Møtetidspunkt: 09. november 12.15 (R E4-107)

Servering og referering: Aslak

Straff:

Tilstede: Didrik, Martin, Christoffer, Erik, Aslak, Emil, Henrik, Peter, Hege, Edvard

Mangler: Taran

Innsjekk (12.15)

[Hvordan har dere det?]

208 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12.19)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent, loffen skal legge ut sitt. Servering godkjent.

209 Status for komiteene (12.20)

[Her er det kun meningen at dere skal komme med status for komiteen deres. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

Ikke veldig mye å gjøre nå, mye av julebordet er gjort, noe skal gjøres på hyttetur.
Curling: er redd for at ikke mange kommer, fordi eksamensperiode. Er ikke krise hvis det bare er 15 stykker heller.
Åre turer og går.
Immballet blir nok lørdagen rundt 8-9-10 sept. forhåpentligvis.

Bankom:

Det går, hadde møte på søndag. Godt i gang med revidering. Fått litt oversikt over hva vi har brukt. Har såvidt brukt av nye prosjekter.

Bedkom, med ITEX:

Har opprettet interne retningslinjer for muligheter-mail og andre ting som bare har eksistert muntlig.
Har begynt å planlegge utenlandstur til neste år.
Begynt å se på techtalks. Venter nok med dette til etter bookingrunde.
Møte i linjesamarbeide forrige uke. De vil sende ut spørreundersøkelse til alle bedrifter med spørsmål om hvor mye de bruker på rekruttering o.l. Det er ikke populært i bedkom.

ITEX:
Begynt å få fly og hotelltilbud.

Dotkom:

Hysj hysj julebordunderholdning.
Ellers går ting bra.

Fagkom, med ekskom:

Kodekveld gikk bra, vi var rundt 40 pers.

Får forhåpentlivis fordelt bedrifter for kurs neste uke.
Har hatt teambuilding med abakus. Det var gøy.

Prokom:

Mindre å gjøre nå, det er veldig greit.
Tenker på årboka. Ser på hvordan vi kan gjøre den mer inkluderende og få den til å se mindre ut som en komitegreie.
Prøvetrykk på offline forhåpentligvis neste uke.

Trikom:

Trivlig med hyttetur.
Det kommer grøtfest.

Seniorkom:

Ruller og går, har hatt lunsjmøte i dag.

Leder og nestleder:

Didrik: Ikke mye.
Hege: EMIL sliter også med internasjonal seksjon, de har få personer på arrangementete sine.

ITV:

Realfagskjelleren:

Vi er blant de som gjør det best salgsmessig, i fadderperioden gjorde vi det best.
Kjellersjefen ønsker felles møte med alle linjene, det kommer spørsmål om dette før jul.
Det kommer også et spørsmål om Onlinere i kjellerstyret på julebord.
Det blir ikke noe paraplyorg, men det blir en samarbeidsorganissasjon.
Det blir felles leveranser, men legger inn bestilling sammen. Kan få veldig gode deals, fordi vi blir en av de største kundene i Trondheim.
Vi skal ha fast sjenkebevilgning, det krever flere prøver, det skal gå fint.
Opppussing skal også gjøres sammen. Håkon Espeland er byggansvarlig. Spørsmål rundt slikt kan sendes til kjellerstyret.

210 Interkom (12.50)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
Dotkom trenger feedback på systemene våre, fra bedkom+fagkom (og andre som bruker dem).

212 Lang og tro tjenestedalje (13.10)

[Har dere funnet ut hvem som skal ha daljen? Og har dere skrevet det inn på wikien? Didrik må vite hvor mange daljer som må med på julebordet]

Alle: Skriv inn i wikien i pausen.
Alle har skrevet inn.

Fem minutters pause klokken 13.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

213 Arbeidsområder og retningslinjer for kommunikasjonsansvarlig (13.15)

[Vi setter av femten minutter til å diskutere arbeidsområde og retningslinjer for kommunikasjonsansvarlig. Vi trenger ikke komme til en endelig konklusjon i dag, men heller peke ut en retning vi ønsker for kommunikasjonsansvarlig.]

