Møtetidspunkt: 12.15 (rom 354)

Servering og referering: Martin

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: HS - Håkon

Mangler: Håkon

104 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

105 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Kjempe fornøyde, spesielt over sondre og edvard de har brukt SYKT mye tid på dette
 • Skryt mail fra eldsterådet
 • Blåtur på fredag, alt er good
 • Utsatt arrkommøte til fredag
 • Åre er good, påmelding er 21. okt
 • Teambuilding neste helg

Bankom:

 • Fiken er good to go
 • Kursing av nye på torsdag
 • Teambuilding neste fredag

Bedkom, med ITEX:

 • Miniseminar med Bekk er fult, alt klart
 • Blank i morra
 • Opplæring forrige onsdag
 • Booking runde med abakus

Dotkom, med appkom:

 • Kom på mail

Fagkom, med ekskom:

 • Kurs i går, var bra
 • Javazone er avlyst pga at de bare vil ha engang i året
 • Teambuilding med abakus og bedkom i boks

Prokom:

 • Immball bilder er ute
 • CV fotografering på fredag
 • Opplæring
 • Sosialkveld på lørdag

Trikom:

 • Trikoskveld 2. oktober
 • Overnattingstur snart i boks
 • Skal prøve å få til code in the dark
 • Fotballkamp 17. oktober

Seniorkom:

 • Komitekickoff er klart

Leder og nestleder:

 • Jub invite i sendt ut, med mulig feil info
 • Sjefen er borte til uka, Bestleder tar over
 • Chromecast til spørreundersøkelsen er på vei
 • Har mye små ting i gang

ITV:

 • Ser på salplasser til mastere

106 Interkom (10 min)

 • Immballbildene: folk var ikke fornøyd med at det var redigering, var problemer med lyset, vakke 10/10 fotograf, bare de fine kom ut

108 Tillitspersoner i komiteen

 • En tillitsperson utenfor HS, vil få kursing fra Sit, og en person som er ansvarlig for de

 • Kommer ann på komiteen

 • Redd det ikke skal være noen som melder seg
 • Kan komme behov, så bedre å ha noen som ikke gjør noe en stund, enn at vi ikke tar det
 • Ingird, Erik og Thor-Håkon skriver kravspekken

109 Tidligere medlemmer/Eldsterådmedlemmer som har tilgang til alt (Didrik)

 • Utsatt til neste gang

110 Prikkeregler (Kristiane)

 • Ikke lagt ut de nye, gamle prikkereglene
 • Vi har suspansjoner, kan ikke melde seg på andre arr så lenge man har et ubetalt betalingssystem
 • Vi trenger ikke genvors for å endre prikkeregler

 • Det diskuteres

 • Aventer til Dotkomleder kommer på møte, da må reglene ut asap

111 Forespørsler som har kommet på e-post (30 min)

 • Utsending av linjeforeningsaviser på tvers av linjeforeningene
  Videresendes til prokom
 • Telefonene på kontoret
  Beholder, setter opp viderekobling

 • Interessegruppe og støtte
  Vi trenger en generell regel/fremgangmåte for å søke om penger til interressegrupper

 • C# søker penger
  Vil kickstarte de med penger vi må bli kvitt Offline tar med at vi må bli kvitt penger i artikkelen sin og vi poster på face

 • Innvilget

 • Forslag til æresmedlem
  Thor-Håkon mener han er en sikkelig grepa kar Æresmedlemmer blir invitert på ting, og de blir invitert til alt Vi invilger æresmedlemmer og vi tar å invilger det Jubkom og HS tar det med i erfaringsskrivet sitt om hva æresmeldem innebærer Skal reklameres og se om noen har lyst til å nominere flere, må gi resten et referansepunkt

 • Forslag om anerkjennelse til nodekomiteene Blir ikke et nullprosjekt Er alternativ pin, billigere Må ha minst 30 nye daljer i året, Mener det er fjortjent Medlemmer burde få si hva de mener Tas på spørretime

 • Kulturstyret
  Ikke stor stemning for det.

 • Jobbsøkerkurs
  Vi sender det ikke til våre studenter.

 • Sukkerhuset søker studenter
  Bra kjeller, men vi vil ikke bleste for de.

 • Linjeforeningsstaffeten 2016
  Man kan vinne vandrepokal. Vi blestet i fjor, og vi gjør det i år. Erik legger ut på facebook med link.

 • Kandidater til NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet
  Vi føler ikke at dette passer for våre informasjonskanaler.

 • Refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter
  Vi må vente på faktura før vi kan søke.

112 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • Infofix
  Alle infomail frem til desember en gang er ute. Legg inn.

 • Facebook
  Alt er avklart fremover.

113 Eventuelt (10 min)

 • Minigeneralforsamling
  Vi må sette opp hva som skal tas opp. Folket skal få møte styret. Tentativ dato 17. oktober kl. 16:00. Folk kan sende inn forslag. Anonyme innsalg er lov. Erik bestiller forelesningssal. Lage form, eventer(face og OW) og annen planlegging. **
 • Epostlister
  Velkom sitter på komiteerlisten. Velkom tas bort.

 • +1 til jubileum
  Skal de sitte med oss? Det er ikke plass til dem. De får plasser for seg selv.**

115 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

HS er diiigg