Møtetidspunkt: 11.15 (rom 054)

Servering: Agnete

Referering: Marius

Vinstraff:

Ølstraff: Agnete(telefonen laget lyd)

Tilstede: Marius, Agnete, Kongsy, Son, Christoffer, Kristian, Dre, Nils, THB, Pia.

Mangler:

164 Godkjenning av innkalling, servering og referat

165 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Julebord var stemning
 • Det er juleverksted i morgen, topp stemning det og.
 • Skal ha semestermøte med trikom.
 • Jubkom har tatt opp en ny person, stemning
  • Det er signert kontrakt på hvor vi skal være

banKom:

 • Har siste møte neste søndag, intet nytt.

bedKom:

 • Kontrakte er sendt til Sopra Steria
 • Intet nytt og melde.

dotKom:

 • Julebordfremføring var bra, kudos til dem.

fagKom, med eksKom:

 • Hadde siste møte forrige onsdag.
 • Har diskutert hvordan kurs skal vises på weben.
  • Temabasert visning, for eksempel.
  • Git kurs har det kommet ønsker på
 • Skal ha eksamenskurs.
 • Første møte etter Åre
 • Ekskom har flyttet Tech Talks til 3. februar

proKom:

 • Har solgt 39 t-skjorter til Åre
 • Har innkalt til gullblekkamøte
 • Nydelig movemberfilm er ute.

triKom:

 • Har vært i samtaler med Kobkom.
  • det blir litt sent, så de starter opp igjen aktiviteten neste semester.
 • Har kjøpt julebrus, men det er litt logistiske problemer, samt at ikke alle butikker har Hamar/lillehammer-brus(SKANDALE)
 • Juleverksted i morgen.
  • Det blir handlet inn til det i morgen.
 • Skal ha semestermøte med arrkom
 • Har hatt medarbeidersamtaler
  • Har kommet frem at noen av komiteens medlemmer føler at de ikke kan nok.
  • Skal vurdere litt fadderordning slik som arrkom
  • En ny og en gammel per kurs.

SeniorKom:

 • Utmatrikulering ruller og går
  • Har booket talere og fotograf.

IDI og ITV:

 • Petter is MIA

Leder og nestleder:

 • Ipa har vært på linjeledermøte

 • Møte med prorektor, men Pia var ikke tilstede men har hørt at møtet var en stor forbedring fra tidligere.

  • Romreservasjon ble tatt opp, mye pga byggsikring som er vanskelig å ha med og gjøre.
  • Skal kalle inn byggsikring til møte, så det faktisk lar seg gjøre å booke et rom.
 • Skal på fakultetsråd

  • Skal representere linjeforeningene
  • Flere fakultet tror at linjeforeningene "bare" arrangerer fadderuker
 • Det er ingen i Ålesund.

  • Men skulle vi egentlig dra?

166 Interkom (15 min)

167 Premier til julekalenderen (10 min)

 • I fjor var det en sjokoladeting hver eneste dag
 • SS har lurt på om det er en grense på hvor dyr premier kan være
 • Det diskuteres å ha ukespremier, eller liknende
 • Moren til Marius vant i fjor, er det greit?
  • Ja

168 Tilbakemelding etter årets komitemedlem(20 min)

 • Bacon har fått tilbakemeldinger om årets komitemedlem

  • Noen få har gitt tilbakemeldinger om at det var bra
  • Men har også fått en del negative tilbakemeldinger
 • Loffen fikk bare gode tilbakemeldinger

 • Pia har fått tilbakemeldinger

  • Der var det også bare gode tilbakemeldinger
 • Til neste år er det mulighet til å gi beskjed om at dette skjer på "komté-kick-off"

  • Men det kan dog tolkes feil, siden det ikke er en konkurranse.
 • Nominasjon er et forslag

 • Det foreslås også at det skal stemmes åpent

  • Er redd for at det blir "vennestemming"
 • Skal begrunnelsene legges ut på wikien?

169 Eksamenskos (10 min)

 • Marius melder seg frivillig til ITGK, siden han skal ha det.
 • Agnete melder seg til både Alg.Dat og ITGK.
 • Nesten hele HS skal ha ITGK, så den dagen er ganske good.
 • Må huske å ha noen som ikke har eksamen der.
 • Vi skal også gå rundt på P15 og dele ut koz.

170 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

171 Ukens infomail (5 min)

172 Eventuelt (10 min)

 • Avslutte movember

  • Premier skjer.
 • Kristian og Loffen skal i møte med IT-dagene om en time!

  • De ber om ekslusivitet på IT-dagene.
  • Vi disktuerer en del rundt hva vi skal foreslå
  • Det er enighet om at vi må sikre at vi også får noe igjen for en eventuell avtale.

173 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)