Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Sondre W

Referering: Marius

Vinstraff: Sondre(x2), Kristalin, Nils, Marius. (for sene)

Ølstraff: Agnete(for å være douche og holde på med ADA)

Tilstede: Wiker(For Sondre), Christoffer, Pia, THB, Nils, Agnete, Magnus, Marius

Mangler: Dre, Kristian, Sondre

030 Godkjenning av innkalling, servering og referat

031 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Har satt datoer
 • Låvefest er satt
 • Prøver å få til OL
 • Nardo er ikke åpent før etter påske
 • Studenterhytta er booket
 • Har fått promoteringsansvarlig, Sander
 • Fadderreunion blir vraket.

banKom:

 • Bilagsføring skjer
 • Kort er ikke fikset, men er underveis.

bedKom:

 • Deloitte forrige uke, god stemning
 • KID i går, Kristian var i den sammenheng på møte med ledere, og stab fra ntnu for å diskutere samarbeid med næringslivet.
 • Knowit og Geodata neste uke.

dotKom:

 • Har bestilt touch-pc til kontoret
 • Blir litt utsatt siden det er TechTalks på onsdag.

fagKom, med eksKom:

 • Første kurs var bra
 • Kurs med Steria på torsdag, har byttet sted å være, men det er good.
 • Har revidert bookingrunden, og har skrevet erfaringsskriv
 • Abakus er også med på git-kurs
 • IDI har ikke svart på henvendelse på støtte til mat
 • JavaZone blir styrt av Abakus foreløpig.
 • Ekskom:
  • TechTalks i morgen, og alt ser bra ut.

proKom:

 • Offline brekkes i helgen
 • Kjellerartikkel er ute
 • Artikkel om kobkom kommer
 • Årbok er i gang.
 • Finner ut steder hvor det kan være jubileum for offline pga kjeller.
 • Har satt i gang medarbeidersamtaler
 • Plakater er underveis

triKom:

 • All is good.

SeniorKom:

 • Har kommet med daljeforslag.
 • Kathrine skal ta opp penger og sånt med Marius.
 • Neste dalje er utmatrikulering
  • Alt ellers på utmatrikulering er bra
  • Bruker hoopla til å betale
  • Blir gratis for studenter, men følge må betale.

IDI og ITV:

 • Not present.

Leder og nestleder:

 • Pia har vært på linjeledermøte

  • SIT-cafe/bolig var tilsde.
  • Har hatt noen arrangementer der.
  • Skal være et "råd" som skal jobbe med kjellersaken, og være et kontaktpunkt.
 • Det er valg til boligutvalget til SIT på torsdag.

 • THB har vært på intervju med velkomsøkere.

  • THB var nervøs, men det gikk kjempebra.

032 Interkom (15 min)

033 Spons (10 min)

 • DK

  • Kongsy informerer at de har hatt møte og fått ledelse på plass
  • De vil fokusere litt å få med flere enn 3 informatikere :)
  • De må profilere mer, men er generell enighet om at vi må holde kontakten og støtten med dem.
  • Det voteres
   • Vi støtter DK i år og!
 • StartNTNU

  • Vi sender mail og hører hva de egentlig driver med og hva pengene brukes til.

Mål: Skal vi støtte DK med 6000kr? Skal vi støtte Start NTNU med 3000?

034 Epostliste for komiteer

 • Det diskuteres hvordan vi skal løse mailinglistene med kjernekomiteene og nodekomiteer.
 • Vurderes at ikke alle i nodekomiteer sitter på en liste, men vi ser på muligheten på at de komiteene med litt flytende medlemsmasse så står kun lederen på listen.
 • Det blir en ny epostliste!

Mål: Burde vi ha en egen epostliste for kjernekomiteene i tillegg til komiteer for alle?

035 Undersøkelse til utgåtte studenter (10 min)

 • Lofsberg har lyst på en undersøkelse for å høre hva som har skjedd med utgåtte studenter
  • Fikk de jobb
  • Når fikk de jobb
 • Spørsmål som kan gi oss innsikt i hva som skjer når en er ferdig å studere.
 • Vi hører med Abakus hvordan de gjør det
 • Generell stemning om at det er en god idé
 • Forslag fra Pia; Lofsberg tar dette videre til de vi kjenner i næringslivet.

Mål: Skal vi lage en undersøkelse mot utgåtte studenter. Hva skal den eventuelt inneholde?

036 Reboot (15 min)

 • Vanskelig med lokale.
 • Drivhuset foreslås
 • 22 og 29 februar diskuteres, siden det må utsettes pga kjeller.

Mål: Lokale? Hvordan skal det utføres?

037 Prikkereglene (10 min)

 • Har revidert førsteutkastet
 • Det voteres
  • Nye prikkeregler er godkjent

038 Seniorkom (10 min)

 • Har diskutert seg selv.
 • Hvordan ønsker de å foreslå endringer på genfors ang sin posisjon i Online
 • HS stiller seg bak forslaget til seniorkom om at de ikke ønsker at seniorkomleder skal velges på generalforsamlingen. Vi ønsker å fortsette ordningen vi har nå, hvor seniorkom har møterett og kan være med på hovedstyrets arbeid om det passer seg.

039 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

 • Spørsmål om medlemskap i Online, har kommet en mail fra en som går nettstudier på hist
  • Det blir nei.
 • Chemikalen

  • Nils, Agnete, Pia, THB, Lofsberg
 • Placebo

  • Pia?
 • Mannhullet

  • ?
 • Aarhønen

  • ?
 • IBM-verktøy

  • Det blir også nei, blir litt for reklame

040 Ukens infomail (5 min)

041 Eventuelt (10 min)

 • Diskuteres gave til janus.
 • Wobbly sausage
 • Dashboard tilbakemelding
  • Ta det videre til komiteene
  • Gi tilbakemeldinger til Nils
 • Styrevors til jubileet skal HS-betale. Må legges inn i budsjettet.
 • Jubkom trenger folk.
 • ITEX trenger også folk.
 • Opptak til velkom
  • Velger leder/nestleder
  • Fride valgt til leder, og Marius til nestleder.

042 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)