Møtetidspunkt: 12.15 (rom 354)

Servering og referering: Kristoffer

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Hajem, Thor Håkon, Wiker, Didrik, Håkon, Bjerke, Kristiane, Sander, Andrea og Ingrid

Mangler: Sverre

152 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Ja

153 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

Bierfest var en suksess. Det har kommet regning på vask av lokale, med beløp tilsvarende depositum. Det vil si at leie av lokale ble som budsjettert. Online kasino har påmelding neste uke, og planleggingen av Adventure og Online er i gang. Curling har flytta dato. Eksamensfest skal muligens samkjøres med abakus, ettersom at begge førsteklasser har samme dato for siste eksamen. Studenterhytta og låvefest har fastsatte datoer til våren. Xfest tentativ dato 6. februar, men kan flyttes pga tech talks 7.

Bankom:

Nytt bankkort til trikom er bestilt siden pinkoden er blitt mistet. Tillitsvalgt person er blitt valgt.

Bedkom, med ITEX:

Alt klart for gjenstående bedpreser dette semesteret. Bookingrunden går bra. Skal velge ny økomomiansvarlig. Det har blitt sett på tettere samarbeid med Teknologiporten, etter forespørsel fra dem, og de ønsker å ha oss inn under dem. Problemet er at vi er attraktive nok til at vi har bedre tilbud for bedrifter alene enn med dem. Det skal kjøpes inn nye adaptere til prosjektorer, slik at bedrifter kan bruke de.

Dotkom, med appkom:

Har fått kravspek fra bedkom om nye features, og de skal diskuteres nærmere på neste møte. Den ene serveren haddde en disk som kræsjet da backup skulle kontrolleres for en drøy uke siden, og det kan hende at den er ødelagt. Ser på ny løsning for filområdet, og det ses fortatt på Google Apps. Google Apps støtter bare python 2.7 og ikke 3 som OW er skrevet i, så det må gjøres noe manuelt for å knytte de sammen.

Appkom går sakte men sikkert fremover og det jobbes med å få inn nye medlemmer. Prosjektene tar tid ettersom at det er labert med medlemmer som kan jobbe med dem.

Fagkom, med ekskom:

Prokom:

Har sett på muligheter for å lage mer merch til Online, og det har blitt kjøpt et kamera til Online.

Trikom:

Watchdog er snart oppe igjen, og skal sette opp det siste på en pi forhåpentligvis neste uke. Det har vært rot med kaffeavtalen, så den burde ses på på nytt. Smashturnering går så langt bra, men har vært noen problemer med at folk ikke har funnet tid for kamper selv. Seriefrokost har fått positiv respons. Teambuildingshyttetur planlegges, og det skal ses nærmere på muligheter for en bil til Online.

Kobkom hadde labert oppmøte på kvelden sin, med fem totalt og tre var fra dem. Løsning er å bleste mye tidligere, ettersom at de ba trikom bleste kun 3 dager før kvelden.

Seniorkom:

Hadde workshop på mandag og så på anskaffelse av nyemedlemmer. Det vil kun være 3 av de nåværende medlemmene igjen etter sommeren, så det er viktig å få inn fler. Så på muligheter for å la folk trappe ned og bytte til senkom gradvis over tid, slik at de ikke må forlate komiteen med en gang. Det er også sett på muligheterfor å legge opp for medlemmer til å ha egne prosjekter som gagner Online som arbeid i seniorkom. Tillitsvalgt-wikien er oppe. Opplæringskeld av HS har det vært vanskeligheter med, siden det er vanskelig å få kokt ned til en kveld. Neste gang skal det gjenomføres asap etter genfors.

Leder og nestleder:

Har mast på at de andre linjeforeningene som skal på hytteturen skal få fler til å bli med. Det er også mye annet som har blitt gjort, men husker ikke nøyaktig hva. Skal bli flinkere til å skrive ned hva som har blitt gjort.

ITV:

Har jobbet sammen med ITV fra data med løsninger for datasalene som er stengt i eksamensperioden.

154 Interkom (10 min)

Seniorkom: Kommuniser med komiteene om hva seniorkom er, så de kan avgjøre om de vil gå over eller ikke.

Send mail til senkom om mulige titler for de som har sittet i deres komiteer tidligere.

155 Slack (5 min) (sklirg)

Se på en annen løsning enn slack ettersom at vi ikke får gratis, og full backlog vil per dags dato koste 3000 dollar i året.

Blir teit å måtte betale full versjon ettersom at det er mange utgåtte medlemmer som dermed vi hadde betalt for.

En annen grunn mot å betale er at Slack ikke trenger å ha arkiv, ettersom at viktige ting som man må kunne se tilbake på burde tas på mail.

Konklusjon: det er for dyrt å betale for det, så vi fortsetter som i dag.

156 Bytte kode på safe og skap (2min) (bjerk)

Det er mange tidligere komitemedlemmer som kan koden til komiteskapet, så den burde byttes. I tillegg er det mange av de nye som ikke kan koden, så det burde sendes en mail til komitelista når den er endret. Koden til safen burde også endres, ettersom at det er folk utenfor hs som kan koden.

