Møtetidspunkt: 12.15 (rom 354)

Servering og referering: Didrik

Vinstraff: Thor Håkon (Sen møteinnkalling), Håkon (Appkomtingen), Martin (Ikke byttet kode på safe), Andrea (For sen til møtet)

Ølstraff:

Tilstede: Thor Håkon, Kristiane, Kristoffer, Sander, Martin, Ingrid, Håkon, Didrik, Erik, Andrea (for sen)

Mangler:

165 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Innkalling for sen, serving tipp topp tommel opp.

166 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Har ikke hatt møte siden forrige møte, så utesatte møtet for å unngå vinstraff.
 • Det som har skjedd: Årepåmelding, det er 40 på venteliste. Skal ringe skistar og prøve å skaffe flere hytter.
 • Satt datoer for neste semester: X-fest: Abakus vil ha 6. februar selv om TechTalks er dagen etter. 27 februar passer både Abakus og Online, men det blir tett i tett med arrangementer der. Burde ikke være 6. februar. X-fest må være på en mandag eller en onsdag. 27. februar skal gå, så vidt.
 • Har bestilt studenterhytta 24. mars.
 • Regner med at styrevors er good. Har ikke hørt noe fra Nardo klubbhus. Sander skal spørre Nils om Styrevors, siden det er Nils som har hatt kontakt med Nardo klubbhus.
 • Jubkom sliter litt med påmelding. Må bestemme seg innen 31. oktober om de skal begrense til 405 deltakere.
 • Oppfordre komitémedlemmer om å melde seg på.
 • Programmet begynner å falle på plass. se jubileum.online.
 • Ting begynner å bli klart til jubileet, men vi sliter med å finne fotograf fra klokken 20.00 - 01.00.

 • Kristiane: skal vi kjøpe gave til oss selv?

 • Vi sponser allerede jubileet med 60k, men vi kan gjøre noe. Vi kan kjøpe noe til Kontoret.

Bankom:

 • Hadde første frist på regnskapsføring til forrige møte, men det var ikke alle som hadde gjort.
 • Åre skal betales.
 • Regnskapene skal være bra regnskapsført om ikke så lenge.

Bedkom, med ITEX:

 • Har valgt ny økonomiansvarlig. det er Adrian.
 • Bedpres med AppearTV gikk bra.
 • Bedpres med Knowit gikk bra.
 • Kid gikk også bra etter at vi fikk blestet litt.
 • Bookingrunden har gått ganske greit.

Dotkom, med appkom:

 • Prosjektene som startet i høst tusler og går.
 • De som lager det nye kurs og bedpressystemet har fått API nå, så det er nesten ferdig.
 • Dotkom skal starte med kurs for å lære folk hva de egentlig driver med. Har satt opp tre kurs, men får se hvor mange som gjennomføres.
 • Epost: sendte ut nedetidsvarsel til komiteer og linjeforeninger. Alle skal ha fått mail med instrukser på hvordan man setter opp kontoen sin.
 • Appkom: forrige uke ble det sendt mail til appkom om at appkommedlemmer må slutte så melde seg på bedpres og kurs som er samtidig om appkommøter.

Fagkom, med ekskom:

 • Har siste kurs for semesteret neste uke. påmeldingen starter idag. Det er tredjekursdag for Abakus (første for oss).
 • Eksamenskurs med Åsmund i ITGK.
 • Eksamenskurs i algdat med Nils Barlaug.
 • Har fått kontaktperson i dataforeningen, det er Christian. De har møte en gang i måneden.

 • Ekskom sliter med å finne lokale til bespisning på TechTalks fordi det er Samedagen den dagen.

Prokom:

 • Har begynt på ny offline, brekkhelg 4-5 november.
 • Skal på hyttetur til helgen.
 • Har begynt på Åre-t-skjorte.
 • Har kjøpt nytt kamera.

Trikom:

 • Hadde visning av fotballkamp. Det gikk ganske bra, men burde reklamert bedre for arrangementet. Neste gang håper de å få det på kontoret.
 • Kino: Star Wars 14. desember, må bleste for det. Det skal bli satt opp påmeldingen med en gang alt er oppklart med Trondheim kino.
 • Det har vært varierende oppmøte på mandagsforkost med visning av Mr. Robot, men det er alltid noen der. Det er egentlig ganske bra oppmøte. *En trikommer skal justere priser på nibble, fordi vi går litt mye i minus på kontorkiosken. Tenker at det har noe med at vi ikke handler på Storcash.
 • Trikom skaffet koie til teambuilding i morges.
 • Knertkom(nyoopstartet interessegruppe) skal på tur( bestilte koie samtidig som trikom).

Seniorkom:

 • Hadde teambuilding forrige uke og alle var med.
 • Har fått et nytt medlem.
 • Har ikke hatt møte, fordi det bare er to ting som skjer for tiden:
 • Venter på Marius sitt kurs for HS og høre fra IDI angående hvilken dato de setter for diplomutdeling for masterstudenter.

