**Møtetidspunkt:** 11.15 (rom 054)

**Servering:** Christoffer

**Referering:** Agnete

**Vinstraff:** Marius, Sondre Auestad, Nils

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** 
 
**Mangler:** 

## 129 Godkjenning av innkalling, servering og referat 
Referat ligger ute. Innkalling godkjent. Servering godkjent.

## 130 Status for komiteene 

#### arrKom, med velKom og jubkom: 
Påmelding til Casino i morgen. Blesting på G. Blir gøy.
Snart Adventure of Online.
Påmelding til julebord er ute. 
Eksamensfest er good, juleverksted er good. Idémyldringskveld i morgen. 
JubKom bestemmer sted på fredag. 
VelKom har laget retningslinjer.

#### banKom: 
Skulle ha Datax-kurs, kom ikke inn på heimert. Utsatt til i kveld. Didrik slutter, Hajem tar over som nestleder. Ellers business as usual.

#### bedKom: 
Bedpres med Acando på torsdag, ting i orden.

#### dotKom:
Hatt arbeidskveld. Medarbeidersamtaler. Betalingssystem har fått task force. De nye får prosjekter.
Ingen i bedKom hadde tilgang til karrieremuligheter :(

#### fagKom, med eksKom:
Medarbeidersamtaler. Mesan-kurs gikk bra. Ciber varte bare til 19. Funket dårlig fra Mac. Lightning Talks går bra, litt mer budsjett. 6 talere. Blir på Nattergalen. Snart nestledervalg. 
EksKom: Hoteller er ok, faglig begynner å gå bra. Samarbeider med Abakus siden de har vært der før. Dugnader for TechTalks. Samarbeider med bedKom for lokaler.

#### proKom: 
Brekkehelg denne helgen. Plakater tusler og går. 
Jobbet litt med arkiveringsrutiner. Snart ferdig med medarbeidersamtale. Keychain-lanyard-ting er klare. 

#### triKom:
Terkel i Knipe utsettes.
Star Wars hver torsdag klokken fire. TriKom bestemmer rekkefølgen selv selv om Nils har sterke meninger om saken.

#### SeniorKom: 
Vært i møte med Unni. Fått tentativ dato for utmatrikuleringen. Møte neste tirsdag + teambuilding. Lager plan for utmatrikulerings-orging. 

#### IDI og ITV:
Petter: Vært semestermøte. Fått info om hvem som driver med hva. Åpen dialog.
Premiering av beste foreleser. Skal bestemmes av studentene. Går litt mer til beste emne, og man nominerer. Lager arbeidsgruppe på det, status videre ukjent. 
Nye stoler på Drivhuset og P15. Accenture Lab på Drivhuset skal kanskje byttes med noe annet. Nye maskiner på Fiol.  
Evaluering av studass/undasser: IDI prøver å finne en bedre løsning.  
Mastersalplasser: Skjevfordeling mellom informatikk og data. Flere på master data enn informatikk, men fordelingen var 50/50. Løsning ikke bestemt. 
Klagesaken: Ingen frist for sensur på klage. IDI ville ikke prioritere saken. Måtte visst ansette folk. Man må si fra for hver enkelt sak inntil videre. 
Studentrådsmøte: Studentforskriften går til dekanmøte. Prøver å skaffe støtte der for en mildere løsning. IME hadde ikke kommet med en uttalelse på saken. De er nå ikke for tregangersregelen. 
Kakefredag på kontoret hver fredag klokken 12, bra tidspunkt. 
Ikke lenger kontorvakter. 

#### Leder og nestleder: 
Vært på kurs i møteledelse og møtefasilitering del 1. Del 2 er på mandag. Vært på semestermøte. Vært på linjeledermøte. Kjellerne ble tatt opp. SiT skal bygge nytt der oppe, littegrann usikker fremtid for kjellerne. Berg informerte om Krafttak mot Kreft. Volvox skal lage ny sangbok. Medarbeidersamtaletider kommer i dag. Pia har laget en undersøkelse med tilbakemeldinger til Pia. Snart stand på teknologicampen. 

## 131 Interkom 

## 132 Krav til komitémedlemmer
Pia har laget en wiki-side som heter retningslinjer for komitémedlemmer. Klare ansvarsområder. De må gås gjennom med komitémedlemmer når de blir tatt opp hvert år.## 133 Movember
- Mål: Ha en plan for gjennomføring og blæsting av Movember 

Én i Online må være kontaktperson. Folk skal kunne donere i Online sin ånd. 

- Konklusjon: Pia tar ansvar for å ordne med Movember-profil til Online-teamet. TH skal bleste på Facebook. 

## 134 Retningslinjer
- Mål: Vedta retningslinjene til arrkom, dotkom, fagkom, prokom og trikom 

Er småpirk som ikke er helt konsekvent, men som skal fikses på nyåret når vi går gjennom vedtekter og retningslinjer sammen. Fellesmøter mellom komiteene som samarbeider mye bør det stå noe om.

- Konklusjon: Vedtar retningslinjene til arrKom, fagKom, proKom, dotKom og triKom.

## 135 Betalingsarrangementer

- Mål: Diskusjon rundt betalingsfrist 48 timer etter påmelding 
Folk sliter med likviditeten og synes det er bedre med lengre påmeldingsfrist.

- Konklusjon: Tor-Håkon Bonsaksen sender en mail om hvordan disse tingene funker. HS vedtar på beholde fristene på 48 timer. 

## 136 Ukens infomail
- Mål: Alle har fylt inn infomail, oppdragsmail sendes ut på søndag 

- Konklusjon: 

## 137 Forespørsler som har kommet på epost 

[Innspill til studentaktivitetsbudsjett 2016] - Unni 

- Konklusjon: Hvis Sondre eller Sondre kommer på noen ting de kunne tenke seg å få støttet av IDI burde de møtes med seniorkom og fagkom og sende en samlet mail til Unni.

[YATA Trondheim inviterer til arrangement "Droner – uetiske drapsmaskiner eller et sikkerhetspolitisk verktøy?] 

- Konklusjon: Denne blir ikke sendt ut på oppdragsmailen. 


[Vedtektene om riddere] - Christian  

- Konklusjon: Forskjell på praksis og slik det står i vedtektene. Vi retter opp til generalforsamlingen.

## 138 Eventuelt 

* Ble det sendt påmelding til Eureka. Nei, Auestad sender nå. Marius skal betale greiene.

* The Amazing Adventure of Online 
Sondrene og Agnete vil ha blestefilm hvor de spiller Ocarina og Dre er Link. 

* Prikker for ikke oppmøte på online-lekene? Flyttes til neste møte.


## 139 Møteevaluering/Diggepunkt
Widmark digger at alle skal blæste for fremtidige arrangementer.