Møtetidspunkt: 09:15 rom 260 på IT-vest

Servering: Kathrine

Referering: Kathrine

Vinstraff: Per Øyvind(kom for sent)

Tilstede: Per Øyvind, Nils, Marius, Caroline, Kathrine, Erik

Mangler: Henning, Linn, Pia

71 Godkjenning av innkalling, servering og referent.

Godkjent

72 Status for komiteene.

 • arrKom, uten velKom:

Det blir immball. Blåtur er også underveis. ArrKom har satt av to potensielle datoer for julebord: 13. nov og 20. nov. Mange forslag til hvor vi skal være, ingen ting er bestemt der ennå. Forslag fra PØK om booking av sted via en kontaktperson(Geir Arne Torgersen). Marius har fått forespørsel om å arrangere lan på p15, mer på interkom. Ølsmaking/ølskole blir det i løpet av semesteret. Tentativ dato 31. oktober. Har også sett på andre arrangementer.

 • banKom:

Ikke tilstede

 • bedKom:

I gang med å planlegge Osloturen. Den må gjennomføres så fort som mulig, forventes å bli etter Visma-kurset. Samarbeid med Abakus om bookingrunden. Alt av bedpreser er good. KiD skjer, det må blestes mer.(rim!) Travel uke neste uke.

 • dotKom:

Fått inn de siste nye. Kjørt driftsintro som alltid er vanskelig. Dalby har hatt en del ting å komme med mtp drift. DotKom kjører stand for registrering av konto mtp tilgang til filområdet på komité-kickoff.

 • fagKom, med eksKom:

Ikke tilstede

 • proKom:

Mange plakater produseres, mye å gjøre for de nye. Fadderukefilmen er good, annet enn kompileringsdelen. LOTR-filmen er en 20 min film per nå, men arrKom bestemmer hva vi gjør med det. Kurser de nye fortløpende. Offline er også i gang.

 • triKom:

Fastsatt møtetid, skal gi Vigdis en korhjelper. Det er fortsatt usikkert om koret blir noe av, men det ses på om det er mulig å kjøpe noter. For kontortilgang må det sendes inn nummeret som IKKE har NTNU foran. Kommer til å kjøpe inn hyller til både kontor og bod. Har satt opp flere ansvarsområder. Skal undersøke vafler.

 • IDI ved ITR

73 Interkom

 • CaG arrangerer LAN på Lade, det er ytret ønsker om å arrangere LAN på p15. Spørsmål om triKom skal arrangere. Det er mer praktisk, og det trenger ikke kreve mye arrangering, men spørsmålet er om det er å tråkke CaG på tærne. Marius foreslår å prate med CaG. Hvis noe sånt skal arrangeres må man ha komitémedlemmer/ansvarspersoner på kontoret.

 • Ryktet går: Spill til triKom. Ble kjøpt inn av bedKom for teambuilding, men det var spørsmål om triKom ønsket å kjøpe det for kontoret. TriKom er mindre keen på å "tvinges" til å betale for spill som ikke de har valgt, men det kan gjøres et unntak.

 • Visma-bedpres: Folk kom innom fra immball og fikk bonger. Ikke helt innafor.

 • Karrieremail: Fikses. Begynne med aktivt abonnement med mulighet for avmelding?

 • Flere Facebook-grupper: Prøve å unngå dette. Caroline ordner på 2013-2016 i alle fall.

 • På bankkortet til bedKom står Vilde. Navnløse bankkort?

 • Spørreundersøkelse om linjeforeningen m/ HSP. Fint til Osloturen. Forslag til å skape mer blest om HSP ved å ordne spesielle arrangementer for dem.

74 Utmerkelser på immballet

 • Diskusjon rundt når man skal motta LOTT-dalje: På begynnelsen av 3. året eller slutten? Problematikk rundt at folk bare tar bachelor og da er ferdig før immball 4. klasse. Kjører standard nå. De som er permitterte nå får det ikke. Endre symbolikk på LOTT til "påbegynt 3. året"? Dette er uansett noe vi diskuterer etter immballet.

75 Ukens infomail

KiD!

76 Forespørsler som har kommet på epost

 • Lagerplass: NOPE!

 • Duvholt: Nettverk på kontoret. Må ha infoskjerm. Prisestimat? AppKom skal lage budsjett, må gjøre det først. Be om forslag fra AppKom om utstyr de ønsker seg.

 • Sponsorstøff på kompilering: Føles litt malplassert på kompileringen, fordi det dreier seg om linjeforeningen. Forslag om å legge det på kontoret. Poste på Facebook hvis det ikke er en kulepenn.

77 Eventuelt.

78 Kompilering

 • Spørreundersøkelse har ~60 respondenter. Generelt positiv tilbakemelding, men noen som ikke trivdes i det hele tatt. Viktig å poengtere at det er frivillig, og at det eneste du ikke får lov til er å bære Online-pinen.

79 Møtekritikk.