Møtetidspunkt: 14:15 rom 054 it-vest

Servering: Pia

Referering: Pia

Vinstraff: Nils

Tilstede: Kathrine, Per Øyvind, Linn, Caroline, Pia, Henning, Erik, Nils, Marius (På Appear.in)

Mangler:

257 Godkjenning av innkalling, servering og referent.

Godkjent

258 Status for komiteene.

arrKom:

Kryssfesten gikk veldig bra. Syns det er greit å se hvem som er Online og hvem som er Abakus. Paintball var gøy, 29 deltagere. Blir temafest i morgen, håper på å få med så mange som mulig - blæst for alle. Kanskje man kan si at det ikke er et must å kle seg ut, men at man kan komme for en god fest? Studenterhytta, de er litt trege, men vi håper på kontrakt snart. Vakter er fiksa. Åre16 er en case. Brunkulla er done, Skistar vurderer å selge det. De har ingen andre steder som kan holde så mange, så arrkom skal prøve å få fiksa det. 17.mai-middag er booket. Vi får 19.30 - 21.30 på graffi midtbyen.

banKom:

Tok ti timer å revidere regnskapet til Abakus. Vårt var flott.

bedKom:

Bookinggruppa styrer på. Kalenderen er korrekt. Nå mangler det å få datoer på plass, slik at vi kan sende den ut. Bookingrunden blir i uke 12 - starter på onsdag. Skal ha KID-workshop neste uke. Har begynt med budsjett. Litt bussproblemer. Forslag om at deltagere kan huke av på hvorvidt de skal være med buss ned eller om de kommer seg til utestedet på egen hånd. Hadde møte med redaktøren, slik at bedriftsting skal gå via bedkom.

dotKom:

Har hatt en rolig uke, arbeidsmessig. Har hatt teambuilding.

fagKom, med eksKom:

Ekskom har fått 11 søkere. Det er blitt diskutert avmeldingsfristen fordi folk melder seg av i siste liten. Har diskutert oslotur.

proKom:

Frist på søndag, plakater fyres ut i hytt og gevær. Skal ha fotokurs denne uke. Har diskutert å ha en CV-bildestand. Send inn årbokbilder!!

triKom:

Har fått opp ny pult. Har formatert PC-en. Dotkom har et sted for alle passord, vil ha rootpassordet. Skal kjøpe kabler på kontoret.

IDI og ITR:

De har i samarbeid med fakultetet bestemt at de tar over utdeling av årets lærer. Skal bli en litt større greie ut av det. Har vært på en høring om standreglement. Reglene er forskjellige på dragvoll og gløs. Reglene bør praktiseres likt, såfremt det ikke hindres av bygningen. IME blir første fakultet som får tegne nye bygninger, wee! Studenter kan komme med innspill. Skal bli et samarbeidsmøte med linjeforeninger.

Sverre skal til et landsmøte for studenttinget.

Det nærmer seg nytt valg i studentrådet. Alle bør tenke på å delta.

Snart semestermøte for alle tillitsvalgte ved idi.

Informasjon fra studenttinget: Ølsalg mot cash er ikke lov!

SeniorKom:

259 Interkom

Nils: Tenkte på IDI og ITR-punktene, skal de legges øverst slik at de ikke trenger å få med seg alt av status? Ta sensitive saker utenom eksterne.

Påminnelse når man bumpes på venteliste.

Trikom har satt boksene med offline og prokoms ting litt hulter til bulter.

Forslag til et underholdningspunkt på genfors. Julekalenderbloopers. HS gjennom året, ha noen teite bilder og teite bilder.

Vil ha timestamps på påmeldinger.

Hva skjer med filområdet? Det skal sees på.

260 Vedtekter og saksforslag til genfors

De nye inndelingene i eldsterådet bør kanskje inn i vedtektene?

Seniorkom, vi må se på om noe skal endres.

IT-ex må inn under bedkom

Appkom må sees på. De bør defineres.

Legg inn ting som er forslag på wikien.

Mye diskusjon om ingenting.

Pagen er ferdig, folk får beskjed på infomail om å sende inn dersom de har saker.

262 velKom -og eksKommedlemmer

Pia sender en mail til nye ekskom for å minne dem på å ta opp nye medlemmer.

263 Gaver til jubileum

264 Ukens infomail.

265 Eventuelt.

Førsteklassinger i hovedstyret. Kanskje KTR-ene skal taes med i samme grad som ITR. Linn tror det kan passe for noen, men at det er avhengig av at den ene personen har et lite nettverk og tør og si hva de vil.

266 Forespørsler som har kommet på epost

Mail om godkjenning av søknader til OW4.

Neste HS eller dette HS får forespørsel om rekrutteringsarrangement.

Utlån av fotoutstyr. Vi må bruke kontrakt, det må gå gjennom HS og skal vi ha en liten leie?

Blir enige om forskjellige pris for linjeforeninger og bedrifter.

267 Møteevaluering.

Flott møte