Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Marius

Referering: Nils

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Pia, THB, Magnus, Marius, Sondre A, Christina, Agnete (ish)

Mangler: Dre, Kristalin

091 Godkjenning av innkalling, servering og referat

 • Godkjent

092 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Ikke til stede

banKom:

 • Ikke hatt arbeidskveld siden sist
 • Kjører internugling i kveld
 • Ellers alt good

bedKom, med ITEX:

 • Jobber med turen til Bergen (Knowit) med Abakus
 • Bookingen starter denne uken

dotKom:

 • Har blitt commita en del på stemmesystemet i påsken.
 • Ellers rolig

fagKom, med eksKom:

 • Har begynt å kikke på eksamenskurs, ellers hatt ferie som resten av oss
 • Ekskom15 har vært i Japan
 • Ekskom16 skal møte IME for å sjekke datoer, deretter undersøke prisanslag

proKom:

 • Rolig over påske
 • Artikkelfrist Offline om to dager
 • Har kontaktperson inn i velkom

triKom:

 • Kikker på muligheten for mafia på torsdag om to uker
 • Kobkom ønsker spillkveld til helgen
 • Super-smash turnering blir kult
 • Begynt å kikke på 17. mai.
 • Har fikset budsjett

SeniorKom:

 • Rolig over påske
 • Diplomutdeling i kjel1 fremfor H3 grunnet opppussing

Leder og nestleder:

 • "Vi" (Pia) har jobbet med vedtektene

094 Ekskom (15 min)

Mål: Skal neste ekskom opprette en ny organisasjon i br.reg eller skal de merges inn i Online som itex ble forrige semester?

Konklusjon: Ber Christoffer forberede pros/cons til neste møte.

095 Forberedelse til økonomi- og vedtektskveld (45 min)

 • Økonomien tas først
 • Det diskuteres
 • Vi går for en tostatsløsning (nodekomiteer + interessegrupper)
 • Neste punkt er Palestinakonflikten

096 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

 • StartIT får penger
 • Folk tar insj på ball og greier selv. Vi ønsker plasser til Eurudio så neste HS kan kose seg på det
 • Svar gjerne på NOKUT-greiene

097 Ukens infomail (5 min)

 • Folk fyller infomail

098 Eventuelt (10 min)

 • Lol no

099 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • Dette tok av, men gikk bra!