Møtetidspunkt: 14:15 rom 054 it-vest

Servering: Thor Håkon

Referering: Thor Håkon

Vinstraff:

Tilstede:

Mangler:

313 Godkjenning av innkalling, servering og referent

314 Status for komiteene

arrKom, med velKom:

Bestilt plakat til 17. mai
Usikker på eksamensfest 1. juni
VelKom: Satt alle datoer. Fått mange faddere
JubKom: Skal ha møte denne uken, finne ut hvem som skal med og tilbakemeldinger fra forrige jubKom. Noen gamle har ønsket å stå på e-postlisten for å bidra med informasjon, uten å være en del av komiteen. Det blir jubileum.

banKom:

Ikke hatt møte
Mangler økonomiansvarlig fra fagKom
Nestleder blir økonomiansvarlig for HS sammen med bankom-leder

bedKom:

dotKom:

Fulgt opp serverrom-casen
Satt opp det som må bli ferdig før sommeren
Duvholt gir seg som leder for appKom
Jobber med å få splashscreen inn i webben

fagKom, med eksKom:

Sikkerhet og sårbarhet har fullt seg opp EksKom: Skal til Japan. Skal ha infomøte på mandag

proKom:

Hatt internvalg
Jobbet med plakat til 17. mai og sikkerhet og sårbarhat
Bestilt pins
Mekker t-skjorter

triKom:

Fortsetter med Game of Thrones
Sett på 17. mai-frokost
Sendt ut liste over de som har mistet kontorvakt, følg opp ledere
Ser på mulighet for å kjøpe ny TV

IDI og ITR:

Fått nytt studentråd
Informatikk er sterkt representert
Skal bytte kontor, alle studentråd/studenttinget er samlokalisert

315 Interkom

324 SeniorKom

Skal ha punkt på agendaen
Alt klart til utmatrikuleringen.
Det kommer et erfaringsskriv fra de som har sittet i seniorKom tidligere.
Skal ha komité-kickoff
Fadderperioden: inn i velKom. Har vært på en del møter i velKom. Er i startgropa med masterfadderuke.
SeniorKom er 16 medlemmer, 6 forsvinner

316 Vedtektsupdate etter genfors

Gå gjennom referatet og oppdatere vedtektene med det som ble bestemt.
Referatet fra genfors blir gjort ferdig i dag.

317 Retningslinjer

I HS' retningslinjer: ITR må endres til ITV
Komitélederne går gjennom egne retningslinjer og oppdaterer de etter ny mal.

318 Rydding av lageret

DotKom sjekker hva som er brukbart av hardware, og kaster resten.
ProKom ønsker å ha gensere og stash opp i hyllene.
TriKom foreslår at hver komité får en del av hyllene som de har ansvar for.
Hele HS tar seg en tur ned i kjelleren neste tirsdag etter møtet.

319 Regnskapsføring av teambuildingutgifter

Er det greit å regnskapsføre kvitteringer fra vinmonopolet under teambuilding?
Det avhenger om det er lovlig for en bedrift å bruke penger på alkohol på denne måten.
BanKom-leder undersøker lovverket.

320 Ukens infomail.

Til siste infomail: Ha med lykke til på eksamen
Legg ved alt som skjer frem til og med semesterslutt.

321 Forespørsler som har kommet på epost

 • Ny i Trondheim
  Legger ut artikler fra i fjor
  Splashen skal bli mer brukervennlig

 • Faktura fra realfagskjelleren
  Den betales

322 Eventuelt

 • Nodekomiteer
  Alle foreldrekomiteer har en person i komiteen som er ansvarlig for nodekomiteen

 • Ny mailingliste
  En liste med tilbud som ikke er omfattende nok for infomailen, men kan være interessant for noen.

 • Paneldebatt om bedrifters rekruttering
  Tidligere leder har vært der.
  Bra debatt der de kunne si det de mente og gi tilbakemelding direkte til bedriftene.

 • Linjeledermøtet
  Rektor og prorektor er fornøyd med innsatsen linjeforeningen gjør, men syns det er synd at det er det negative om opptakene blir frontet i media.
  Rektor ønsker å innvolvere linjeforeningene, fakultet og instituttene i fusjonsprosessen.
  Det skjer ingen store endringer før i 2018.
  Viktig at vi holder oss i loopen fremover.

 • Forventningsavklaringer
  Leder kommer til å sette av et par timer neste uke for å ha one-on-one-time med lederne.
  SeniorKom vil være med på dette.

 • HS-todo Ønske at HS bruker denne wiki-siden for sin egen del. Bruk den aktivt.

 • Vedtektene om SeniorKom Står i vedtektene at HS skal godkjenne medlemmer til seniorKom.
  Det er ikke ønskelig å gjøre prosessen vanskeligere enn nødvendig. HS stoler på seniorKom, men ber om at seniorKom snakker med komitéleder før de snakker med vedkommende de ønsker å rekruttere.

 • Seniorkomitédalje Trenger noen gulerøtter for å trekke medlemmer
  Er det riktig at dalje skal være en gulrot?
  SeniorKom er en komité, og ikke en nodekomité. Alle komiteer i Online har dalje.
  ProKom kan uansett lage en logo.
  Flertall for å gi seniorKom en dalje.

 • Til nye HS-ere Klikk dere gjennom HS-wikien og bli kjent med innholdet

 • Tidslinje på wikien Ønske om å lage en tidslinje for HS med informasjon om når ting skal være gjort.

 • Søke om fortsettelse etter tre år
  På høsten er det mye å gjøre for HS, og det er viktig for lederne å vite hvor mange plasser de har til opptak.
  Fint å ha en tidlig frist, så folk ikke glemmer å søke.
  Skriver e-post til komitélista og informerer om søknadsfrist. Frist: to uker

 • Ny TV til kontoret Kan HS delfinansiere innkjøp av ny TV?
  Ønske om at triKom kommer med forslag til TV før vi tar stilling til det.

 • Innkjøp av ny grill TriKom kan ta en avgjørelse
  HS betaler for grillen

 • SeniorKom-leder på HS-listen
  Siden leder for seniorKom har lov til å sitte inn på møter, og det ikke diskuteres mer sensitive temaer per e-post, foreslås det at leder får sitte på HS sin e-postliste.
  Det vedtas av HS at leder for seniorKom får sitte på e-postlisten.

323 Møteevaluering

 • Savner punkt fra leder