Møtetidspunkt: 12.15 (rom 354)

Servering og referering: Didrik

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Kristoffer, Thor Håkon, Ingrid, Andrea, Kristiane, Fride, Sander, Didrik, Håkon

Mangler: Erik

057 Godkjenning av innkalling, servering og referat

 • Referat fra forrige møte er ikke lagt ut på offentlig wiki. Sander har til lørdag å legge det ut.

 • Regel på møtereferat er at de skal ut innen neste møte.

 • Servering og møteinnkalling er godkjent.

058 Status for komiteene (30 min)

 • Dette skal være et statuspunkt, ikke diskusjonspunkt. All diskusjon skal være på enten interkom eller sakspunkter.

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Ingenting har skjedd. Sander skal møte sondre og edvard for å snakke om immballet. sender tekst til invitasjon til Andrea så hun får laget pen invitasjon også den sendes ut i løpet av morgendagen.

 • Velkom - Litt problemer igår, det ble fullt fort på Samfundet. Skal bare på Samfundet en gang til. I dag trenger man bånd. Man kan hente bånd på kontoret. Skal grille imorgen.

 • Velkom lurer på hvordan trikom pleier å gjøre det med grillmat. Trikom pleier å kjøpe grillmat på storcash.

 • Ikke noe nytt fra jubkom

Bankom:

 • Ikke skjedd så mye. Første møte etter fadderukene.

Bedkom, med ITEX:

 • Tidspunkt og rom har ikke vært korrekt på OW4 eller realstart når det kommer til ene lunsjpresentasjonen i fadderukene.

Dotkom:

 • Laget ny splash. Fikk med gammel traver i dotkom, som stod for det meste av designet.

 • Skal ha møte i dag

Fagkom, med ekskom:

 • Ingenting å melde.

Prokom:

 • Ikke noe nytt

Trikom:

 • Har vært på Storcash og handlet.

Seniorkom:

 • Fadderuke for master har ish startet. Blir delt inn i grupper etter masterretning. Godt i gang. Av 70 møtte 5-6 opp i går.

Leder og nestleder:

 • Ikke skjedd så mye.

 • NRK trøndelag radio har ringt og intervjuet Thor Håkon og Camilla(prokom).

ITV:

 • Ikke her.

059 Interkom (10 min)

 • Fint lite.

060 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Bod: Martin lurer på om 30 kvadratmeter er nok. Vi mener 30 er nok. Vi mister ikke boden på P15.

 • Abakus sitt immball Vi er åtte + muligens erik som vil være med.

 • Start NTNU: Vi blester ikke for Start NTNU.

061 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • Immball
 • Kurs 29.08
 • bedpres med Sopra Steria
 • Utdeling av årbøker
 • Opptak

 • Alle legger inn egne ting.

 • Vi har lagt ut bilde om at vi har vært på stand.

 • Andrea skal begynne å ta bilder i fadderukene.

062 Komitéopptak

Erik og TH styrer opptaket

Tar intervjuer uke 35, slik at vi har klart opptaket til søndag 4. sept.

 • Appkom: Hvilke alternativer:
 • Appkom får ikke blest.
 • Beholde åpent opptak og bleste som faen
 • Appkom fortsetter som før.

063 Kontortilgang for alle

 • Er watch dog kommet? Bør være enkelt å sette opp.

 • Vi kan ha søknadsperioder i begynnelsen av smesteret, der de som søker om kontortilgang per semester.

 • kontortilang inndras etter to ganger man ikke har møtt opp uten å gi beskjed.
 • kan ikke søke om kontortilgang første semester.

## 064 Safe og kortpunkt

 • Burde endre kode på safen.
 • Bare HS får åpne safen.
 • HSkortet brukes av et HSmedlem.

 • Hajem har kontroll på pinkodene.

065 Gavepunkt

 • Gaver til immball.

 • Ish hundre kroner.

 • Fyll inn wiki.

 • Vi har gavegreie på wikien.

066 Eventuelt (10 min)

 • trikom har bestilt lavvo.

 • velkom betaler for ime ting og får penger tilbake fra ime.

 • Alle må planlegge standen til byrebus på søndag. Poeng

 • Er alt klart til teambuilding? Virker slik.

 • bed/fagplakat med bedpresser og kurs

 • trikom med på arrkom sin plakat

 • Status for komite er statuspunkt og ikke diskusjonspunkt.

 • @Trikom: Arrangere premierevisning av Star Wars Rouge One. Ta kontakt med Trondheim kino asap! TH har lyst til å gjenta the success from last year. TRIKOM FIKSER SAL FØR ABAKUS.

 • Trikom skal finne dato for gårtur.

 • Internasjonale studenter

 • Kan Fride sende mail til de internasjonale studentene slik at de får vite om fadderukene. Også nye Phd-studenter.

 • Har seniorkom begynt å planlegge komitékickoff? De har lokalet, og de vil gjøre det meste likt som i fjor. Nidelven klubbhus.

 • Hvordan går det med Svenil? Fadderprogrammet er litt forsinket.

067 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • Folk digger Fride og velkom
 • Kudos til prokom + velkom for fete t-skjorter.

Møtet er hevet 12.45. Møtet er hevet på nytt klokken 13.10