Under er en del notater fra diskusjonen, det er ikke et komplett bilde av diskusjonen, men jeg fikk forhåpentligvis med de viktigste momentene. Saken blir også tatt opp neste uke.

Vi fokuserer på Marius sitt ansvar.
Mulige faste oppgaver: Instagram, facebook, snapchat(?), ha en oversikt over blesting.
Kanskje Marius som kan se på ny facebook gruppe, den er veldig vanskelig og få nye inn i den vi har nå. PGA NTNU community greiene. Kan bruke konkurransen for å få folk over på de nye gruppene.
Vi burde være flinkere til å bruke Online-pagen. Marius påpeker at instagram nok er en viktigere kanal og få på beina en pagen.
Marius: Få ut en del poster på Instagram nå, så bleste det når det er litt mer fylde der.
Se på mulighet for å ha ukentlige bannere for hva som skjer.

Skal vi slutte å bleste selv, eller skal Marius gjøre det. Kan blesteansvarlige prate med Marius?
Marius må få seg totaloversikt, med kalender elns hvor han kan ha full oversikt. Så folk kan snakke med han og schedule tid.
Vi må se på andre ting enn facebook også. Infomailen er viktig, det kan han også ta. Kan dette bakes inn med facebookblestinga?

Er det vanskelig å få til et strengere system med blesting og frister og slikt tidlig. Funker det?
Edvard, det går nok fint. Emil, dette høres veldig bra ut. Loffen, det kan bli vanskelig. Aslak, når vi har noen som følger opp så går det nok bra.

Loffen: Arbeidsoppgave: Ha en god oversikt over alle tingene som skjer i linjeforningene.
Informere om hva hovedstyret gjør: f.eks. Samlokalisering.
Jobbe for mer artikler til OW. Kan ta over for nettredaktør på sikt kanskje, må snakke med prokom.

Marius legger frem et forslag neste uke rundt hans arbeidsoppgaver.

215 Årboktema

[Hvilket tema skal vi på i årboken i år? Målet for punktet er å bli enige om et tema.]
Vi diskuterer videre på slack.

216 Økonomi- og vedtektskveld

[Vi burde se på mulige datoer for å ha økonomi- og vedtektskveld før neste generalforsamling]

Tentativ dato 18. Februar. Hege setter den i kalenderen.
Det blir mye å gjøre rundt revidering, spesielt siden Abakus har genfors nærmere oss, og vi har tidlig.

217 Forespørsler som har kommet på e-post (13.30)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

Samlokalisering - kommunikasjon til studenter - Didrik stiller på dette møtet. Interessant fagdag for dere? - til bedkom/fagkom Eksamensboost 2017! - Vi slenger det på infomail

218 Ukens infomail og Facebook (13.35)

[Hvem poster hva, og når?]
Blesting for band, de trenger trommis - Vi poster nå og etter jul.

219 Eventuelt (13.40)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]
- Prikker:
Står ikke noe i prikkereglementet om at du får prikk når du blir meldt av for ikke betaling. Dotkom må fikse sånn at man ikke får prikk når man blir avmeldt for ikke betaling.

  • Møte med rektor i morgen bør vi gå?: Hege har mulighet og kan gå hvis hun vil.

220 Møteevaluering/Diggepunkt/Utsjekk (13.55)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]
Bra bra bra, dårlig rom, bra utgangspunkt for retningslinjene til razzmatazz, bra diskusjoner, veldig dårlig rom, bra med diskusjoner rundt hackerspace.

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

  • Emil og Edvard henter daljer sammen.
  • Alle skal skrive hvem som skal ha LOTT
  • Didrik skal hente LOTT daljer
  • Hege setter tentativ dato for økonomi- og vedtektskveld.
  • Marius bearbeider diskusjonen rundt retningslinjer og arbeidsoppgaver for kommunikasjonsansvarlig og legger det frem neste møte.
  • Didrik drar på møte om Samlokalisering - kommunikasjon til studenter, ref mail.
  • Noen TM poster om trommis til band.
  • Dotkom må fikse sånn at man ikke får prikk når man blir avmeldt for ikke betaling. Aslak lager Issue