Møtetidspunkt: 12:15 rom 054 it-vest

Servering: Linn

Referering: Henning

Vinstraff:

Tilstede: Linn, Marius, Pia, Sverre, Caroline, Henning, Erik, Kathrine, Nils, Per Øyvind, Hanne

Mangler:

187 Godkjenning av innkalling, servering og referent.

Godkjent; kjeeeeeeeeeks!

188 Status for komiteene.

 • arrKom: Vi skal til Åre! Fått fin mail med info fra Marius. Ting går som vanlig. Ikke så mye mer å si. Har 150stk som skal være med. Kryssfest blir på Wildside 19. februar. Ennå ikke fått eksklusivitet mellom 1900-2200, men håper at dette ordner seg. Det blir øl som før. Fast møtetid onsdager 1400-1600 på pingpongrommet. arrKom skal også fikse Reboot.

 • banKom: Frist til neste søndag (25. januar) med å føre ferdig regnskap da vi skal ha internrevisjon denne dagen. velKom gikk plutselig 15k i overskudd grunnet en glipp der spons fra HSP ikke ble overført. Dette blir brukt (i alle fall en del av det) på faddergruppereunion.

 • bedKom: SopraSteria ny hovedsamarbeidspartner. BedPreser på vei til å bli plnlagt. Ikke så mye annet spennende.

 • dotKom: Møter onsdager. Ikke veldig mye spennende som har skjedd siden sist. Endret HSP logo på OW4. Jobber videre med kontrollpanel.

 • fagKom, med eksKom: Ikke hatt møte enda. Et par bedrifter som ikke vil ha kurs på de datoene de har blitt tildelt. Usikker på om den ene bedriften vil ha vanlig kurs eller 24t hackathon. En annen bedrift har sagt at de kun vil ha kurs sammen med Abakus. EksKom putrer og går, må snart ta opp medlemmer til neste eksKom.

 • proKom: Skal ha møte i dag. Møtetid blir torsdager fra kl 18 og utover. Må oppdatere ALL THE MALER med ny HSP. Litt usikker på skjorter til fagKom og bedKom - finner ut av det. Nok å gjøre. Offline skjer.

 • triKom: Usikker på når de får hatt møter. Ikke hatt møte dette semesteret enda. Har kjøpt printer (må installere driver til denne)! Printeren skal kun brukes til Onlinerelaterte ting.

 • IDI og ITR: Ting går bra! IDI har masse penger for tiden. De har uttrykt interesse for å, quote: "Lage det beste arrangementet EVER!" sammen med Abakus og Online. ITR fant plutselig ut at han sitter i utdanningsutvalget. Skjer en del ting studieplansmessig med både datateknologi og informatikk: WebTek og KTN går inn i første. IKT, Kultur og Samfunn utgår - blir erstattet med et mer relevant emne. Skal sende et ark med mer info til HS. Studentrådet hadde møte i går. Snakket mye om hvordan eksamen gikk i år - si i fra til Studentrådet om det har vært avvik her.

189 Interkom

 • Hovedstyret gir ris og ros

190 Utmatrikuleringen v/Hanne

 • Har gjort en del på utmatrikuleringen. Sendt mail til 5. klassingene for å måle interesse. Vært i kontakt med Britannia (blir nok dette). Også vært i kontakt med Pirum, der de har gitt et bra tilbud (4k for 4 sanger). IDI skal sponse - foreslått kr 250,-/person fra IDI. Hanne prøvde seg med en spansk en for å få kr 500,-/person og FIKK faktisk dette (skulle bedt om mer!).
 • Online har satt av kr 2500,- til utmatrikulering. Hanne ber om å få dette økt til kr 4000,- slik at det kan gå til å dekke Pirum.
 • Det er ønske om å få til en sponsor til utmatrikuleringen. Dersom de får anledning til å ha sponsor på kr 5000,-, trenger da ikke Online å sponse mer enn det som står i budsjettet.
 • Ikke noe spesielt tilbud på overnatting annet enn webdealen til Britannia med litt bedre vilkår.
 • Fått pris på kr 645,-/hode fra Britannia (inkluderer 3 retter + 2 enheter drikke).
 • Utmatrikuleringen blir 29. mai 2015.
 • bedKom skal undersøke spons.

191 SeniorKom

 • Infomøte om seniorKom i dag, kl 16.
 • Det må purres på komitémedlemmer som ikke har søkt; søknadsfrist 15. januar 23:59
 • SeniorKom trenger sårt folk med kompetanse de ulike komitéer sitter på.
 • Infomøte, hvem kan være med?
 • Nye medlemmer i seniorKom må straks begynne å tenke på fadderuker for masterstudentene og komitékickoff, samt neste års utmatrikulering. Får videre se på om dette kanskje også vil omfatte Reboot.

192 SAKS v/Sverre

 • KD mener det er for mange utdanningsinstitusjoner i Norge. Derfor fant de ut i 2007 at det måtte gjøres en prosess. Et utvalg kom frem til at mange høgskoler må slås sammen. Til tross for at UiB og UiO sa kategorisk nei til sammenslåing, har NTNU vært åpen for tanken. De det vurderes å slå sammen med er HiST, HiGjøvik, HiÅlesund og HiNarvik. Slik vinden blåser ser det ut som om dette skjer. All utdanning skal være universitetsutdannelse og styres fra NTNU sentralt. Store usikkerheter rundt hvordan ting her spesifikt skal løses. Online finner det kritikkverdig at det virker som om denne prosessen har gått vel fort. Skal legge ut et innlegg på Facebook og be om kommentarer fra studentene.

193 Forespørsler som har kommet på epost

 • BRIDGE NTNU Stud.ass. Gjør ingenting med denne (er reklame)
 • Trivselsdag 5. mars - har annet arrangement på denne dagen-
 • InternX - reklame, gjør ingenting videre.
 • Invitasjon Aarhønens 102 års dag. Mulig vi sender noen her.
 • Marka rundt - dyttes med i infomail.

194 Ukens infomail

 • Caroline sender ut.

195 Eventuelt.

 • jubKom og eksKom må startes opp.

195 Møteevaluering.

Rotete og langt.