**Møtetidspunkt:** 09:15 rom 260 på IT-vest

**Servering:** Caroline

**Referering:** Caroline

**Vinstraff:** Marius, Nils, Per Øyvind, Henning

**Tilstede:** Linn, Nils, Marius, Sverre, Erik, Espen (for Pia), Caroline

**Mangler:** Henning, Pia, Kathrine

### 61 Godkjenning av innkalling, servering og referent.

* Godkjent!

### 62 Status for komiteene.

- arrKom, med velKom

  * Nye medlemmene har kommet seg på mailistene 
  * Immballet er fullt, venteliste på 16. Får ikke gjort noe med det, er makskapasitet. 
  * Må få flere vakter hvis de utvider. Kan ikke garantere noen ting 
  * Har noen ekstra reservasjonsplasser men holder på disse pga styrer og eldsterådet 
  * Nye arrangementer? 
  * Spørt proKom om det kunne bli dekket vha film 
  * Blåtur blir 26. september. 
  * Ny økonomiansvarlig

  * Fadderuka er ferdig 
  * Positive tilbakemeldinger
  * Noe penger igjen

- banKom

  * ikke tilstede

- bedKom

  * ikke tilstede

- dotKom

  * Første møte med nye i går
  * Introopplegg
  * wikien er lansert
  * Mailinglister er ordnet

- fagKom, med eksKom

  * Tatt opp nye, møte senere i dag
  * Hatt ett kurs allerede
  * Nytt kurs til mandag, halvveis fullt
  * Lite opphold med kurs 
  * Lightningtalks, fått tak i noen studentkontakter, kommet i kontakt med idi
  * Skal ha møte med bookinga med abakus snart

  * Målet for eksKom er spikra, det blir USA
  * Påmeldingen er full


- proKom

  * Mye plakater for tiden
  * Tidlig planlegging av årbok, sender ut poll snart pga laber interesse blant folk 
  * Diskutert et plakatbestillingsskjema
  * Nye ideer til offlineartikkel
  * lotr filmene ble litt kasta opp i fanget

- triKom

  * Må kjøpe brus for fagKom
  * Tatt opp to nye 
  * Sagt ja til at Casual Gaming kan ha et par ting på kontoret
  * Begynt å telle opp varer, gjør det beste de kan for å se hva de har solgt hver uke

- IDI ved ITR

  * Første møte var intro
  * FUS, rektor vil ha en vurdering på om Siving skal være 5-årig eller 3+2årig
  * Kakefredag hver fredag på studentrådskontoret
  * Må organisere KTR for andreklasse

- Leder

  * Planlagt et hastemøte før møtet med rektor og ntnu
  * Ingenting å være redd for for vår del, opptaket vårt er snilt


### 63 Interkom

* Det blir gitt ris og ros på tvers av kommiteene

### 65 Komitekickoff

* Linn har booka rom, R7 fra 16 - 19, 15. september mandag
* Kjellern er booket fra kl 18
* dotKom skal ha stand
* Program
  * Hva Online er - Linn, Henning, Caro
  * Kontorvakter - Linn
  * Irc og mail - dotKom

### 66 Møte med NTNU angående opptak

* Marin sitt opptak har skapt mas, klarte å blande inn i ISIL, blåst ut av proposjoner
* Caroline og Nils drar
* Møte med linjelederne før møtet med rektor og ntnu
* Recap på neste hsmøte

### 67 Ukens infomail

* Good

### 68 Forespørsler som har kommet på epost

* Edgarprisen
* Klovneløpet
* Teknologicamp for jenter 2.-4. jenter 

### 69 Eventuelt.

* Linn skal på møte med Didrik etter møtet ang. kompilering

### 70 Møtekritikk.

* Oppmøtet var dårlig i starten