**Møtetidspunkt:** 09.15 - rom 054 IT-Vest 

**Servering:** Christoffer 

**Referering:** Christoffer 

**Vinstraff:** Marius, Nils (ikke publisert referat)

**Ølstraff:** Nils 

**Tilstede:** Kristian, Aggie, Nils, THB, Petter (ITV), Sondre, Dre, Caroline (vikar for Kongsy)

**Mangler:** Marius, Pia

## 49 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

Nope, referatet fra forrige møte ikke ute! Ikke hos oss eller offentlig.

## 50 Status for komiteene

#### arrKom, med velKom og jubkom: 

Immballet koster 380 spenn, et godt stykke opp fra ifjor. I år må vi betale for lokalet og legge på avgiften Stripe tar. Påmeldingen åpner for 1. klasse kl 12, de tenker også å blæste litt i forelesning. Foreløpig ikke fått mye svar fra inviterte, da kun et par fra eldsterådet og Arvid Holme som sa nei takk. Det er også laget event på face.

Storband til immballet blir for dyrt. De har fått noen ideer til damenes og herrenes tale og skal coache dem litt så det blir bra. Oscar og Silje er konfransierer, og programmet settes nå denne uken.

Tenker å ta opp litt færre, et greit antall da UKA ødelegger for å ha masse arrangementer. Blir mer fester neste semester.

Ingen ville være badKom ambassadør, snakke mer om det innad i komiteen. Prøver også å få til svingkurs.

Ikke skjedd noe i jubKom

velKom avsluttet fadderukene, intet mer å melde. 

#### banKom:  

Ikke tilstede

#### bedKom:  

Ikke hatt møte siden sist, alt fint siden forrige møte. Bedpress imorgen. Bedpress torsdag med påfølgende intervjuer. De ville at bedkom skulle arrangere intervjuer, og bedKom vil ha påmeldingsystem til senere. Intet mer!

#### dotKom: 

Hatt kjapt møte med få stk, et statusmøte hvor ingenting brenner på dass. Første arbeidskveld imorgen, fikse og teste Stripe til immballpåmelding. De nye er med på neste møte. 

#### fagKom, med eksKom:  

Har hatt møte, her ble det snakket om opptak. Kursene går som de skal.

Skal arrangere ITGK kickstart med påfølgende kodekveld, hvor Tri holder forelesningen. Pizza til frivillige studasser. 

eksKom ha to dagers techtalks, litt lavterskel første dagen. Hoveddagen er dag nr 2 hvor de store skal være. Se ann bassert på responsen de får, tentativt 10. og 11. februar.

#### proKom:  

Masse plakater

Gamle folk skal ha møteplikt de første 5 møtene, etter det møterett. Ha kurs for nye kids og gjøre litt arbeid som de vil.

Arbeider med merch og filområdet. 

#### triKom:  

Ser på TV igjen, kommet med forslag. Finner forslag og så spør de HS om ekstra penger. Grilling idag? Regner litt, restemat fra velKom. Var ikke så mye, kjøper ekstra. Assassin fortsetter og går, sette dato denne uka. 

#### SeniorKom: 

Hatt fadderuke for master. Gikk veldig bra, infomøtet gikk bra. Takker oss som stilte opp. Opprettet facebookgruppe. 45 av 65 som møtte på blikjent kveld.

Skal skrive ned erfaringer til nesteår, kanskje ta et lite møte med master for å velge fag.

Mista Daniel, men tatt opp Ingrid. 

Leid Nardo klubbhus til komitékickoff.

#### IDI og ITV:  

Møte igår, første møte. Relativt kort, gått igjennom mye. Digital eksamen, NTNU setter innsats på det. Mulighet å melde opp fagene til digital eksamen nå, frist 15.09 for dette. Bring your own device, 1 feil på 200 maskiner. Få det inn mens fusjonen foregår. 

Høring om endring av studieforskiftene, litt vel grovt da de har stramma inn regler. Eks. bare kunne stryke 3 ganger så game over, følge deg og ikke studiet (stryk i exphil 3 ganger og du må flytte), henger du mer enn 1. år etter mister du studieretten, nye regler for mappevurdering (skal kunne klage på alle punkter), vil ikke tvinge noen å måtte ha eksamen på norsk, karakterer skal holdes til siste karakter og ikke beste. Studentrådet helt imot alle disse punktene.

KTVer skal fikses.


#### Leder og nestleder:  

Småting. Ikke gjort noe, applaus til oss. Linjeledermøte på søndag og fusjonsworkshop på fredag. 

## 51 Interkom


## 52 Ukens infomail 

Fyll ut 26. aug

## 53 Forespørsler som har kommet på epost og Facebook 

* ESN 
	Lurte på om vi kunne blæste for ESN på facebook. Kanskje bedre å blæste i gruppa og ikke på vår facebook page, gjør ting for våre på utveksling. Kaprer ikke bedpressene våres. Infomøte forrige torsdag, kanskje ikke relvant lenger.
* Opptak til kjelleren
	Blæste opptaket til kjelleren, vente litt til vi er ferdige med vårt opptak. 
* Klovneløpet på infomail 
	Ikke noe problem

## 54 Eventuelt 

* Mannhullets immball 
	Sondre, tar med seg en fra triKom
	Nils må svare Leonardo
* Møte neste uke 
	Kristian leder møtet neste uke, da de gamle er på itex. Finne tidspunkt som passer for oss. 
	Utsetter møtetid problemet, Nils alltid ledig. 
* Daljer
	triKom teller over alle daljer
	Skal man kunne gå med dalje til tidligere komité? Ja
* Merch
	Gi bort merch, men hvor skal pengene tas fra? Vi venter på Marius. Er visst 4000kr for 10000 midlertidige tattoveringer. 
* Smørekoppen immballet
	Hvor viktig er det med onlinefarger på masken? Ikke viktig

## 55 Immballinvitasjoner 
Check

## 56 Møteevaluering