**Møtetidspunkt:** 14:15 rom 054 it-vest

**Servering:** Nils

**Referering:** Nils

**Vinstraff:** 

**Tilstede:** Caroline, Henning, Kathrine, Pia, Marius, PØK, Nils, Erik

**Mangler:** Linn

### 245 Godkjenning av innkalling, servering og referent.
Godkjent


### 246 Status for komiteene.

#### arrKom:  
- Brunkulla er ikke nødvendigvis utleibar til neste år. Sjekker!
- Temafest 4. mars. Potensielt helt gratis
- Studenterhytta blir 17. april
- 17. mai middag er "in the making"
- Teambuilding på lørdag. "Tror vi"
- Bord på kjelleren er hentet
  
#### banKom:
- Regnskap HS vises frem. Alt ser bra ut! 

#### bedKom:
- Simula bedpress er full
- Bekk er Full
- Diskuterer nye bedpresskonsepter
- Tilbakemeldinger til tider useriøse, men ikke stort problem foreløpig
- Omstrukturering av bookingrunden diskuteres
- Budsjett diskuteres i neste uke

#### dotKom: 
- 


#### fagKom, med eksKom:
- Ekskom: Har ny leder og nestleder. 
    -- Har sendt ut mail til Onlinere om at det tas opp nye medlemmer
    Usikker på antall søkere
- Bekk-kurs -> all good
- Booking-gruppa skal ha møte
- Blir C-kurs med Erik Lote - Blir kanskje kjøpt pizza
- Trenger en ny Åsmund for eksamenskurs(!)
- Pia og førsteklassinger drar på Oslotur
- Har kjøpt kaffekanne
- Finn blir vanlig kurs. Ikke hackaton. 

#### proKom:
- Hadde bra servering 
- Offline er lansert. Marius er nevnt ved navn
- Neste er påpegynt
- Snakkes med Sverre om kontakt med IDI for skriverier i neste Offline som skal sendes ut. 
- Strikkeoppskrift skal legges ut på nett
- Årbok brekkes til helga
- Alle må være med på genfors

#### triKom:
- Har jobbet med budsjett
- Skal reformatere kontorPC for emulator ol.
- Blir IKEA-tur for nye ting til PC-kroken


### 249 Leder av velKom
- Begge kandidater virker bra. Tar intervju med begge og setter dem på hver sin plass avhengig av det. 

### 250 Labamba
- Caroline og Erik går. Kathrine og PØK tentativt. Pia er Gdansk. 

### 251 Hackerspace
- Caroline tar kontakt og melder seg som kontaktperson. 

### 252 Gaver til jubileum

### 253 Ukens infomail. 
- Det blir infomail

### 254 Eventuelt.
- Abapusteambuilding
-- De har glemt det, poke dem. 
- HS gjør ting de ikke kan. Nils hører litt rundt. 

### 255 Forespørsler som har kommet på epost
- Notipi
- Machine learning
- IME. Kathrine (+ Pia)
- Nito Studentene 
- Støtte til Ekskom 2015. 
- Allergi-epost. Marius svarer. Vi får ikke gjort noe med falske allergier. 
- Filmingen. Ikke-sak
- Nils tar Erudio

### 255 Møteevaluering.
- Caroline er flink vikar