157 Bilkollektivet i Online (10 min) (bjerk)

Det er ønskelig å anskaffe muligheter for bil til Online. Dette er for å slippe og avhenge av medlemmer som er tilbøyelige for utlån av privatbil, og at trikom har fler muligheter for å kjøre til Storcash for å handle. Videre kan bilen lånes ut til annet bruk for linjeforeningen, som kjøring av utstyr for arrkom eller å kjøre til hytteturer.

Trikom vil prøve seg på 1 års prøvetid hos trondheim bilkollektiv. Det vil koste 1000kr innkjøppris for ett år, i tillegg til sats for kjøring. Dette vil gi 10 sjåfører, med en per komitè og resten i trikom. Utgiften legges under trikom sin kjøregodtgjørelsespost i regnskapet når det gjelder kjøring til og fra Storcash, mens innkjøpsprisen er under HS nye prosjekter. Som bedriftskunde kan vi også bestille bilene til pick-up-punkter vi ønsker.

158 Hyttetur

159 Fadderukene

Hovedsakelig har gjennomføringen av fadderuka vært bra, men det har vært en del slit med det organisatoriske.

Det har ikke kommet noen innspill fra medlemmer etter at hs ba om dette, så regnes med at de var fornøyde.

Det er vanskelig å gjennomføre fadderuka per dags dato siden det ikke finnes noen skikkelig oppskrift på hva og når ting bør gjøres. Derfor må det settes opp en sjekkliste som går gjennom nøyaktig hva som må gjøres med tidligere velkomleder og -medlemmer som har erfaring med komitearbeid, før neste velkom. Burde også skrives opp hvordan man skal sette opp arrangementer og påmeldinger på OW.

160 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

161 Ukens infomail og Facebook (5 min)

Hs har mulighet til å være mer åpne, så wiker skriver kort om noen av sakene på toppen av infomailen. Ellers er det bare å legge inn ting og poste på facebook. Påminnelse om å legge inn ting på infomail sendes kl10:00 på mandog og ikke søndag.

Facebook fremover: Åre, fotballkamp, smachturnering. Poste mer morsomheter og folkelige ting på face, og ikke bare om Onlines arrangementer. Skriv litt mer forklarende enn "det blir morsomt" når det postes om ting som skjer.

162 Eventuelt (10 min)

Kontortilgang:

Det har blitt diskutert i komiteene om tanker rundt det å åpne for at fler enn bare komitemedlemmene skal ha kontortilgang. Generelt sett var konsesusen at alle skulle få lov til å søke om tilgang, og at denne vil innvilges basert på bakgrunn av søknaden. Det er personer som bruker mye tid på kontoret uten å være komitemedlem som er bra eksempler på at det finnes flere personer som kunne trengt kontorvakter. Det har også blitt forslått en lik løsning som hos Abakus, der alle medlemmer automatisk for tilgang. Problemet med dette er at det betraktelig senker terskelen for eventuell nach uten drikketillatelse o.l., samt stjeling/nasking fra kontoret. Videre så har vi en annen avtale enn abakus vedrørende etasjeansvar.

Et krav som legges inn er at det kreves 1 semester i Online før man kan søke, og at man må påta seg kontorvakt i 2 semestere i likhet med komitemedlemmer. Når det ikke er plass til at alle skal få kontorvakt, så vil det settes opp en prioriteringsliste. Videre vil det også legges opp til at en kontrakt skal underskrives, der regler for kontoret og kontorvakt skal skrives under på. Denne vil også være påkrevd av komitemedlemmer med kontortilgang. Dette er for at de med tilgang ikke skal misbruke dette til f.eks. og gå inn på kontoret på natten og holde nach uten at det er drikketillatelse, edruvakt, eller etter endelig stengetid.

Trikom vil holde kurs på starten av hvert semester, i likhet med det som har blitt holdt på komite-kickoff, slik at alle med tilgang til kontoret vet hva de skal gjøre.

Konklusjonen vi kom frem til var at vi er positivt innstilt for at alle skal kunne søke om kontortilgang, og kan få innvilget dette dersom de har gyldig begrunnelse. Videre skal det signeres en kontrakt mellom vedkommmende og Online om at de godtar regler for kontoret og at de skal ha kontorvakter.

Hva syns komiteer om hs:

Hovedstyret har fått tilbakemelding om at vi ikke er åpne nok med medlemmene våre, og at vi tar for mange avgjørelser bak lukket dør uten innsyn fra medlemmene. I den anledning har vi tatt opp i de ulike komiteene hva deres syn på hs er. Tilbakemeldingen var at vi har vært flinke til å være åpne og jordnære, og at vi er mer folkelige enn tidligere hovedstyrerer. Det er ble også sagt at det er noen avgjørelser som burde tas gjennom komiteene før vi gjør endelig avgjørelse, men at vi hovedsakelig har vært flinke med dette.