Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering og referering: Kristoffer

Vinstraff: THB, Pia

Ølstraff:

Tilstede: THB, Sander, Erik, Bjerke, Kristiane, Caroline, Nils, Andrea, Hajem, Sander, Håkon

Mangler: Pia

038 Godkjenning av innkalling, servering og referat

THB var litt treig med inkallinga

039 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

Alt er klart til 17. mai-middag. Eksamensfesten er det problemer med, siden alle under 20 må dra 23:00 på d12. Three Lions skal vise fotball, så de er nølende, men skal høre med han. Hører med døveforeningen etter møtet.

Planleggingen av Åre er i gang, og det en planer om å utsette når vi drar. Dette er for å være der samtidig som andre linjeforeninger, ettersom at ståa hittil er at vi er der samtidig med russen. Problemet er at man må ha skikort, som vil øke prisen.

Ikke noe nytt fra velkom eller jubkom

Bankom:

Har ny nestleder i Christoffer Lofsberg, og er ferdig med møter for semesteret. Skal ringe dnb for å få satus for admintilgang i nettbanken.

Bedkom, med ITEX:

Ikke noe nytt fra ITEX, og alt er booket for det. Ser på sponsorer for jubileum og fadderuke

Dotkom:

Hadde avslutning forrige uke, og har lagt til flere betalingsmuligheter for arrangementer. Webshopen er oppdatert

Fagkom, med ekskom:

Sikkerhet og sårbarhet var sen suksess, og ekskursjonen er i gang med påmelding.

Prokom:

Har hatt date med readme. Det har vært eksterne problemer så plakater har vært sene.

Trikom:

Gurutjenesten skal hente pcene fra boden ila dagen. Skal være got og eurovision på kontoret. Takker alle som var med på dugnad.

Trenger penger til innkjøp av grillmat i eksamensperioden.

17.mai-frokosten går fint

Seniorkom:

Utmatrikulering er planlagt, samt masterfadderuke. Komitekickoff er lagt til 21. september, og skal i samsvar med trikom holde et kaffekurs på kickoffen. Det skal lages en ordentlig quiz til dette.

Seniorkom har lekt med tanken om å holde lederkurs, ettersom at det er mange gamle hs-medlemmer i komiteen.

Tidligere har hs dratt på lederkurs i regi av SiT, som har vært en suksess. Dette kurset tar derimot ikke opp mye linjeforeningsspesifikt, så disse kan kombineres. Dato settes neste semester.

Leder og nestleder:

Det er ikke noen svar angående 3. etasje på P15. Byggsikring er litt vrange på tilganger til datasaler

ITV:

Er ikke til stede

040 Interkom (10 min)

Ingenting å ta opp mellom komiteene. (hurra)

042 Attester

Burde vi lage attest til alle som er ferdig i komité, og ikke bare de som spør om å få attest?

Det er gitt yttrykk for ønske av at det utdeles attester til de som slutter i komitè (dette var tidligere omtalt i vedtektene men er flyttet til retningslinjer).

Det legges opp til at komitemedlemmer kan etterspørre attest ved behov, og ikke at det skal skrives til alle som slutter. Sittende leder og komiteleder skriver attestene.

For å ungå at komitemedlemmer må lese gjennom gamle vedtekter o.l., bør det informeres om til de det gjelder.

043 Prikkeregler

Vil ha inn det jeg kom inn på tidligere i prikkereglene, gi trikom muligheten til å gi prikker som en konsekvens av at man ikke møter på kontorvakt. Mitt forslag er å legge inn et eget punkt, kontorvakt ( https://online.ntnu.no/profile/marks/):

"Kontorvakt

Når man får tilgang til Onlinekontoret plikter man til å stille som kontorvakt( https://online.ntnu.no/wiki/online/kontoret/kontorvakt/) i de 2 neste semestrene. Hvis man ikke møter opp i tide flere enn to ganger til sin kontorvakt uten å melde fra med gyldig begrunnelse 48 timer før kontorvakten starter vil man tildeles en prikk."

