Møtetidspunkt: 12.15 (rom 354)

Servering og referering: Erik

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Didrik, Erik, Thor Håkon, Kristiane, Ingrid, Andrea, Sander, Håkon, Hajem, Martin

Mangler:

129 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

130 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Oktoberfest blir blestet i dag. Påmelding på fredag. 300 plasser.
 • Online kasino: Blir 4. november på håndtverkeren.
 • Planlegger adventure of gløshaugen
 • Åre: Vil ha bare tre busser, men thorleifs sier at det ikke er mulig grunnet mye skiutstyr.
 • Hadde hyttetur til helga.
 • Tillitsvalgt: Komiteen skal tenke over det til neste uke.
 • Ikke funnet lokale til styrevors før jubileet enda.
 • Vanskelig å finne lokale til styrevors før jubileet.

Bankom:

 • Ferdig med å sette opp det nye bilagssystemet.
 • Har hatt opplæring med de nye.
 • Skal pushe mer på bilagsføring.
 • Skal velge tillitsvalgt på søndag.

Bedkom, med ITEX:

 • Bookingrunde: Skal ha møte med abakus dagen etter bookingrunde. Der skal de bestemme hvilke datoer vi skal ha.
 • Alt klart til acando.
 • Har skrevet ny HSP-avtale.

Dotkom, med appkom:

 • Startet prosjekter med de nye: Redesigne karrieresiden. Samarbeider med prokom der.
 • Skal se på å bruke react på fremsiden.
 • To nye er satt på et driftsprosjekt.
 • Begynt å se på google apps: Virker veldig greit. Ser på mulighet for å legge maillistene inn dit.
 • Jobber for gratis slack

Fagkom, med ekskom:

 • Kurset i går var bra.
 • Skal på hyttetur i helga.
 • Christina ble tillitsvalgt.
 • Ekskom: De som vil kan booke hotell gjennom ekskom i Seul.

Prokom:

 • Offline kommer forhåpentligvis i morgen!
 • Oka skjer på lyche.
 • Endre er ny økonomiansvarlig.

Trikom:

 • Gleder seg til overnattingstur i bymarka.
 • Kobkom skal ha et arrangment snart.
 • Smashturnerning: 20 påmeldt.
 • Vinner får 100,-. 2. plass får 50,-
 • Seriemandag starter neste mandag.
 • Sigve ble tillitsvalgt.
 • Skal arrangere fotballvisning.

Seniorkom:

 • Skal gruble litt over hvem seniorkom er.

Leder og nestleder:

 • Undersøkelsen blestes klokka 2 i dag.
 • Sett på hvordan vi ligger an med førsteklassinger på immball.

ITV:

131 Interkom (10 min)

 • Det var gøy i går!

132 Tidligere medlemmer/Eldsterådmedlemmer som har tilgang til alt (Didrik)

 • Noen som har gått ut har vært inne på et event og endret på ting.
 • Vil ikke ta ifra dem tilgangen til wiki og sånne ting, men vil ikke at de skal kunne endre eventet.
 • Vil at sånne ting skal gå via de som arrangerer, og at de ikke går inn selv og endrer.
 • Kan være interessekonflikt når noen som jobber i en bedrift kan endre på bedriftens event på OW4.
 • Vi skal si ifra at dette ikke skal skje.

133 Prikkeregler

 • Update fra Kristiane

 • Alle synes det så greit ut.

 • Komitémedlemmer skal gjennomgå forslaget til Kristiane og komme med tilbakemeldinger til neste HS-møte.

134 Gamle medlemmer som forsvinner (Andrea)

 • Lurer på hvordan prokom kan holde på de gamle medlemmene.
 • Forslag: Spørre de gamle og de som har gått ut hva som motiverer dem til å fortsette å bidra.
 • Mulig mange blir leie av å gjøre arbeidet prokom gjør etter et par år.

135 Sensurert

136 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Gløsmesterskapet: Erik har glemt. Vinstraff. Pass på at det ikke har vært.
 • Styrefest: 9. november. vi tenker på det til neste gang.
 • Balder C#: Vi venter med å godkjenne det til vi har blestet for at folk kan søke penger til interessegrupper. Thor Håkon svarer.
 • Bruk av p15 i eksamensperioden: Erik sender mails oppover til eksamenskontoret. Erik sender også mails til NTNU for å få de til å reklassifisere datasalene til lesesaler og ikke undervisningslokaler. Tar dette opp på semestermøtet.

137 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • I dag klokka 2: Spørreundersøkelse.
 • I dag klokka 5: Bymarkatur
 • I morgen: Kanskje offline.
 • I morgen kanskje computas.
 • Fredag: Smashturnering.
 • Fredag: Interessegrupper.

138 Eventuelt (10 min)

Gjøre informasjon om interessegrupper lett tilgjengelig på OW4 -> legge link på den grå linja under headeren.

 • Status på tillitsvalgte Fagkom: valgt Trikom: Valgt Bedkom: Ikke valgt Prokom: Ikke valgt Dotkom: Ikke valgt Arrkom: Ikke valgt Bankom: Ikke valgt Seniorkom: Valgt ansvarlig

Sklirg: Mister en del av de som driver med drift til sommeren. Vil se på mulighet for å kjøre nettsiden og andre tjenester i skyen. Det vil koste veldig ish 10.000,- i året. Hvis man ser på kostnaden for å kjøpe nytt hardware med gjevne mellomrom vil det kanskje lønne seg. Kan legge det inn som et punkt på diskusjonskvelden med HS.

139 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Thor Håkon er glad.

140 Gjøremål

 • Thor Håkon hører direkte med Omega hvor mange førsteklassinger som var på deres immball.
 • Thor Håkon finner ut om vi har flere æresmedlemdaljer.
 • Erik blester for interessegrupper -> schedule en post som postes på fredag.
 • Erik sender mails til eksamenskontoret angående datasalene i eksamensperioden.
 • Erik spør om plassene i 2. etasje evt andre plasser informatikere kan sitte og lese.
 • Vi snakker om fadderuka og kompilering på neste møte.
 • Snakker om cloud og dotkom på neste møte.
 • Medarbeidersamtaler tas på mail.