**Møtetidspunkt:** 14.15 (P15)

**Servering:** Thor Håkon

**Referering:** Erik Perik

**Vinstraff:** 

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Erik, Thor Håkon, Sklirg, Hajem, Bjerke, Ingrid, Didrik, Andrea, Kristiane

**Mangler:** Sander

## 216 Godkjenning av innkalling, servering og referat 
 Godkjent

## 217 Status for komiteene (30 min)

#### Arrkom, med velkom og jubkom:
 

#### Bankom: 
 - Første møte førskommende søndag. Alle skal være ferdig med regnskapet for 2016 ila den kvelden.
 - En del penger er i ubetalte fakturaer. 
 - Vi må regne ut moms selv hvis vi kjøper fra utlandet. (Gjelder ikke digitale tjenester).

#### Bedkom, med ITEX: 
 - Bedpresser skal være ordnet for semesteret.
 - Techtalks er fullt opp med bedrifter. 

#### Dotkom, med appkom:

 - Ikke så mye har skjedd i jula. 
 - Skal kickstarte alt denne uka. 
 - Skal se på å forbedre stemmesystemet til genfors.


#### Fagkom, med ekskom: 

 - Ikke så mye har skjedd i jula. 
 - Kontrakter er signert.

#### Prokom: 

 - Bestemmer snart fast møtetid.
 - Blir ikke åre-t-shorte i år.
 - Har lagt ut artikkel på OW.

#### Trikom: 

 - Kontorvakter-e-posten har blitt sendt ut. Starter etter åre. 
 - Skal handle og ha første møte ila uka. 

#### Seniorkom: 

 - Utmatrikkuleringen blir *kanskje* 9. juni. Får ikke gjort så mye før de helt sikkert vet dato på det. 

#### Leder og nestleder: 

 - Thor Håkon og Didrik skal på Idiovation på torsdag.

#### ITV: 
 Ikke noe nytt. 
 
## 218 Interkom (10 min) 

 - Brusbestillinger må inn til trikom før Åre. 

## 219 Tilbakebetalinger for immball og jubileer (5 min, Hajem) 
 - Regneark på hvor mye alle skylder Online for immball/jubileer har blitt lagt ut. 
 - Hvis noen har sendt nestledere må dette legges inn. 
 - Frist for betaling er 20. januar. 
 
## 220 


## 221 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min) 
 Ingen

## 222 Ukens infomail og Facebook (5 min) 
 - Ekskom-kveld
 - Åre
 - Tidsfrister for betaling i åre

## 223 Eventuelt (10 min)

 - Lyche i morgen klokka 18:30!

## 224 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)
 - Bra møte. Godt nyttår!

## 225 Gjøremål