Møtetidspunkt: 25. august 12.15 (S22)

Servering og referering: Henrik (servering), Peter (referent)

Vinstraff: Edvard

Ølstraff: Henrik

Tilstede:
Didrik, Peter, Henrik, Christoffer, Edvard, Hege, Fredrik, Endre, Emil, Aslak, Erik

Mangler: Taran

035 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Yez

036 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom:

 • Nytt edruarrangement, curling
 • Immball kommer seg
  • Alkohol blir dyrere i år
  • Spør om regning i stedet for preforma
 • Tar opp mellom fire og seks personer
 • Ting går smud i velkom
  • Arena Trondheim og pubgolf i dag, avslutningsfest i morgen

Bankom:

 • Sett på mva.-oppgaven
 • Fiksa nye hyller til kontoret
 • Betalt fakturaer

Bedkom, med ITEX:

 • Bedpresene gikk bra i fadderukene, yay
 • Klart for ITEX

Dotkom:

 • Har hatt første møte
 • Nytt opptakssytem!
 • Tar opp en fem-seks til opptaket

Fagkom, med ekskom:

 • Første møte
 • Gitkurs, kickstart ITGK

Prokom:

 • Laget plakater
 • Møte neste uke

Trikom:

 • Seriefrokost, booket litt ting

Seniorkom:

 • Styrer med fadderukene, mye improv
 • Dropper elvepadling, dritkaldt
 • Tatt opp to nye, Margit og Nils
 • TA opp Sklirg og Vidmark

Leder og nestleder:

 • Stått på stand, sendt mail

ITV:

 • Første HS-møte på en stund
 • Ad-hoc løsning for samlokalisering med Kalvskinnet
  • Flytter til IT-bygget, Høyskoleringen
  • De er klare over potensielle problemer med bruk av arealer
  • Behov for arealløsninger for lab
   • Lab for kun få personer
   • Ønsker 200 kvm for dette
   • Fjol og Sybele
  • Trenger mange faglaber
  • Prøver å ta datasalene
  • Flytter vekk bla. Drift av Datasystemer til IT-syd
  • Tar i bruk 9. etasje på Sentralbygget for masterstudentene våre, 3kvm for hver student
 • Snakket med ITV fra Kalvskinnet, Online burde snakke med TIHLDE om de går ut i media
  • Misnøyen med dette er delt
  • Uttyrkk dette på riktig måte
  • TIHLDE tror ikke de overlever om de blir flyttet til Gløshaugen
 • Diskuterer mulighet for at folk fra Hovedstyret kan delta på møter med IDI
 • Prøve å lage en tidsplan
  • Planlegge møte med Abakus og TIHLDE (Send mail I DAG, Hege tar det)
  • Møte med Krogsti
  • Snakke om å gå ut i media
  • La Endre bli oppdatert fortløpende
 • Overbooking av studiene fungerte ikke bra i år, siden flere takket ja og møtte opp
  • Fått tildelt flere studieplasser, men ikke nok forelesere
 • Sjekk Innsida, mange bruker det ikke. Gjør en undersøkelse og finn ut hvor viktig det er
 • KTV på tirsdag, KTV får adminstatus i gruppa

037 Interkom (10 min)

 • Pass på at alle fakturaer via Online skal innom økonomi og utad.

040 Immballgaver

 • Se på det på møtet på søndag

041 Fast møtetid

 • Fast møtetid blir torsdag 12.00 - 14.00 (foreløpig)

043 Komitéopptak

 • 18 søkere totalt akkurat nå
 • Sende invite til intervjuer i dag og forløpende gjennom helgen
 • Én fra søkerkomiteen svarer på mail og legg ved telefonnummer
 • Still relevante spørsmål
 • Ikke ha for mange intervjuere i rommet
 • Om gode venner søker, sitt bak i rommet og la nestleder ta intervjuene. Forklar grunnen til at ekstrapersoner er i rommet
 • Arrkom: 4-6
 • Dotkom: 5-6
 • Senkom: x
 • Prokom: 8-9
 • Fagkom: 7
 • Bedkom: 7
 • Trikom: 3-4

044 Komitémedlemmer på immball

 • Se punkt om immball (fjernet)

045 Gamlinger på slack

 • Mange mener vi ikke skal bestemme hvem som sitter med Slack
 • Større problem at folk klager om problemet enn problemet selv
 • Litt sånn bitterhet fra visse personer, dette blir for dumt
 • Prøve å gi et godt formulert svar hver gang problemet blir tatt opp

046 Ledertrøyer

 • Loffen mener det er en uting, promoterer drikkekonkurranse
 • Si ifra til neste års velkom at vi IKKE skal ha ledertrøye
 • Didrik skal skrive dette i sitt erfaringsskriv, slik at vi får videreformidlet dette videre

047 Åpent møte

 • Tar det neste møte

048 Teambuilding

 • Lager to Doodles
  • Når man kan
  • Hva man vil gjøre
 • Aslak lager Strawpoll

049 Hyttetur med IT-linjer til våren

 • Utsatt til våren
 • Berg-hytta funker bra
 • Diddy og Hege hjelper med planleggingen
 • Februar høres nice ut

050 Samlokalisering

 • Se punkt om ITV

051 Folk som bytter til informatikk

 • Loffen mener vi skal innvilge alle søknadene så lenge de tar informatikkfag
 • Folk med kun sosialt medlemskap skal kunne søke til komité

052 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

** 13. aug **

-Buddyordning ved semesterstart

 • Utsette til neste semester - Loffen
 • Spørre om vi kan bruke støtten til våren

** 14. aug **

-Klovnestafetten

 • Kommunisere kun at folk kan være med på det, legge ut på informatikkgruppa (i dag, Edvard)

** 15. aug **

-Studentaksjonen 2017

 • Kan blestes for i morgen

** 20. aug **

-Soundbox 2

 • Alt for dyr, si nei

-Deltidsjobb ved NTNU for studenter

 • Emil svarer han

-Prideparade i trondheim

 • Dropper det

** 21. aug **

-kontakt mellom studenter og næringsliv

 • Emil tar det på møte

-NTNU alumni

 • Gjør ikke noe med dette

-Studentrepresentantar til nasjonalt fagråd for informatikk

 • Utsetter til neste gang (søndag)

** 22. aug **

-Intervjuer under opptaket

 • Svare på opptaket

-Navnebytte og ny kontaktmail

 • Aslak oppdaterer listene

** 25. aug **

-Utvidet tilgang til romres

 • Hege tar det

053 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • Dropper infomail, poster på gruppa i dag og i morgen

054 Eventuelt (10 min)

 • Droppes

055 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • Droppes, dritlangt møte

056 Gjøremål

 • Minner om at det KAN være ting som ikke er med her! Pass på, se igjennom referat
  • Se igjennom mailpunktet for å vite hvem som svarer på hva
  • Lederne snakker med hverandre for å finne ut hvem som svarer søkerne til opptaket
  • Aslak lager Strawpoll om teambuilding
  • Didrik skriver i erfaringsskriv at ledertrøye ikke er greit slik at det kommuniseres videre de neste årene
  • Didrik spør Alf om tilgang til Datamuseet
  • Didrik blester om Studentaksjonen 2017
  • Erik spør Drøsshaug om det samme