Møtetidspunkt: 12.15 - rom 354 it-vest

Servering: Auestad

Referering: Auestad

Vinstraff: Nils, Christoffer, Kristian

Ølstraff: Kristian

Tilstede: Son, Christoffer, Dre, Kristian, Agnete

Mangler: Nils, Thor Håkon, Pia, Marius

57 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent, triKom har med vafler.

58 Status for komiteene

arrKom, med velKom og jubkom:

Opptak, 5 stk

Immball, Marthe er borte, ser på mulighet for leie av kjelleren og winerpølser. Bildene blir fine. Swingkurs dagen før.

BadKom, har hatt møte, men uten oss.

Blåtur om 3-4 uker.

Velger ny nestleder og økonomiansvarlig.

banKom:

Ikke til stede.

bedKom:

Bedpresser går fint, er gøy. Alt er klar for videre bedpresser.

Møte med CG på mandag.

Vi og Hybrida har fått spørsmål om sammarbeid med bedpress.

dotKom:

Ikke til stede.

fagKom:

Tatt opp 6 stk.

Bekk gikk bra, Iteria åpnet en dag før.

Fikser intern fadderordning.

ITGK-kickstart etterpå, Tri holder det.

proKom:

Bra stemning, første møte med nye er ferdig. Alle er flinke og engasjerte.

Noen valg er ferdige, brekkeansvarlige o.l.

Offline kommer ila. september eller tidlig oktober. BedKom fikser anonnser.

triKom:

Kontorkortarmageddon er en ting.

Kontorvakter kommer, starter med det neste uke.

Assassin, tentativ dato 14. september.

SeniorKom:

Ikke til stede.

IDI og ITV:

Kristian har glemt å sende inkalling.

Leder og nestleder:

Ikke til stede.

59 Interkom

60 Ukens infomail

Assassin kommer kanskje, triKom vurderer det på møte i morgen.

Swingkurs kommer.

Studentting blir kalt inn.

61 TV

TriKom sender søknad til HS-mailen om TV.

62 Forespørsler som har kommet på epost

*Erudio jubileumsball - Agnete og Kristian drar.

  • Donasjoner klovneløpstafetten - Tas på mail siden så mange i Hovedstyret mangler.

  • Kompileringen - Må finne en ny hovedansvarlig.

*Linjeledermøtet - Studenttinget kaller inn til fellesmøte på torsdag kl 17:00, alle som kan bør komme. Legges også inn på infomailen.

63 Eventuelt

*Nye styrebånd - Hovedstyret skal se på muligheten for å skaffe seg nye styrebånd.

64 Møteevaluering

  • Kort og godt møte, få folk, me også lett å få flertall.
  • Gode vafler.
  • Folk var strenge på vinstraffene.