01. Konsoll på kontoret

Innspill: Det gagner ikke de som ikke er på kontoret å kjøpe en ny konsoll.

Diskusjon: Konsollen som er på kontoret brukes veldig mye. Det er ikke behov for en til på kontoret.

02. Kreve innsats for komitégoder

Innspill: Om du er i en komité uten aktivitet bør du miste godene som komitémedlem. Er du i en aktiv komité og ikke gjør annet å være på møter bør du enten gå over til seniorkom eller slutte, og gi plassen til noen nye.

Diskusjon: Komitélederne følger opp komitémedlemmene sine, og tar en samtale om det er behov for å avdekke motivasjon og ønsker fra det enkelte medlem.

03. Bedpres og kurs for bedriftene som ikke kan betale mye for å komme hit

Innspill: Det er gøy å treffe andre bedrifter enn konsulentselskapene, f.eks. Skatteetaten, Kartverket og Brønnøysundregistrene.

Diskusjon: Bedkom har kontakt med mange flere bedrifter enn det som kommer på bedpres. Her er nok innsatsen til bedkom/fagkom underkommunisert, skal få det med på statusoppdatering under generalforsamlingen. Noen bedrifter velger andre kanaler enn bedpres/kurs for å nå flere studenter. ITEX prøver å fylle opp 50/50 med konsulentselskap og andre bedrifter.

04. Generalforsamlingen

Innspill: Generalforsamlingen bør ha en uavhengig ordstyrer, og HS skal ikke diskutere kandidater underveis.

Diskusjon: HS er enig. Nestleder er på saken med å finne en ordstyrer.

05. Kveld for "folk som ikke kjenner så mange"

Innspill: Kunne det vært en idé å ha en kveld for "folk som ikke kjenner så mange" en gang i blant, f.eks. én gang i semesteret? Jeg føler litt på at om du ikke har vært veldig engasjert fra starten av er det allerede for sent å "bli en del av gjengen". Det hadde vært gøy å kunne møte andre som ikke kjenner så mange, og så finner du kanskje en venn å dra på bedpress med, eller som du kan sitte i forelesninger med. Generelt sett er dere veldig flinke til å ønske folk velkomne, men det er en terskel som kanskje er litt for stor mtp å stikke innom kontoret eller ta kontakt når du ikke kjenner noen. Å møte andre som er i samme situasjon gjør at du kan bli kjent på like premisser. Jeg vet ikke hvor mange onlinere dere når/ikke når, men dette kunne i alle fall være en idé for å samle de som faller litt utenfor

Diskusjon: Dette er en kjempeidé! Det kom inn flere lignende ønsker, bl.a. med fadder-reunion. Det kan være en venne-speed-dating, vennekveld, eller en fest der folk melder seg på og blir plassert på tilfeldige vors (viktig poeng: det trenger ikke å være fest alt som er sosialt). Her er det mye som kan gjøres. Trikom-leder tar dette med til trikom for videre diskusjon.

06. Husk hva et Online-medlemskap betyr

Innspill: Husk på hva et online medlemskap betyr, og tenke en ekstra gang på det når dere innvilger det til folk som ikke studerer informatikk

Diskusjon: Det er mottatt. HS skal informere bedre hva som kvalifiserer til medlemskap ref. 5.4 i vedtektene. Kan legge det ut på wikien. Utgangspunktet for HS' beslutninger er: Om du ender opp med en bachelor i informatikk, og er interessant for våre samarbeidspartnere kan du få ordinært medlemskap. Om studenter omgås informatikkstudenter i fag, og føler en tilknytning til studiet og linjeforeningen kan de innvilges medlemskap som begrenser seg til sosiale arrangement, og gjelder for ett år av gangen. Studentene som blir invilget medlemskap i Online skal i utgangspunktet ikke være dekket av en annen linjeforening, og det skal være mulig for Online å dekke studentens behov mtp arrangement, geografisk nærhet er derfor viktig.

