**Møtetidspunkt:** 12.15 (rom 354)

**Servering og referering:** Kristiane

**Vinstraff:** 

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Thor Håkon, Erik, Didrik, Sander, Ingrid, Andrea, Kristiane, Håkon, Martin, Kristoffer

**Mangler:** Ingen

## 186 Godkjenning av innkalling, servering og referat 
Godkjent :) 

## 187 Status for komiteene (30 min)

#### Arrkom, med velkom og jubkom:
- Onlinekasino var en stor suksess. Noen ledige plasser, men var veldig bra likevel. Ikke sånn skikkelig fyllekalas, og det var positivt :) 
- Sander er valgt som ny sjåfør 
- Adventure of gløshaugen er good, Abakus vil kanskje være med. De sier fra snart. 
- Juleverksted er delegert til trikom. 
- Alt er klart til Åre 
- Eksamensfest med abakus er ferdig planlagt, blir 20. desember. 
- Studenterhytta er booket til 24. mars 

- Vi har JUBILEUM!
  - Daljer kom i dag, de er fine 
  - Kakekickoff gikk bra! 
  - Swingkurs var bra, rundt 20 oppmøtte 

#### Bankom: 
- Lite penger på konto, mangler mange store faktura-innbetalinger
- Men ligger litt på arrkom-stripe. 
- De fleste har bilagsført frem til sommeren 

#### Bedkom, med ITEX: 
- Sender kontrakter, begynt å få noen tilbake 
- Jobber med en linjesamarbeidsamtale, med alle linjer på gløs. Handler om hvordan samarbeidsbedpreser ol. skal foregå. Jobber med en avtale.
- Bedgames (teambuilding) neste uke 
- Skal ha en samarbeidsavtale med Abakus. Ser på det sammen med fagkom. 

#### Dotkom, med appkom:
- Dotkomkurs forrige uke, det var bra. Bra feedback! Sklirg og Skraastad holdte et hver.  
- Serverrommet måtte fikses på, filserveren eller noe ble ødelagt. Skraastad brukte hele natta på det, så skal være bra nå <3 Flink 
- Vil flytte sensitive og viktige ting i skyen så man ikke mister noe viktig i slike tilfeller  

#### Fagkom, med ekskom: 
- Har fordelt bedrifter, og sender kontrakter 
- Hatt siste kurs, det gikk kjempefint 
- Alt er klart til eksamenskurs i algdat og ITGK 

#### Prokom: 
- Har hatt brekkehelg, offline er brekt, he-he. Kommer ut etter jubileumet, og vil kanskje inneholde en artikkel om nye regler for masteropptak. 
- Øystein er valgt som sjåfør 

#### Trikom: 
- Juleverksted-event er oppe, fb-event kommer
- Teambuilding var kjeeeempegøy
- Jobbes med secret santa
- Påmelding til kino kommer snart


#### Seniorkom: 
- Har ikke skjedd noe særlig, vanskelig å finne tid til møte 

#### Leder og nestleder: 
- Vært på semestermøte (Bad news følger):
  - Alle fag på bachelor skal telle :( Vi liker det ikke. Vi skal sende mail til studieadm. på vegne av Online. TH ble også kontaktet av de andre bachelorlinjene på gløs (delta og volvox), som er i samme situasjon som oss. De vil gå sammen med oss å si fra til NTNU at vi ikke liker det.
  - Stenging av datasaler. Trond kom med forslag om at IDI kunne ta over hele P15. Det må diskuteres innad i IDI, men det kan kanskje skje (om ikke så alt for lenge, hvis IDI liker ideen, og de kan finansiere det). PS: Å bytte status fra datasal til lesesal vil ikke si at studasser ikke kan sitte der
  - BIT (130) MIT (75) plasser neste år. Kommer et nytt valgfag om sikkerhet for 2. klasse BIT.
  - Slutt på våropptak på Master 
 
- Skal sende mail om å prøve å holde 4etg åpent de dagene det ikke er eksamen 
- Lite salplass til Master. IME har ingen konkrete planer, men ser på det. 
- IDI-folk vil flytte HiST-informatikk hit til gløs 
- Vi må si hvilke arealer vi vil ha på nye campus 

#### ITV: 
Ikke tilstede

## 188 Interkom (10 min) 
- Til prokom og plakatbestillere: Når fag/bed skal legge inn arr kommer det en sykt lang dropdown med masse valg (gamle arrangementer). Dotkom skal se på det, men i mellomtida må vi være flinke å sjekke at det linkes til riktig arrangement :) 
- Til arrkom: Det burde kommet en mail om julebord.
- Til dotkom: Når det ble byttet til ny mail-greie så var det litt dårlig info. Det kom litt brått på, men mailsystemet var ganske krise, så det måtte gjøres noe.
- Martin får vite resten av sjåførene


## 190 Støtte fra IDI
HS skal søke om penger fra IDI til ulike arrangementer og tiltak.

- Vi skal søke om penger til LT (60000), 20k hver til Thilde, Online og Abakus
- Renovere kontoret (20000)
- Arrkom nye arr (10000)
- Ny i Trondheim (5000)
- Masterfadderuke (15000)
- Interessegrupper (5000)
- Prokom profileringsutstyr (15000)
- Dotkomsky (10000)
- Trikom turutstyr (5000)

## 192 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min) 
- Verter til isfit: Blester ikke
- Bendik, IME bytter navn til IE + info: Avventer
- Ny kode på komitéskapet
- Kjellermøte: Kun for beboere, vi trenger ikke å komme
- Julekortbilde tas 24. nov
- LOT-daljer


## 193 Ukens infomail og Facebook (5 min) 
- Jubileumsblest ERRY DAY 
- Interessegruppe-page 
- Adventure of gløs 
- starwars mandag 

## 194 Eventuelt (10 min)
- Betale jubileum, Hajem sender mail 
- Hyttetur-delregning: Det gjøres noe 
- Fagkom finner kjøleskap til rundt 2000 
- Er det ting igjen på moholt? Ja, arrkom, bankom og trikom flytter alt ila november 
- Får folk bruke bilkollektiv hvis de vil låne til private ting? Nej. Kun til komitéarbeid! 
- Thor Håkon har insjet på en uke med fokus på psykisk helse sammen med alle linjeforeningene på gløs. Vi skal planlegge sammen med to andre linjestyrer. Forslag til arrangementer: Stå på stripa, plakater, klemme folk, treat yo self, låne masse hunder og katter fra dyrebeskyttelsen, skulkedag 

## 195 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)
En flott møte! 
Kristiane digger at skraastad redda servergreier

## 196 Gjøremål
- Diskutere fond