Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Nils

Referering: Dre

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Kongsy, Agnete, Christoffer, Thor Håkon, Kristian, Sondre A, Sondre W, Pia

Mangler: Marius

020 Godkjenning av innkalling, servering og referat

021 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Skal få delt ut siste depositum fra åre snart
 • Har møte hatt møte med Nabla om Låvefest, sendt bestilling til Låve på 22. april
 • Skal ha møte med Volvox om Vinter OL
 • X-fest booket lokale og lager facebook-event på mandag. Bånd er bestilt og hentet, pokal til konkurranse jobbes med
 • Studenterhytta har bekreftet dato på 1. april
 • Undersøker klatring, paintball, sushi-kurs og lek og morro (turning)

banKom:

 • ikke tilstede

bedKom:

 • Bedpres med SS, gikk bra
 • Har bedpres med Deloitte
 • Bytter økonomiansvarlig
 • Jobber med sponsor til jubileet

dotKom:

 • Første møte siste uke, gikk fint
 • Presentere neste uke hvor langt de har kommet osv
 • Kassesystem klart neste uke, skal teste det
 • Litt problemer med "seminaret" - helgen med dotkom
  • Krasjer med ekskom/cascag, prøver finne ny dato

fagKom, med eksKom:

 • Lightnintalks
 • SS 4 feb
 • Planlegger GIT kurs - Tri holder
  • Invitert abakus, vurderer hybrida, tihlde
 • Fornøyde med årets komitemedlem
 • Techtalks fylt opp

proKom:

 • PROduksjonen er igang
 • Brekkehelg neste uke
 • Bursdagsfest for Offline - 20 feb
 • Laget film om/for KobKom
 • Hatt årbokfotografering
 • Planlegger resten av årboken
  • Blir billigere i år
 • Sosial kveld med Abakus PR - 5. feb

triKom:

 • To møter siden sist
 • Møte torsdager kl 8 (?)
 • Hatt Snøballkrig
  • Stor interesse på facebook, lavt oppmøte
 • Hatt møte med arrkom
 • Prøver få til noe i påsken
 • Prøver få til noe på Valentinesday
  • Single awareness day / Desperation day
 • Watchdog - automatisk logging av kontorvakter
  • Kommer ila uka
 • Sosial kveld med KosKom
 • Planlegger med KobKom

SeniorKom:

 • Hatt møte, satt frister for daljer
 • Prokommerne sine skal ha arbeidskveld ikveld
 • Utmatrikulering sammarbeid med IME
  • Sender ut invitasjon 1 feb, svarfrist 1 mars
  • Ser på +3, ev. fler ved forespørsel
  • Hoopla ble brukt ifjor

IDI og ITV:

 • Ikke tilstede

Leder og nestleder:

 • Planlagt workshoppen ikveld
 • Linjeledermøte på mandag

023 EksKom inn under Online (20 min)

 • På samme måte som ITEX ble gjort tidligere i år
 • Hadde problemer i 2012
 • Ekskusjonen har fått jobbet seg inn mye siste årene og har stor interesse nå (50 pers til Japan)
 • Få en kontrakt gjennomgått av advokat
 • Ser hvordan årets Ekskom 2016 går og vurderer legge EksKom 2017 (dvs. neste ekskom) inn under Online

Mål: Skal ekskom merges inn under Online, slik som itex gjorde tidligere i år?

024 Salg av merch på kontoret (15 min)

 • Hvordan skal vi gjøre med avgiften
 • Betalingsløsning til dotkom kommer snart

  • Betaling til OW-profil med Stripe, kjøpe på skjerm og scanne kort
 • Keychainz selges for 15 kr

 • Kan bruke keychainzzz til å launche kortbetalingsløsning

 • Kan bruke kontorvakter til å hente genser etc. i boden når det blir solgt

Mål: Hvordan skal vi administrere merchsalg?

025 KobKom småspørsmål (10 min)

 • Hatt møte på søndag, har endel spørsmål
 • D&D-komiteen fungerer i praksis nå som en nodekomite av KobKob
  • Spiller liten rolle for oss, hvordan de løser det bestemmer de litt selv
 • Begge prøver å få til rundt en gang i måneden
 • Trikom får ansvar for at KobKom sine eventer ikke krasjer med resten av Online

 • KobKom forespør å lage en facebook gruppe/page som oppretter arrangementer

  • Føler vi ikke trenger enda flere grupper/pages, men at de kommer til trikom når de ønsker lage online facebook-arrangement
 • KobKom fikk en epostliste, hvordan kan de redigere denne?

  • Går gjennom Sondre
 • KobKom får en wikipage på OW

026 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

027 Ukens infomail (5 min)

028 Eventuelt (10 min)

 • ITEX søker medlemmer (TH)
 • THB kan poste om stillinger
 • Ta opp i deres komiteer om at de søker medlemmer

  1. klasses facebookgruppe
 • Få til informasjonsskriv til VelKom om felles facebook-gruppe

029 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • Pia gleder seg til gjennomgang av vedtekter
  • Ingen er enige