Møtetidspunkt: 11.15 (rom 054)

Servering: Marius

Referering: Christoffer

Vinstraff: Dre (sa ikke fra tidsnok), Marius x2 (Forsein, ikke publisert referat), Sondre (Forseint)

Ølstraff:

Tilstede: Kongsy, Pia, Svoren, Auestad, THB, CHristoffer, Nils, Aggie, Marius, Sondre (2 timer forseint)

Mangler:

117 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Nei, kun innkalling

118 Status for komiteene

arrKom, med velKom og jubkom:

Onlinelekene i helgen, tok litt tid å komme igang. Tror folk hadde det gøy ("ganske gøy" - Nils)("vakke Åre liksom" - Marius)
Casino om 15. november
Adventure of Online blir heftig
Gått igjennom litt retningslinjer på mail. Rakk ikke forrige møte. Tar taushetserklæringer nå, og finner ut av medarbeidersamtaler.

banKom:

Skal ha DaTax kurs i morgen kl 15. Det blir brææ.
Litt reasearch med bankort, vært i kontakt med DNB. Ikke mulig å løse med debitkort. Ikke noe problem med corporate MasterCard for linjeforeningen, kan stå i banKom leders navn. Kort til triKom, dotKom og HS. Ender opp med arrKom, HS og triKom som forslag.

Teambuilding uti november en gang

bedKom:

Hatt Accenture bedpres
Teambuilding i helga Fått signert taushetserklæringene Bookingrunden turer og går

dotKom:

Hatt arbeidshelg, blæsta masse dashboard shit. Sexy bildeopplastning. Masse commits!!
Sykt smud, masse på plass.

fagKom, med eksKom:

Skal ha fotokurs, planlegger med proKom
Mesan etterpå
Ciber neste uke
Bekk del 3 også neste uke

proKom:

Hyttetur på vei til Lundamo! Førsteutkast Offline Plakater rusler og går Offline er med på å arrangere linjeredaksjonskonferansen. Her er det foredrag hvor redaksjonene lærer hverandre ting for å bli bedre.

triKom:

Imorra er det Back to the Future!
Snakker videre om Star Wars, bør si ifra fort at vi har booka sal. Diskuterer popcorn
Planlegger TV-ting fremover
Mafiakveld, delegert dette semesteret
Kjøpt mikro

SeniorKom:

Hatt møte, går for ugle dalje Fått erfaringsskriv fra tidligere leder, setter igang med utmatrikulering.
Skal ha arbeidskveld om et par uker
Være historiebærer, innhente og samle historien om Online et sted.

IDI og ITV:

Ikke hatt møte

Leder og nestleder:

Skal på semestermøte imorra, mer for litt klassemiljø og sånn. Skrevet en eksKom side på wikien Vært på hybelfylla = syk

119 Interkom

120 Retningslinjer

Vi skal vedta alle retningslinjer.

Det er en liten case ang stemmerett for seniorKom medlemmer, vi kommer frem til at komiteene bestemmer dette selv.
Alle må få retningslinjene fra nodekomiteene under seg.

HS:

Bør lage foretningsorden retningslinjer? Ja
Hva med når nytt HS skal tre på? Stille krav så gammel leder ikke bare slipper alt.
Få inn når hovedstyret tiltrer i vedtektene. "Avtroppende styre plikter å følge opp sine etterkommere under tiden de har møteplikt." legges til i virke.
Punkt 7, endres.

Vedtatt, en fraværende og 8 stemmepliktige stemmer for.

banKom:

Litt småpirk som blir endret
Legger til forsikringer

Vedtatt, en fraværende og 8 stemmepliktige stemmer for.

bedKom:

Småpirk og skrivefeil som rettes opp. Oslo-tur, oslotur og Oslotur er en case.

Vedtatt, en blank stemme og 8 stemmepliktige stemmer for.

Tar resten av komiteene neste uke.

121 Ridderordenen

HS må vedta opptak av riddere i henhold til vedtektene, opptak av John Hanssen Kolstad vedtas enstemmig.

123 Erfaringsoverføring

Tatt tidligere under punkt 120.

124 Stripe

Diskusjon ang gebyr på innbetaling på OW eller øke prisene på kontoret.
Kanskje naturlig å fase ut kontantbetaling helt, lettere å sette inn på ow.
Det er ikke mye svinn som er registrert.

Hvordan er tanken med kassasystem? Tanken er å lage et kassasystem hvor man trykker på varen man skal ta.

Vi går foreløpig for å implemente at du betaler gebyr når du legger inn penger, noe som må komme klart frem.

Alle stemmer for at vi implementerer betalingssystem på nett.

125 Ukens infomail

Fyll inn

126 Forespørsler som har kommet på epost

[Eureka feirer 10 år!] Hvem vil gå?

Spør nestledere

Styrefest

Vi er 2015 - Back to the Future style

127 Eventuelt

Ta inn gamle komitémedlemmer?

Det går fint, vi har ingen policy

Siste møte i slutten av november

128 Møteevaluering/Diggepunkt

Vi digger at dotKom jobber masse med dashboard