Møtetidspunkt: 14:15 rom 054 it-vest

Servering: Marius

Referering: Marius

Vinstraff: Pia(Glemte å sende til Sverre.)

Tilstede:Christoffer, Kristian, Marius, Sondre, DrDre, Nils, Agnete, Thor Håkon, Pia, Kongsy.

Mangler: Sverre(men han fikk ikke beskjed)

15 Godkjenning av innkalling, servering og referat

 • Det er godkjent, brownie er godt.

16 Status for komiteene

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Eksamensfest er etter eksamen, nesten.
 • 36 påmeldte på 17. mai-middag.
 • Er ikke noe nytt fra velkom og jubkom

banKom:

 • Marius har tilgang til banken, hurra.

bedKom:

 • Pøk, n Kristian har vært på Den Norske Dataforeningen.
  • Ønsker å arrangere kurs for oss.
  • Har også blitt invitert til et seminar på scandic
 • Jobber med sølvsponsor til fadderuka.

dotKom:

 • Har ikke hatt møte, så ting humper og går.

fagKom, med eksKom:

 • Har ikke skjedd så mye, de fleste kontraktene har kommet inn.
 • Ekskom har 54 påmeldte.
  • Det er ikke åpnet for mastetstudenter som eventuelt starter til høsten

proKom:

 • Har heller ikke møte.
 • Årbok er bestillt.
 • Skal ha noe arbeidskvelder og jobbe for velkom.
  • Blæster gode ideer i retning velkom

triKom:

 • Det fortsettes med game of thrones
  • Har fått kobkom som nodekomite
 • Skal også møte med adlib.
 • Det diskuteres tannpirkere.

SeniorKom:

 • Har hatt møte, hurra
 • Planlegger masteruke og komitekickoff
  • Skal lage et infoskriv til masterstudentene eksplisit.
  • Har utlyst masterfaddersøknad.
  • Trenger ca 8 faddere.
  • Første uke med velkom, andre uke med seg selv
  • Etter idi har presentert seg, så ønsker de at HS også presenterer seg.
  • Kongsy presenterer fullt program, virker lovende! :)
 • Caroline er ny nestleder i seniorkom.
 • Det er sendt mail om splash, så det ordner seg.
 • Har snakket med Unni, så det kommer også noen penger til masterfadderne.
 • Har også masse good shit for komitekickoff

IDI og ITR:

 • Har fått innkalling til møte med letizia den 27. mai.
 • Pia, THB, Aggie, og Nils drar.

Leder og nestleder:

 • Har hatt forventningsærkleringer
 • Har snakket ang retningslinjer med nodekomite
 • Blir sendt ut infoskriv angående Online på neste utsending fra IDI.

17 Interkom

18 Immballinvitasjoner

 • Hvem skal inviteres til vårt immball?
  • Pangkom er vanskelig å definere.
 • Arrkom har sendt mail til eldsterådet

19 ITex-påmelding

 • Det er case om å vite hvem som kommer inn på master, hvordan skal påmeldingen håndteres?
  • Det påpekes at vi må få tak i denne infoen snarest mulig.

20 Ukens infomail.

 • THB savner alt.
 • Alt må inn, INN!

21 Forespørsler som har kommet på epost

 • Grill

  • Den er for liten det vi har fått på mail
  • Undersøker litt mer.
 • Velferdstingprisen

  • Fristen har gått ut.
 • Regionalt rusnettverk

  • Kjernekar.
  • Det blir enighet om at vi heller ber folk å følge faktiske lovverk, å ikke presse en policy på folk.
 • Mail om opptak

  • Opptaket settes til innen 30 august. Intervjuer må være ferdige fredag 27. august.
 • Badekarspons

  • Alle eller ingen, vi må nesten høre hva de andre sier.
  • Vi er positive, men det må være litt bedre. Smørekoppen kan ikke vinne alt.
  • Tradisjonen er tilstede, men det har dødd litt de siste årene.
  • Pia tar det videre med linjelederne

22 Eventuelt

 • Diskuteres rundt reklamering for komiteopptak.

  • Viktig at det fokuseres på at en skal søke komite, ikke hvilken*
 • Presentasjon av HS på immatrikuleringsadagen

  • Det diskuteres veldig
  • Men vi blir enige om at vi holder oss til et relativt likt opplegg, men at vi forbereder hva vi skal si vesentlig bedre.

23 Møteevaluering

 • Bra møte.
 • Bra servering, jævlig faste og gode brownies
 • Det stemmes hvorvidt det skal være hjemmelaget servering, og med kjærleik

 • Møtet er hevet 16.39