Møtetidspunkt: 14.15 (rom 054)

Servering: Agnete og Pia og THB

Referering: Pia

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Pia, Nils, Magnus, Håkon, Kristiane, Christoffer Lofsberg, Andrea, Didrik, Agnete, Erik, Thor Håkon, Sondre, Kristoffer, Marius, Martin, Sondre

Mangler: Kristian og Sander

000 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent, ikke alle får epost

001 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Hadde paintball, 21 oppmøtte. Er viktig at HS stiller på arrangementer. Sondre var heller ikke der, han beklager det.
 • Har hatt teambuilding
 • Låvefest snart, er 74 påmeldte, the gravitones skal spille!
 • Immball er good, har vært på befaring
 • . 17. mai er booket på graffi som alltid
 • Eksamensfest 11. juni
 • Fått ny leder i prankkom (Uoffisiell interessegruppe)
 • Ting går bra i velkom, sondre tar spørsmål videre
 • Jubkom booker lokale til andre eventer

Bankom:

Hadde møte rett før genfors, men det meste var klart. Alle i velkom har fått tilganger. Trikom, prokom og fagkom trenger nye økonomiansvarlige

Bedkom, med ITEX:

 • Siste bedpres på torsdag, den er full - hurra!
 • Kontrakter til bookingen ikke sendt ut
 • Jobber med bergenstur
 • Venter på spons til jubileet
 • Fem av seks bedrifter er booket hos itex

Dotkom:

 • Har hatt litt lite oppmøte i det siste, håper det blir bedre
 • Småprosjekter går greit
 • Håper bildeopplastningen snart blir ferdig så dashboardet kan bli ferdig

Fagkom, med ekskom:

 • Hatt 2 kurs, begge minglinger på workwork - det funket bra
 • Var på hyttetur forrige uke
 • Jobber med jubileumskurs
 • Kurs i dag
 • Lightning talks på mandag
 • Fagdag i mobilutvikling neste uke, IDI sponser
 • Hva skal gjøres med brus som står igjen på kontoret etter kurs? De har fiksa nytt system og fått orden på saken
 • Jubfagkom fikser fagkomjubileum

 • Ekskom har valgt sted, turen går til Sør Korea!

 • 90 svar på undersøkelsen om hvor de vil dra, påmelding i starten av mai
 • TechTalks er 7. februar

Prokom:

 • Offline blir litt forsinka, pga trykkeriet :(
 • Teambuilding på torsdag
 • Gullblekka var gøy, var på bodegaen på Singsaker, det var hyggelig plass
 • Offline kom på 3.plass
 • Linjeforeningsavisnyhetsstand: VT vil sponse nye hyller, NTNU virker samarbeidsvillg
 • Plakater tusler og går

Trikom:

 • Har fått ny leder
 • Hadde trikos i helga
 • Smashturnering holder på, neste puljer settes opp i morgen, finale om en og en halv uke
 • Mafia var bra
 • Kobkom skal ikke ha mer før sommeren
 • Serveringen på genfors gikk bra
 • GOT på mandag
 • Tur skal det komme informasjon om asap
 • Nestleder og økonomiansvarlig skal velges på torsdag

Seniorkom:

 • Fadderuke for masterstudenter, finner faddere via velkom
 • Komitékickoffet, dato settes på neste møte
 • Utmatrikuleringen, har fått inspirasjon fra Abakus og gjort om litt, fiksa fotograf hele dagen, dipomutdeling er flytta til kjl1
 • Antallet påmeldte har økt til 32 fordi noen ikke var i DAIM i februar
 • Tatt opp et nytt medlem, Marius Thingwall
 • Skal velge ny seniorkomleder denne eller neste uke

Leder og nestleder:

