Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Kristian

Referering: Agnete

Vinstraff: Kristian, Nils, THB for manglende erfaringsskriv.

Ølstraff:

Tilstede:

Mangler:

110 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Aaalt er godkjent! Ingen kom for sent, til og med. Imponerende. Nils og Sondre har ikke lagt ut møtereferat!! Vinstraff.

111 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

Påmelding til låvefest klokken 12. Blester masse. Nabla sin er full allerede.
Paintball på søndag. Åpent for mange.
Hatt medarbeidersamtaler.

VelKom: Dro ikke på møtet. Skal nå på torsdag.

JubKom: Ikke noe nytt.

banKom:

Lite juicy news.

bedKom, med ITEX:

Bedpres med Mesan i dag, åpnet 20 nye plasser i går.
Bedpres med Making Waves snart, alt er klart.
Skal i bookingmøte med Nora, ny bedKomleder i Abakus, og sette datoer.

ITEX: Ikke noe nytt.

dotKom:

Preppet til genfors, nå blir det testing.
Vært litt issue med nye brukere, har quickfixet det, skal ordentlig fikses.

fagKom, med eksKom:

Borte :(

proKom:

Offline gått i prøvetrykk. Fått ut artikkel om fadderuke. Gullblekka på torsdag. Jobber med nytt stativ for alle linjeforeningsavisene.

triKom:

Smash-turnering starter snart. Mafia på fredag. Driver med medarbeidersamtaler.
Fått en del interesserte i fjelltur. Blir en 17-18 kilometer tur. Må søke om å tenne bål, men hvis Sondre kan vise heftige speiderskills så ordner det seg.
GoT-visning får oppstart 25. april, mandagen etter det kommer ut. Blir på kontoret på morgenen. Blir antageligvis noe mat og god stemning.

SeniorKom:

Møte med IDI på fredag, angående utmatrikulering. Prøver å få Kai til fotograf.
Jobber med å sette dato til komitékickoff.

Leder og nestleder:

Vært på linjeledermøte. Sett litt på kule fadderukeordninger for å sikre godt oppmøte med litt smart gamification.
Ta med noe om Studentservice at man kan gå dit hvis man er stressa?
Møter med ordstyrer i morgen om kjøreplan på genfors. Dagsorden er klar, og ligger ute.

112 Interkom (10 min)

113 Genfors (15 min)

Mål: Lage en punktliste over ting som må fikses
- Agnete må fikse referenter
- Printe ark med tall på.
- Bestille pizza. Blir fort anonym arrKom-leder som fikser det i år også. Neida, det ble visst Dre.
- Ta med strømforgrenere, rollup, daljer til nye HS.
- Alle må ta med styrebåndet sitt for å gi det bort!
- Pia må ta med linjelederdalje.
- Få folk til å lese gjennom vedtektsforslag.

114 Fotovegg til jubkom og støtte til riddere (15 min)

Fotoveggen til jubKom koster 7440 kroner. Det kan vi støtte.
Vi støtter produksjon av ridderkors med 5 000 kroner til oppstartsavgiftene. Neste HS kan velge å godkjenne en større sum.

115 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

Lite som har kommet.

116 Ukens infomail (5 min)

Alle må fylle inn. THB skriver inn om Studentservice!

117 Eventuelt (10 min)

 • Skrive inn hvem som gikk og hva vi ga på de forskjellige immballene og jubileumene. Det må alle gjøre.

LOTT

 • TriKom vil ha utdeling på julebord.
 • ProKom vil ha det på minst julebord, men kanskje på et eget arrangement på våren?
 • DotKom vil ha en egen invitasjon til folk på immballet etter det 3. året. ProKom syntes også dette var en god idé.
 • TriKom syntes det var rart å gi en egen invitasjon til folk som skal ha LOTT.
 • ArrKom diskuterte det ikke, men synes å dele ut etter både 2,5 og 3 år er rimelig.
 • BedKom syntes 3 år var litt mye med hensyn på de som kun tar bachelor. Julebord er bedre. BedKom hadde ikke tenkt på det med spesialinvitasjon, da.
 • SeniorKom synes det er viktig å la den henge høyt, og vil gi den ut på immball etter 3 år.
 • 2 stk stemmer for immball etter 3. året, 6 stk stemmer for julebord etter femte semester.
 • HS vedtar å flytte utdeling av Lang og Tro Tjeneste-daljen til julebordet på komitémedlemmets tredje år, forutsatt at komitémedlemmet har intensjoner om å fullføre tre år i komiteen.

Ekstra karakterer i Smash

 • Forslag om å kjøpe de ekstra karakterene i Smash. Koster cirka 150 kroner.
 • HS støtter prosjektet. Vi har grønt lys til å kjøpe.

Flere kontrollere

 • Mange vil spille, men det er ikke nok kontrollere.
 • Vi vurderer å kjøpe gamecube-kontrollere. Litt stress med at kablene kan bli for korte?
 • Pro-controllere er nok best, fordi de passer også til andre spill.
 • HS støtter prosjektet med to pro-controllere til cirka 500 kroner hver.

118 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Nils holder monolog.
Kristian leter etter flere ting å bruke penger på.
Kongsy føler seg satt pris på.