Møtetidspunkt: 09:15 rom 260 på IT-vest

Servering: Linn

Referering: Caroline

Vinstraff: Perok, Pia, Nils

Tilstede: Linn, Kathrine, Henning, Erik, Marius, Caroline

Mangler: Nils, Pia, Perok

90 Godkjenning av innkalling, servering og referent.

 • Godkjent, frokost er alltid godkjent

91 Status for komiteene.

 • arrKom:

  • Blåtur i morgen, bare en buss. Klønete å passe på to busser i et ukjent sted og koordinere mennesker. Ikke nok folk på venteliste.
  • Skotthyll er på vent, er brått bare for helger, dukker opp komplikasjoner.
  • Julebord er i planleggingsfasen, litt trege på å spikre sted.
  • Dahls ølsmaking på Halloween gikk ikke, er fullt. Kjører Halloweenfest i stedet. Stor og flott. Se hva de får til.
  • Folk har blitt flinke på å kontakte de den dagen avmeldingsfristen er.
 • banKom:

  • Alt er good
 • bedKom:

  • Alt går fint
  • Cxense og Knowit bedpressen gikk bra
 • dotKom:

  • Klare for Årepåmelding
  • Prodsatte i går
  • Fått opp vinstraffgreier, Nyan-cat dukker opp
  • Neste på programmet: Feedme, søknadssystem for bytta av master som går til hs for godkjenning.
  • appKom durer og går, skal reklamere litt for appKom, gjøre et lavterskel, kan bli vanskelig å gi nye folk løpende tilgang til kontoret midt i semesteret.
  • Det blir teambuilding
 • fagKom, med eksKom:

  • Ikke tilstede
 • proKom:

  • Fikk mais i brownie
  • Går bra med offline, fått inn de fleste utkastene (Kathrine ser stygt på Linn).
  • Gitt spørreundersøkelse ang. årboka.
  • Skal prøve True American på kosekveld
  • Fått litt diverse arbeid av bedKom
  • Har brekkehelg neste helg.
 • triKom:

  • Kjøpt og delvis satt opp hyller
  • Har ordna banKomslave og en annen som er ansvarlig for koret
  • Hadde en lengre diskusjon for lan, alle har lyst til å arrangere. Var et ønske om at hs skulle ha en dialog med cag
  • Prøver å finne kvelder for temakvelder
  • Det blir teambuilding
  • Alle kontorvakter er satt opp, bortsett fra én fra proKom og ett par fra fagKom.

92 Interkom

Det gis ris og ros på tvers av kommiteene

93 IDI-opplegg for 1.-3. klasse

 • Kul idee, studentene kan få ett mer nært forhold til idi.
 • Det er ingen arrangementer på den dagen de har foreslått, så det passer for oss.
 • Påmelding gjennom Online sine sider

94 IT-EX og Online

 • Det blir møte mellom Online og IT-EX
 • Mest fornuftig å sende Pia og Perok på møtet, og kanskje Caro og Linn.
 • Det blir en tett dialog med IT-EX om mulighetene for at IT-EX kan bli en del av Online

95 Kosekveld med Abakus

 • Vil ikke ninjaplanlegge
 • Det blir blir 13.oktober, skal lage mat til kvelden og finne på aktiviteter.
 • Marius kan lage lasagn!!!!
 • Kan være hos Per Øyvind, backup hos Marius Nils
 • Marius, Kathrine, Linn og Caro lager mat
 • Henning, Nils, Perok, Erik og Pia skal finne på aktiviteter.

96 Ukens infomail

 • Har sendt ut mail

97 Forespørsler som har kommet på epost

 • Ny linjeforening for musikkvitenskap

  • Nils får deligere hvem som skal oppdatere wikien.
 • Gløsmesterskapet

  • Døtte det inn på infomail.
  • Legge ut en facebook-note

98 Eventuelt.

 • Gave til spanskrørets jubileum
  • Panda? Bambustre?
 • Vi støtter Hackerspace
 • Folk kan melde seg på selv arrangementer om de får prikk når det er utsettelse på arrangementet.
 • Linn og Caro skal møte potensielt seniorKom neste torsdag.
 • Sette av tre timer til hsmøte, men skal prøve å holde oss til to.
 • Marius vil sjekke angående refusjon på sanghefter
 • TriKom vil begynne å telle over varer hver uke.
 • BedKom lurer på hvordan man gjør med brusinnkjøp til representanter, triKom kjøper brus og fakturerer bedKom internt.
 • Ikke pant bruskassene, vanskelig å få tak i kasser.

99 Møtekritikk.

 • Folk klager på at det ikke er kalt møteevaluering/møtekonstruktivkritikk
 • Fint med kort møte