Leder og nestleder:

 • Erik: styrer litt med interessegrupper. kommer til å få en egen facebook-page idag. Så blir det litt enklere for de å bleste for ting selv og legge ut bilder og slikt. Akkurat nå er interessegrupper litt lukket og det er vanskelig å få med seg hva som skjer i de forskjellige interessegruppene. Denne facebook-pagen skal fikse dette.

 • Thor håkon: har vært på hyttetur, sovet og jobbet med jubileet.

ITV:

 • Ikke hørt fra.

167 Interkom (10 min)

 • Sander lurer på mye angående plakatene.
 • Arrkom har ikke fått noen plakatutkast dette semesteret, men vil veldig gjerne ha utkast før plakaten printes og henges opp.
 • Bedkom og fagkom har strengt tatt ikke behov for plakatutkast før plakatene printes og henges opp.

168 Trondheim Bilkollektiv

 • Martin er for å melde seg inn i bilkollektivet på prøveperiode, men synes det er rart at det har tatt så lang tid for Hs å ta en beslutning.
 • Thor håkon sier det bare tatt to uker.
 • Bedkom er for.
 • Dotkom synes det er greit.
 • Seniorkom har ikke tatt det opp.
 • Arrkom vil ha bil, og er veldig positiv.
 • Prokom er med.
 • Fagkom er for.
 • Leder og nestleder er for.
 • Vi er for prøveperiode og tar opp fortsettelse av medlemskapet på generalforsamlingen hvis dette er bra.

169 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Vi har fått masse e-poster.

 • Økonomisk støtte fra IDI i 2017. Vi må søke innen 10. november om penger. I fjor søkte vi om penger til følgende: 10k til jubileum, 5k til kurs(interessegrupper) og 15k til fadderuke for master.

 • Kan vi bruke penger på dansekurs (av de 5k vi søkte om i fjor)?
 • Vi kan bruke penger på gaver til folk som kommer og holder kurs.
 • Vi gir gaver på to eksamenskurs. Det er snakk om 500,-, altså 250,- per kurs.
 • Sander vil ha penger til arrkom, fordi de trenger penger. Vi kan søke om penger til arrangementer for medlemmene, f.eks. Onlinelekene som skal arrangeres til våren.
 • Vi kan søke om penger til å pusse opp kontoret. Det er et par ting vi gjerne skulle pusset opp/byttet ut. Hele sofakroken kunne være byttet ut, og bordet. Martin skal se på priser på bord og sofaer til neste gang.
 • Hvis noen ha lyst til å koble til flere sensorer på kontoret kan vi søke om mer penger til det.
 • Kan kjøpe nytt anlegg til kontoret. Aux-input er ødelagt. Vi må ikke ha et ødelagt anlegg for å søke om mer penger.
 • Vi må fortsette med å søke penger om støtte til masterfadderuke.
 • Vi kan søke om midler til edruarrangementer i fadderukene, men da må vi ha spesifikke arrangementer, så det kan bli vanskelig.

 • Opprettelse av ny interessegruppe: Knertkom. Vi kan ta slike diskusjoner på e-post.

 • Erik skal lage en sjekkliste for interessegrupper. Erik informerer om at Aleksander Skraastad kan opprette Knertkom.
 • Svarer at interessegruppen skal gagne flere enn bare vedkommene og dens venner.
 • Erik skriver retningslinjer også.
 • Thor Håkon har gjort interessegrupper til erik sin hjertesak.

 • Historien om Online: Michael har sendt e-post. Alle komiteer har en åpen komitéhistorie på wikien. I løpet av to uker skal historien være skrevet inn på komiteens historiewiki. TH kan prøve å skrive om hovedstyret denne perioden.

 • IVRig linjeforening: Håkon fikser.

 • C# vil ha penger: Thor Håkon svarer at vi betaler for uniformene hvis de tilhører C# og ikke medlemmene. Kan ta det opp på genfors at de skal få en pott hvert semester som går til kjøp av utstyr til medlemmene.

170 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • Kristiane vil bleste bekk når det kommer.
 • TH vil bleste jubileet idag.
 • Arrkom skal bleste Onlinekasino imorgen og fredag.
 • Martin vil bleste kjellerhalloweenstuff.

171 Eventuelt (10 min)

 • Epostlister for tillitsvalgte kommer idag.

 • ITEX mangler på interessegrupper på forsiden på OW4. Det må legges inn. Thor Håkon legger inn.

 • Hvilken kjernekomitee skal en interessegruppe gå under? Alle interessegrupper skal inn under en og samme komité -> Hovedstyret.

 • I fjor begynte vi med årets komitémedlem. Skal vi fortsette med dette. Vi diskuterer dette, og blir enig om å ta det opp med komiteene våre.

172 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • Gikk litt sakte, men vi hadde ikke så mye å snakke om. Det var litt chill.

173 Gjøremål

 • Martin - Bytte kode på safen.
 • Alle -historie på wikien
 • Kristoffer - si ifra til c# at de må ha kvitteringer.
 • Sander skal mase på Nils.
 • Erik skal fikse sjekkliste og retningslinjer for interessegrupper
 • Alle må fikse årets navn.
 • Spørre om årets komitemedlem i komite
 • Minne folk på jubileet
 • Medarbeidsersamtaler
 • Spørre komiteer om hva vi kan søke penger om