• Møtetidspunkt:** 09:15 på rom 260 IT-vest
 • Servering: Linn
 • Referering: Nils
 • Vinstraff: X
 • Tilstede: X

0 Godkjenning av innkalling, servering og referent.

1 Status for komiteene.

arrKom, med velKom

 • All good
 • Curling var morro
 • Studenterhytta blir bra -- Mangler en vakt -- Bjarne ekstra representant for Visma
 • Velkom begynt å planlegge arrangementer -- Booker steder osv.

banKom

 • Skal fikse kort etter møte
 • Begynner på regnskap
 • Har fått en søker til stillingen

bedKom

 • Kontrakter sendes ut senest i dag for bedpresser til høsten
 • Diskuterte mulighet for ekstra bedpress. Det blir 11 bedpresser fremfor 10
 • Ingen Offlineannonser solgt under bookingrundet. Reflekterer litt over hvorfor det skjedde
 • Må omformulere i mailen at det er første mann til mølla på bookingrunden
 • Endret hvordan karrieremuligheter selges
 • Faddersponsorer jobbes med
 • Hadde representant på møte med SiT

dotKom

 • Stemmesystemet gikk gjennom. Wohoo!
 • Møtet på onsdag avlyst

fagKom, med eksKom

 • Prat med Per Thorsheim -- Noe lite informatikere. Dårlig blestet?
 • Kurs med Ciber avlyst
 • Organiserer kursdatoen
 • Ny økonomiansvarlig Håkon tar over for Truls (ekskomleder)
 • Ekskom -- Fått 11 medlemmer -- Stor suksess med google doc vs. søknad

proKom, med redaksjonen

 • Hatt valgmøte -- Stort sett alle har ansvarsverv -- Mangler nettredaktør
 • Nesten ferdig med ting. Mangler 17. mai plaket
 • Årbokbestilling sendes snart -- Blir antakeligvis litt dyrere enn i fjor
 • Det blir fane. Linn syr, alle ler

triKom

 • Løser handling ved at Erik tar med bil opp etter påske
 • Litt korttrøbbel, men det ordner seg

IDI ved ITR

 • Fraværende

2 Interkom

3 Erfaringer fra genfors

 • Brukte mye tid på kandidatvalgene. Utspørring!
 • Kunne unngått litt sirkeldiskusjon
 • Litt vanskelig å time med digitalt stemmesystem som kan eller ikke kan gå gjennom for hvert år
 • Rommet var litt lite ideelt
 • Stemmesystem er fantastisk
 • Pizzabestilling gikk smooth

4 Inn- og utdrikking av HS

 • Dato fastsatt til 3. mai

5 Praktisk info om HS

 • Informasjon om forventningsavklaringer -- Vær flinke mennesker -- Husk HMS-ansvar i komité
 • Informasjon om åpne referater, sensitiv informasjon -- Sensitiv informasjon sensureres -- Spør hvis man er usikker
 • Informasjon om nye retningslinjer -- Oppdater retningslinjene om nødvendig
 • Informasjon om representasjon (immball/jubileum etikette) -- Kunst & Håndtverk

6 Tilbud og forespørsler som har kommet på epost.

 • Teaterlosjen har fått svar på hvem som kommer
 • Passord for twitter, instagram og youtube
 • Blesting av IDI Open
 • Gratulasjonsmail fra Visma

7 Ukens infomail

 • Fyll ut som vanlig
 • Alltid dobbelsjekk før utsendelse

8 Eventuelt.

 • Finne en som kan ta posten i sommer
 • Kreditkort
 • Idémyldringskveld

9 Møtekritikk.

 • Linn er flink og styrer :)