 • Semestermøte med IDI: De skal ansette fire studenter som skal jobbe med lavterskeltilbud for 1. og 4.-klasse
 • Semesterundersøkelsen er offentliggjort, 117 studenter svarte
 • Fiol har hatt faste plasser dette semesteret, neste semester blir det noen åpne og noen faste plasser på fiol
 • Masterplass-søkesystemet skal forbedres
 • Er 140 plasser på bachelor og 60 på master
 • Det ble snakket om sosiale arealer, skal drivhuset brukes skal det gå gjennom IDI
 • Velkomleder skal delta på Åpen dag for Online

004 Mailfilter (15 min)

 • Oppfordres til å forklare epostfiltre som erfaringsoverføring

005 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

 • Teknologidagen, hvem skal dra? Hva skal være på standen?
  Hajem og Erik stiller på middag Thor Håkon, Didrik, Kristiane, Erik og Hajem, Andrea og Håkon stiller på stand. Folk fikser mye(!) kult.

 • Hybridas stiftelsesfest 2. mai. Kristiane, Hajem, Didrik og TH.

 • Erudio har 30. april vårball, 420,-
  Pia, Andrea, Marius og Nils drar

 • Linjeforeningen STØH - Håkon fikser

006 Ukens infomail (5 min)

Erik får tilgang til å sende fra Info

007 Eventuelt (10 min)

 • Styreforslokale
  Trengs til immball og jubileum, Haandtverkeren foreslås som lokale - Sjømannsforeningen foreslås -
  Seilforeningen
  Skansen
  Bodegaen på Singsaker
  Nardo klubbhus
  Skipslogen
  Sjekk ut alle byens klubbhus

 • Inn/ut

Erik sender ut en doodle

 • Det ble for dårlig forklart på generalforsamlingen at det er vanlig praksis at man forklarer seg når man kommer for sent, og praksis er at man får stemme -og talerett så lenge man har en grunn til å komme for sent

 • Ekskom skal ha to teambuildinger

 • Genfors
  Håkon formaterer vedtektene med endringer fra genfors
  Det burde vært informert om hvordan det blir referert
  4.5.2 Får permisjon fra din kjernékomité når man blir leder, nestleder eller bankomleder, ikke fra din komité

 • Alle komiteer skal gå gjennom retningslinjer når nye komitémedlemmer er tatt opp
 • THB og Eriks forventninger til de nye:
  • Det er et nytt regime på gang
  • Krav til at alle er engasjerte, bidrar, svarer, gir tilbakemeldinger til hverandre
  • Medarbeidersamtaler vil de gjøre før sommeren
  • Dette skal være et synlig og inkluderende Hovedstyre
  • Alle skal være ærlige, si ting som det er på status
  • Erfaringsoverføring skal gjøres
  • Hovedstyret skal være flinke personer som ikke skal snakke stygt om andre og være kampanjepersoner i "Ikke mobb kameraten min." Vær inkluderende.
  • Møteetikette - PCer er good så lenge folk følger med
  • Folk skal forberede seg til møtet, ikke lese gjennom møtereferatet, men ha skrevet ned det de vil si på forhånd
  • Kommunikasjon mellom komiteer, det er lov å snakke sammen mellom møtene. Snakk sammen så fort det er noe.
  • Epost som kommer til kontakt eller HS skal leder og nestleder svare på primært
  • Status skal være et orienteringspunkt, spørsmål på interkom eller eventuelt
  • Interkom er 1 til mange
  • Bestemme hva vinstraff eller ølstraff er
  • Ikke navngitt avtroppende dotkomleder bestiller Guy Fawkes-masker til immatrikulering (ENDELIG)
 • Hva skjedde med Nibble og jusavdelinga på NTNU? Marius har ikke fått adressen fra Nils
 • Oppfordring til immatrikuleringen - diskuter om studentergalla er kult?
 • Komitélederne snakker på vegne av komiteen sin, hvilke saker skal tas videre til komiteene?
 • Infomøte om komité blir 18. august (Hvis det ikke krasjer med IDIs ting)
 • Oppdatering av chunks skjer

008 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Pia digger at THB har tatt over, han er så flink og det nye Hovedstyret kommer til å gjøre det kjempebra! <3