Møtetidspunkt: 11.15 (rom 054)

Servering: Kristian, Marius

Referering: Nils

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Pia, THB, Ingrid, Marius, Kristian, Nils, Christoffer, Agnete, Sondre, Magnus

Mangler: Dre

100 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

101 Status for komiteene

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Teambuilding til helgen
 • Sondre tilbake snart
 • Har flyttet pokerkveld grunnet dobbeltbooking av eier
 • Blir Brunkullan til Åre!

banKom:

 • Marius tar HS, THB stepper ned
 • Hajem ny nestleder
 • Det blir Dataxkurs
 • Ellers går ting ganske så greit

bedKom:

 • Det var KiD forrige uke
  • Litt dvask pizza
  • En del førsteklassinger missforsto prikkereglene
 • Oslotur i morgen
  • Fortsatt ledige slots til bedrifter

dotKom:

 • Har hatt teambuilding

fagKom, med eksKom:

 • Har flyttet Mesankurset til 20.
 • Fått svar fra Login
 • Hatt møte med ekskom angående techtalks

proKom:

 • CV-fotografering i morgen
 • Hatt dialog med dotkom angående plakatbestilling - alle bør bruke det
 • Gitt ut offline siden sist Nils var på møte

triKom:

 • Blir filmkveld i kveld. Annonsert litt sent.
 • Oppklart vinstraffer
 • Teambuilding til helgen

SeniorKom:

 • Daljediskusjon har skjedd innad

IDI og ITV:

Leder og nestleder:

 • Star Wars - privatvisning av premiereren, det skjer!

103 Retningslinjer

 • Alle går gjennom og kikker på hverandres og oppdaterer så tar vi vedtak av retningslinjene til neste uke

104 Ukens infomail

 • Kjelleroppusning
 • Lightningtalks

105 Merch

 • Det bestilles opp nøkkelbånd. Settes av en andel til profilering på stand og resten tar man en tier for på kontoret.

106 Forespørsler som har kommet på epost

[Søknad om nodekomite] D&D-komité

 • Setter dem i kontakt med Kobkom

[Personer til jubkom] Vi må blæste og finne folk

 • Blest internt og få gjerne folk utenfor komité.

[Invitasjon: Studiebykonferansen 2015]

 • Vi føler oss invitert og sender noen

Movember Skal vi gjøre noe ut av det?

 • Det blir en mustache infografikk
 • Vi gjør noe ut av det. Kommer tilbake til nøyaktig hva på idémyldring

Afrikastudierjubileet

 • Vi spør nestledere

107 Eventuelt

 • Hva skal vi lage til abakus på teambuilding?
  • Burgere
  • Det blir selskapsleker
  • Vi er hos Kristian
 • Studenttinget
  • Head hunt kandidater
 • Økt støtte teambuilding
  • Tas mot genfors
  • Ekstra fokus på teambuilding anbefales uansett!
  • THB tar teambuildingsansvar i HS, Pia tråler flytbillettsider

108 Møteevaluering/Diggepunkt