Møtetidspunkt: 14.15 (rom 054)

Servering og referering: Kristiane(For sen) Wiker tar over

Vinstraff: Kristiane *2 (For sen og ikke sagt ifra i tide)

Ølstraff:

Tilstede: Hajem, Thor Håkon, Wiker, Didrik, Andrea, Ingrid, Sander, Bjerke, Aslak, Kristiane

Mangler: Sklirg (Aslak er her)

271 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Ikke godkjent (Servering)

272 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Skulle egentlig ha møte i dag, men bachelor kom i veien.
 • Vinter-ol: Stor suksess! All vinen ble drukket opp.
 • Kryssfest i dag: Alt er klart
 • Alt fremover er i orden.
 • Graffi er booket til 17. mai.
 • Har laget en facebookgruppe for alle arrkomledere på gløs.

Bankom:

 • Begynt å gå gjennom Abakus sitt regnskap, de har kommet ca halvveis.
 • Har begynt å sette opp utkast på budsjettet til HS for neste år.

Bedkom, med ITEX:

 • Bookingrunde fra 1. mars til 10. mars.
 • Oslotur 27. - 28. februar.
 • Innsjekkingssystemet skal testes ila uken på to arrangementer.
 • Planlegger teambuilding med fagkom.

Dotkom, med appkom:

 • RegMe skal bli testet
 • Prokom skal hjelpe til med design.
 • Teambuilding 5. mars.

Fagkom, med ekskom:

 • Skal ha sosialkveld i morgen.
 • Hyttetur neste helg.
 • Kristiane og Lofsberg sitter i bookinggruppen.

Prokom:

 • Venter på prøvetrykk og priser fra div trykkerier.
 • Artikkel om nodekomiteopptak kommer i dag.
 • Sosialt med PR på torsdag.
 • Merch diskuteres.

Trikom:

 • Handletur i morgen.
 • Har sett på fryser.
 • StrikkOgDrikk: 9. mars. Alt er klart. Skal kjøpe inn garn og strikkepinner.
 • BliKjentFest: 1. april. Påmelding skjer i samarbeid med dotkom.
 • Dahls: Nye flasker. Dette er dyrere og prisen vil øke til 25,-.
 • Skal standardisere handlelisten.

Seniorkom:

 • Skal spise pizza i ettermiddag.

Leder og nestleder:

 • I slutten av april skal det være en uke med tema "Studenters mentale helse".

ITV:

Ikke her

273 Interkom (10 min)

 • Didrik: Har tenkt til å oppdatere produktarket. Har derfor gått gjennom nøkkeltallene for 2016.

274 Hvem kan arrangere hva? (10 min) Kristiane

 • Arrangementer kan gli over i hverandre, hvem skal kunne arrangere hvilke arrangementer.
 • Thor Håkon: Så lenge komiteene snakker med hverandre og blir enige på en god måte, bør det ikke være et problem.
 • Sander: Mener arrangementer som nevnes er ganske klart definert.
 • Thor Håkon: Pass på å snakk med komiteer som kan ha innspill til arrangementet som skal arrangeres.
 • Aslak: Viktig å skille f.eks fagkom og bedkom så mye som mulig mtp opptak for nye.
 • Konklusjon: Snakk sammen så alle vet hva som foregår.

275 Trikom vil ha penger (10 min)

Vil få flere faste arrangementer utover det de allerede har. - Vi vil arrangere en del, så vi trenger påskudd til det. - Har planlagt: - Code in the dark, - valentines, - Skidag med grilling, - Grilling i parken, - Strikk og drikk, - Bli kjent fest.

Ber om 4600,-.

Ingen har noen innvendinger. Pengene bli innvilget til trikom.

276 Budsjett for HS (Hajem) (20 min)

Vi har gått gjennom tentativt budsjett. Det ser bra ut så langt.

277 itDagene - kontraktgjennomgang før signering (Didrik) (10 min)

Godkjent.

278 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Datakam: Godkjenner søknad. De får 8k neste år. Thor Håkon svarer.
 • Abakusrevy: Erik Svarer at vi kommer 9 stk.
 • C#-søknad: Hajem fikser
 • X-sport: Søker om 694kr til baller. Dette går greit så lenge alle kan bruke dem. De skal ligge i boden til vanlig. Erik svarer.

279 Ukens infomail og Facebook (5 min)

Bleste om opptak. Bleste om Ontap på interessegruppen.

Mandag: Alle Tirsdag: Bedkom Onsdag: Ekskom Torsdag: Velkom Fredag: Seriefrokost Lørdag: Appkom Søndag: Alle

280 Eventuelt (10 min)

 • Skal ITEX stå på komitélista? Aslak: Ikke noe problem å sette dem på lista på OW. Aslak fikser.
 • Aslak hilser fra studiemiljøstudentene
 • Håpet er at det etterhvert kommer en stilling for en person pr trinn pr linje.
 • Vil spesielt ha med trikom på møte.

281 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

282 Gjøremål