07. Flere bli-kjent-opplegg

Innspill: Det er hovedsak bare én ting jeg savner: Flere "bli-kjent-opplegg" gjennom studieåret, slik at ikke alt blir konsentrert i fadderukene. Dette kan hjelpe til med å skape flere bekjentskaper på tvers av kull, i tillegg til at det kan være utrolig kjekt for dem som av diverse årsaker ikke fikk vært veldig aktive under fadderukene. Utallige ganger har jeg hørt at det er "under fadderukene du finner vennene dine for resten av studieperioden", og slike bli-kjent-kvelder kan være med på å bryte dette opp litt :)

Diskusjon: Onlines arrangement er åpent for alle medlemmene, så det er opp til medlemmene å benytte seg av tilbudet. Men vi ønsker å legge til rette for en god studieperiode, og i likhet med det forrige punktet med ish samme tema er vi selvsagt positive dette. En mulig løsning er faddereunion. Det kan bli vanskelig å få med alle fadderne, men det er verdt et forsøk, og ha en felles samling for de der fadderne ikke har anledning. HS må også være flink til å gå foran som gode eksempler og snakke med alle på fest. Dette gjelder forsåvidt alle å være et alright menneske å se sine medmennesker. Dette tas videre av arrkom.

08. Hvordan interessegrupper skal drives

Innspill: Hvordan skal interessegrupper drives, og må alle hete *kom?

Diskusjon: Alle heter ikke *kom, men en del gjør det. Vi antar at dette er fordi de fleste startet som en nodekomité ref. tidligere vedtekter. Nestleder skal legge ut informasjon om hvordan interessegrupper kan søke om penger. Vi ønsker at interessegruppene skal være mer synlig, men det skal også være et lavterskeltilbud. Vi er avhengig av av onlinere tar initiativ til disse.

09. Koppestopp på kontoret

Innspill: Koppestopp på kontoret

Diskusjon: Dette er noe trikom tenker på. Det kan være en mulighet at det inngår i kaffesponsoravtalen at det blir kjøpt inn ordentlige kopper, der alle kan få en hver.

10. Sjakk

Innspill: Sjakk

Diskusjon: Det fikses av trikom.

11. Tilgang til kontoret for alle

Innspill: Er det mulig å få til at alle Online-medlemmer kan få tilgang til kontoret? Tilgang for alle informatikkstudenter til kontoret (evt fra et klassetrinn og oppover, dersom regler er lest gjennom og godtatt). Går i 4. klasse nå, og har ikke mulighet til å finne meg en kaffe på kveldstid med mindre kontoret er åpent.

Diskusjon: Som en prøveordning vil det fom. neste semester være slik at alle kunne søke om å få tilgang til kontoret. Det skal da signeres en avtale. Disse vil bli prioritert som kontorvakt. Det vil bli mulig å søke før sommeren starter.

12. Revy

Innspill: Revy er gøy, for de som ser på og spesielt for de som deltar! Og tenk på hvor mye bra internhumor en revy vil sammenfatte og skape? Har du vært på en revy hvor humoren faktisk er IT-relatert og ikke gjør narr av informatikeren? Vår revy! :D

Diskusjon: Kjempeidé! Her er det bare å ta initiativ. HS prøver å komme i kontakt med innsender av dette innspillet. Her kan vi kanskje få til en felles revy med Abakus/Hybrida, om det er ønskelig.

13. Vanskelig å vite hva HS gjør

Innspill: Kan det stå i infomailen hva HS har gjort/gjør denne uka?

Diskusjon: Ja, det skal vi etterstrebe om det skjer noe som er verdt å nevne. Ellers ligger møtereferatene åpne på https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/motereferater-fra-hovedstyret/

14. Flere kluter på kontoret

Innspill: Kan vi få flere kluter på kontoret?

Diskusjon: Det finnes! Det ligger i skapet under kaffemaskinen. Det kan kanskje være en idé å sette en lapp på hvert skap med hva som finnes inne i skapet.