Møtetidspunkt: 14.15 (rom 054)

Servering: ** TH Referering:** Erik

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Hajem, Wiker, Thor Håkon, Sander, Aslak, Emil, Andrea, Taran, Kristiane, Ingrid

Mangler:

302 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

303 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Låvefest: 6. april.
  • Låven er booket
  • Ikke lov med medbragt hvis kjelleren skal servere
  • Bakdeler: Mye å frakte drikke til 200 folk, kan bli mye kø
  • Skal høre om realfagskjelleren kan servere
  • Sander vil helst satse på medbrakt -> Kjipt hvis baren går tom for drikke hvis ingen har med selv.
  • Skal ordne biler/busser
 • Sushikurs: Fullt
  • Alt er i orden
  • Han som holder kurset blir kanskje med på neste arrkom-møte
 • Klatring: Er i orden
  • Skal bleste på facebook / ow
  • Er flere som sikrer enn forrige gang.
 • Vors/nach: Planlegges
  • Wienerpølser blir.
 • Skiarrangement: 21. april
  • Blir på lianvatnet.
  • Grilling og lavvo
 • Reboot: Gikk veldig bra
 • Åre: Mulig det blir samarbeid med abakus siden det er ski week den uka.
 • Velkom: Første møte på onsdag.

Bankom:

 • Er helt ferdig med intern revidering.

Bedkom, med ITEX:

 • Bedkom blir 20 år neste år!
 • Komitéopptak: Bedkom synes det er enklest å ta søknader på mail.

Dotkom, med appkom:

 • Relativt enkelt å få til komitésøking på OW4.
  • Da blir det et enkelt skjema som fylles ut og sender mail.
  • Hvis det skal gjøres vanskeligere vil det ta mye mer tid som heller kan brukes på mer aktuelle saker.
 • Dotkom skal ha to nye hackatons for å fikse system til genfors
 • OW4 overflow anser dotkom som et prosjekt som kommer til å gi for lite gevinst mot tiden det kommer til å ta.
 • Teambuilding på onsdag
 • Snakker med abakus webkom ang samarbeid -> de er positive til det
 • Åpne wikien for alle medlemmer av ow
  • Tar litt tid siden alle hender er på genfors-systemet.
  • Vil sette opp selektive varsler på endringer som blir gjort
  • Dette er aktuelt for interessegrupper spesielt.

Fagkom, med ekskom:

 • Bookingrunde-møte blir i morgen
 • Midtsemesterforelesning i java på lørdag med Åsmund.
 • Ekskom skal på tur om 3 uker, alt er klart

Prokom:

 • Har skrevet artikkel om onTaps første kurs
 • Fått ny redaktør-assistent
 • Hadde idémyldingskveld forrige tirsdag, litt blandet suksess der.
 • Offline kommer snart

Trikom:

 • Strikk og drikk: Gikk bra
 • Sendt mail om at kontorvakter avsluttes etter påsken
 • Dropper bli-kjent-festen: Ikke tid
  • Blir nok etter immballet en gang
 • Planlegger oppussing av kontoret
  • Skjer antagelig uken før fadderukene
  • Må rydde boden for unødvendig stuff

Seniorkom:

 • Hadde ikke møte forrige uke
 • Jobber med å få ordnet utmatrikkuleringen

Leder og nestleder:

Fiksa gaver, ski og boks.

ITV:

304 Interkom (10 min)

305 Merch (2 min)

 • Prokom fikser

306 Genfors (15 min)

 • Innkalling til genfors og økonomi og vedtektskveld bør sendes ut så fort som mulig og ihvertfall denne uken.
 • Vi skal gå gjennom vedtektene og retningslinjene, og se om det er noe vi vil endre på.
 • Til neste gang: Lese seg opp på vedtektene.
 • Sender ut innkalling på onsdag
 • Må skrive årsberetning før genfors

307 Fond (15 min)

 • Hajem har sett på ulike steder å sette pengene våre.

   1. Fastrente innskuddskonto
  • Binding i ett år
  • Rente 1.7%
  • Må avgjøre hvor mye som skal settes inn
   1. Fond
  • Har sett på DNB sine fond:
   • Bankom må sette seg ned å lese opp det spesifikke om hver ordning
   • Skal ta kontakt med kontakpersonen vår i DNB

  Bankom skal se på flere muligheter. Skal ha noen muligheter til økonomi- og vedtektskvelden.

308 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Tekna:
  • Sendes til bedkom
 • Kontortilgang til CaG:
  • Vi sier det er greit
 • Arbeidsgruppe for inkludering av internasjonale studenter
  • Informasjon gies, vi skal sette ned en arbeidsgruppe snart
 • Emil
  • Han hører med arrkom om de kan fikse det
  • Ballene som ble sponset ligger i boden
  • Barnegym var en suksess

309 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • Infomail: Genfors og økonomi og vedtektskveld

310 Eventuelt (10 min)

 • Synge bursdagssang for aslak: Gjør det så kleint som mulig Oh god så sykt kleint, we did it guise
 • Emil:
  • Få inn bilder på sushi-kurs og klatring
  • Klatring vises ikke på fremsiden

311 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • God servering -> Thor håkon selvdigger

312 Gjøremål