I praksis vil vi i trikom komme fram til om personen skal ha prikk eller ikke etter 2 forsøk, man får også varsel 1. gangen, så er det opp til komiteleder i komiteen på 2. varsel hva som blir straffen, så fra 3. og utover blir det prikk. Foreslår også at man ikke får prikk de første 4 ukene om man bommer på kontorvakta, altså bare får advarsler. Spørsmål/rettskriving osv kan gjerne sies ifra om på forhånd!

Det er problematisk å gi prikker for manglende oppmøte på kontorvakt, da dette ikke har tilknyttning til Onlines arrangementer.

En del av problematikken rundt kontorvakter er at det ikke har blitt fulgt opp av respektive ledere, ved manglende oppmøte. Når vi får watchdog kan det bli enklere, ettersom at det blir sikrere oppfølging av oppmøte. En gjennomgående trend er også at det er en stor andel av medlemmer i nodekomiteene.

En mulig avstraffesle kan være tap av kontortilgang, men problemet med dette er at noen ikke ser på dette som en straff, ettersom at de slipper kontorvakt og kontoret vil som oftest være åpent for dem allikevel.

Når det gjelder tilgang for nodekomiteer, burde det holde med leder og nestleder der det er stor flux i medlemsmassen (appkom og velkom). Ettersom at ekskom sitter fast over lenger tid vil alle få tilgang.

Kan settes opp en mailingliste der det sendes inn navn på de som ikke møter, inntil watchdog er oppe å gå igjen.

Resultat av diskusjon: HS skal bli flinkere til å ta opp manglende oppmøte med de det gjelder, og vinstraffer skal deles ut som straff, og ikke prikker.

046 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

047 Ukens infomail og Facebook (5 min)

infomailen kommer ila dagen.

048 Eventuelt (10 min)

Invitere Login og Thilde til immball.

Ta kontakt med 17.mai-kom om hva de skal gjøre, og samkjører med trikom og arrkom. Hadde vært topp med en nyhetssak på OW, så det finnes informasjon om hele dagen på et samlet sted. Trikomleder lager denne/delegerer videre. Det er nytt oppmøtested for folketoget.

Kjellersaken: Vi må bli bedre å bleste denne, og blester igjen i dag og muligens i morgen. Det har vært workshop med reddkjellerne, der de har tatt opp det velferdstinget og sit har kommet frem til. Resultatet er at gjenåpning i samme stil som tidligere og eventuell flytting av kjellerne, som vil bli støttet. Problematikken er at det er mange barnefamilier på moholt, og det er uheldig med tanke på fulle studenter. Dersom det blir så kjellerne gjenoppstår i kjent fassong, vil det jobbes om tilrettelegging av nye lokaler, ettersom at det er samtykke om at kjellerne eksisterer på lånt tid. Det er viktig at alle møter opp på dette. Felles tur fra hovedbygget 16:45 til Øya helsehus.

Frist for å melde i fra om fravær fra HS-møter bør sies ifra 24 timer før. Eventuell forsentkomming meldes ifra om 1 time før.

Det blir ingen flere møter dette semesteret, og eventuelle diskusjoner tas på mail.

Referat skal legges ut innen 1 time etter avsluttet møte på intern wiki, og offentlig referat skal være renskrevet innen neste møte eller maks 1 uke.

Invitere Login, Tihlde, Abakus og Hybrida til et møte før immballet for å diskutere samarbeid videre, samt invitere styrene i Login og Tihlde til å delta på Kompileringen.

På møtet kan det tas opp konkurranser oss i mellom, samt hva studentene mener om hva IT-miljøet på NTNU skal bli. Eventuelt kan man invitere personer fra de ulike stedene for å holde kurs i det de temaene er spesialisert innenfor.

049 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Topp med alle som møtte opp for rydding av kontoret og boden på dugnaden! Fant masse kule ting som kan gis til jubkom, for å tas frem på jubileum.