom
 • fikset signatur

💰 Økonomiansvarlig:

 • godkjent trikom sin søknad
 • liten feil med prokom. de skal ha workshop og ikke rukket å godkjenne søknad. Men da at om de hadde noen utlegg så blir de godkjent
 • Overførte 30k som skulle til RFK
 • fakturert ekskom for lånet
 • overført til fondet
 • godkjent mail
 • fant ut at vi blinksa på semestermøte. kan bli med likevell

🧔🏼‍♂️ Leder:

 • Mailet litt med itDAGENE
 • Vært på Inn-ut <3
 • Opprettet slack for riddere og HS
 • Fjernet utdatert/irrelevant informasjon (som jeg var 90% sikker på at var utdatert)
 • Deltatt på linjeledermøte sammen med Caro

👩🏽 Avtroppende Leder:

 • komitenavn → de skal se på det. hovedsakelig smashkom

24 Godkjenne nye retningslinjer for dotkom (10 min)

[Dotkom har sendt inn nye retningslinjer. Skal vi godkjenne disse?]

 • I dotkom har de endret KA-stillingen til å bli inkludert i nestleder-rollen.

Frederik: var ikke en ganske stor del av revisjonene før jul at alle komiteene hadde et krav om å ha med kommunikasjonsansvarlig som en rolle? Jeg synes de burde beholde kommunikasjonsansvarlig som en egen rolle og heller bare skrive at denne ofte faller under nestleder på slutten av beskrivelsen til komans som allerede står der.

I: er litt skeptisk til å fjerne det fullstendig som en rolle. Å inkludere det gjør det mye mer tydelig at de må ha det

K: rollen kunne fint stått der, og spesifisert grundigere under. men de har allerede på en måte gjort det

K: alle komiteene som har oppdatert har komans som en del av hva komiteen må ha. fint med kontinuitet

K: bankkom har det ikke i retningslinjene, men det faller under nestleder. om man ønsker å ha det under nestleder så er det bedre å la det bli, men skrive at det faller under nestleder.

I: hva om man lar det falle under diverse andre roller

K: opp til komiteen selv.

Foreslått at vi sender en mail om at vi godkjenner med forbehold om at de fortsatt har det punktet som en rolle

Godkjent

25 Godkjenne finskrevet referat (5 min)

[Caro og Brage har finskrevet referat, godkjenne denne]

Frederik: Helst skriv under asap etter den er blitt godkjent så den kan bli lagt ut ila dagen :)

Godkjent

29 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • Workshop med AtB - noen som har lyst til å dra? Ikke oblig at vi stiller.

I: ikke noe HS har noe spesiell interesse i

S: er de ute etter én fra hver linjeforening, eller hvem enn?

K: det står inviterer studenter ikke noe særlig mer. “ønsker å se mange studenter”

K: folk kan tro det er gratis mat så de vil dra

K: bra å legge på korktavla . Er for studenters eget beste, så det er bra om folk drar

 • Sit har arrangert leder-workshop med 20 plasser for ulike linjeforeninger.

I: dumt om vi sender 20 av våre?

K: er åpent, så fint å gi de muligheten. Om det er 20 av våre so er det fordi de har lyst.

 • Oppfølging fra de tekniske studentorganisasjonene etter linjelederforum - noe vi er interessert i? Synes det er et godt initiativ, men er redd for at det kan svekke rekruttering til Online sine komiteer og verv. Som diskutert på møtet er det allerede mye nytt for førsteklassingene i starten, så dette kan potensielt bare bidra til at de blir hakket mer forvirret.

I: TO vil ta større del i rekrutering under fadderukene. fadderukene er egt. prime for å få folk til vårt opptak.

I: enig. i rebus er det allerede problem med å få plass til alle. helt opp til velkom

I: bedre om TO tar det mer opp med NTNU?

K: de har kanskje allerede litt egne avtaler

K: komitekickoff er jo allerede en greie

K: mailen er bare et spørsmål, vi kan velge å bli videre med i planleggingen og si nei senere om det blir for mye for fadderuka. Evt planlegge noe etter fadderuka.

I: vanskelig for oss å vite, de er i oppstartsfasen. Smart å blæste det, men ikke involvere de i fadderuken

K: de vet at det allerede er en faktor at fadderuken er stappa

 • Søknad til utstyrspotten

  • Jacob tar det
 • Sosiale medlemmer

  • Noen må håndtere søknader til online om å bli medlemmer (der det må avgis studierett-status)

30 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

 • indøkrevyen på fredag
 • Nucleus jub

31 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • om man skal spise pizza i et “bookbart” rom må man søke om det. Vektere har rett til å kaste oss ut om man ikke har søkt

  S: søker man i kommunen?

  K: nei bare NTNU

  S: alle studenter, eller bare om man har møter?

  K: nei mest auditorium om man har et stort møte og stor servering, men usikker. Men det spørs helt på vekterne. andre linjer har hatt litt urettferdig opplevelser med dette før. Ulike vektere kaster ut for mer eller mindre. Skal tas opp med vakt og service etter påsken.

  I: usikker på hva vi skal gjøre med dette. si ifra til F.eks fagkom og bedkom som ofte har kurs med mat. ingen har egentlig vært klare om at dette har vært en greie før, men nå vet de at vi vet at det er en greie .

  K: brukt NTNU hjelp og de svarer innen 20 min

  I: Nestleder som søker?

  K: Nestleder bare booker, men komiteen selv søker. Er samme som å søke drikketillatelse, så når man søker drikketillatelse skal det ikke være noen unnskyldning til å ikke søke spisetillatelse også

 • Ganske mange komiteer har ikke lagt inn de nye retningslinjene

  • Arrkom, Prokom, Trikom, Ekskom, Debug, Hovedstyret, Velkom
 • Trivselsundersøkelsen

  I: før var det et gavekort, skal vi ha der

  K: tenker det funker

  K: greia er at gavekort er at de tar gebyr

  I: hvis det er mellom to eller ett, ville jeg gå for to

  I: tror arrkom og trikom har noen spørsmål som de har lyst til å ta opp

  Kjører to gavekort

32 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

nope

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]

Møte hevet 13:41