Møtetidspunkt: 11.15 (rom 054)

Servering: Thor Håkon

Referering: Sondre A

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Thor Håkon, Pia, Dre, Kristian, Marius, Nils, Sondre, Kongshem

Mangler: Agnete

140 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent, TH tok over for Agnete.

141 Status for komiteene

arrKom, med velKom og jubkom:

Kasino på torsdag, alt klart. Gøy, gøy, gøy.
Julebord snart, julebordtitler enda før.
Har hatt kurs om promotering.
JubKom trasker og går, har funnet hotell.

banKom:

Har hatt datax-kurs.
Redusert arrkom til 1 banKom-ansvarlig.
Mastercard-skjema sendt inn.
Snart teambuilding.
Frist for bilagsføring satt.

bedKom:

Medarbeidersamtaler nesten ferdig.
Forrige bedpress med Acando gikk fint. Neste med Thales blir spennende.
Bookingrunden går bra.

dotKom:

OW er nå opensource, issuetracker er åpen.
Betalingssystem blir arbeidet med. Webshop er på vei. Skal extende groups-funsjonalitet.

fagKom, med eksKom:

Beckkurs på onsdag, fikk 17 pers. Gikk veldig bra. Bookingen turer og går.
Lightningtalks er på stell.
Feedbackskjema blir sett gjennom.
Medarbeidersamtaler er ferdig.
Velge nestleder, skal på hyttetur.
Ekskom går greit, har det meste på styr.

proKom:

Offline blir litt forsinka, men det kommer.
Åregenser kommer også.

triKom:

Skal ha planleggingsmøte i morgen.
V for Vendetta på torsdag morgen, Star Wars Ep 1 på fredag. TriKos-teambuilding i kveld.

SeniorKom:

Teambuilding i dag.

IDI og ITV:

Ikke til stede.

Leder og nestleder:

Har hatt lederkurs.
Movember må pushes mer.
Medarbeidersamtaler gikk bra.
Arbeidet fra teambuilding kommer.

142 Interkom

143 Prikkereglene

Mål: Diskusjon rundt prikker på "småarrangementer" som skal være lavterskel. (Onlinelekene)

Konklusjon: Dersom det er et påmeldingsarrangement skal det gis prikk, men komiteene har lov til å utvise skjønn dersom det blir tatt kontakt med komiteen.

Skal vi legge inn en klausul i prikkereglene om at komiteene står fritt til å bestemme selv hva som er passende oppførsel?

Konklusjon: - "Upassende oppførsel" omfavner godt nok, og kan brukes til å utvise skjønn i saker. - Si fra dersom du må gå tidlig fra arrangementet. - Prikkereglene blir tilpasset stripe. - Det blir gjort forandringer i prikkereglene, skal bli vedtatt om 2 uker.

144 Forespørsler som har kommet på epost

  • Liptons Guy Fawkes (5. november), frist 4. nov
  • Nei, vi har eget arrangemet den dagen så ingen kan.
  • Råd om representasjonsbånd fra Eldsterådet
  • Vi har ikke fulgt rådet, Pia svarer.
  • Kjellerjubileet (bruke vårt org.nr.)
  • De bør opprette eget org.nr., Marius svarer.
  • Innspill på studentaktivitetsbudsjett til IDI
  • Marius skriver søknad, alle andre sender inn forslag til han.

145 Ukens infomail

Alle fyller inn der.
Oppdragsmailen diskuteres som opt out eller opt inn.

146 Eventuelt

147 Møteevaluering/Diggepunkt

Sykt bra møte.

Digger at bankom har satt frister på bilagsføring.
Digger at hyllene er blitt ordnet opp i.
Digger at komiteer kan snakke med folk om prikker.
Digger at pc ikke var oppe på møtet.
Digger jazz hands på møtet.