Møtetidspunkt: 14.15 (rom 054)

Servering og referering: Sander

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: THB, Håkon, Hajem, Kristiane, Erik, Bjerke, Andrea, Sander

Mangler: Ingrid, Didrik

334 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent! :)

335 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Sushikurs

  • Godt gjennomført, alle som var der var fornøyde!
  • Vi ønsker å fortsette med matkurs til neste år, kanskje med hjelp fra fagkom?
 • Studenterhytta

  • Like god stemning som alltid, til tross for litt dårlig oppmøte
  • God mat, lam var suksess!
  • Vurderer å droppe galla til neste år for å få med flere folk
 • Låvefest

  • Jobber for å få til medbrakt
  • Alt annet er klart
 • VorsNach

  • Alt er klart
  • Det blir masse leker på vorset :)
  • DJ til nach er klart
 • Immball

  • Det blir på Scandic Lerkendal allikevel
  • De hadde fått en åpning den 9. september så da kjører vi på med det

Bankom:

 • Snart ferdig med revidering.
 • Alle skal fikse budsjett innen onsdagkveld.
 • Hajem har ikke sett på fond fordi han har revidert regnskap.

Bedkom, med ITEX:

Didrik er ikke her, heller ingen andre.

Dotkom, med appkom:

 • Jobber med genforssystem, karrieresiden, og RegMe.
 • Hackathon i helgen på genforssystemet
 • Skal prøve å bli ferdig med login på genforssystemet i løpet av påsken
 • Ingen capcha, men de håper at det ordner seg asap
 • Dotkom skal gjøre bankomarbeid fremover for å fikse opp i alt.
 • Det er for mange som går til seniorkom, og det kan føre til problemer om kommunikasjonen før de bytter komité er dårlig.

Fagkom, med ekskom:

 • Sopra kurs i dag, alt er klart
 • Bra midsemesterforelesning med Åsmund, alt gikk fint
 • Siste kurs er med Bouvet
 • Kontrakter for neste semester sendes ut nå
 • Ekskom skal på tur nå, og nye ekskom har satt igang

Prokom:

 • Vant åpenklasse :)
 • Andreplass på gullblekka
 • Brekkehelg til helgen
 • Kanskje fotokurs neste tirsdag

Trikom:

 • Prøvd å få tilgang til boden på itvest for alle komitémedlemmer
 • Minusfeilen var pga en feil i en kvittering
 • Seriefrokost ble glemt i dag
 • Snart finale i smashkonkurransen
 • Driver med planlegging til Eurovision. Det skjer 13. mai.
 • Kobkom lever igjen, bjerke har sagt at de skal prøve å få igang noe ila april.
 • Månedens triveligste blir annonsert om ikke lenge. Dette er et konsept hvor trikom kårer en veldig trivelig person hver måned.
 • Det har blitt sendt ut epost angående oppussing
 • Taran er pereferer

Seniorkom:

 • Invitasjoner til utmatikulering er sendt ut.

Leder og nestleder:

 • Forretningsorden er satt opp til genfors.

ITV:

Ingen fra ITV her

336 Interkom (10 min)

 • Shitlist

337 Generalforsamlingen cont.

 • Forretningsorden

  • Vi må spørre Yngve om hvordan vi skal vedta hvem som skal stemme, fordi det alt står i vedtektene at alle medlemmer har stemmerett, men vi skal vedta før genfors starter allikevel
  • Vedtektsforslag kan ikke endres på genfors pga Økonomi- og vedtektskvelden, saksforslag kan tas opp til diskusjon
  • Vi har et mål om å bli ferdig til kl 24:00
  • Vi skal si ifra til byggsikring at vi muligens må ha salen lenger en til kl 24:00
  • De som kommer forsent må genfors vedta at kan stemme. Vil vi gjøre det sånn? Eller skal alle ha medlemmer ha stemmerett uansett når de kommer? Vi vil at ordstyrer skal spørre hvorfor folk kommer sent, og at de kan få stemmerett ved akklamasjon.
  • Ordstyrer kontrollerer om noen kommer forsent, og spør om personen vil ha stemmerett.
 • Dagsorden

 • Saksforslag

 • Ikkekomitémedlem i hovedstyret:
  Vi kan invitere folk om det er ønskelig med innspill fra ikkekomitémedlemmer. Mulighet for anonym innsending av forslag til HS. Åpent HSmøte hvor alle kan komme å ha innspill. HS fremmer forslag om åpent HSmøte en gang i måneden.

 • Bankomleder velges før arrkomleder

 • Dette er ønskelig fordi bankom ikke er en komité som er bygget opp av de andre komiteene

 • Støtte realfagskjellern

 • Gi realfagskjellern med penger til kassaapparat
 • Det er dyrt, men kjellern må ha det
 • Vi sponser dette, og slipper årsavgift til kjellern i 5 år. Dette tilsvarer prisen på et apparat

 • Vedtektene

  • For få tall i 3.3, det burde stå to(2) slik som det står i resten av vedtektene
  • Vi ønsker å godta elektronisk stemmesystem ved akklamasjon, men systemet må vises frem før godkjenning slik at alle kan se at det er trygt å bruke
  • I 4.2 står det at man har en leder, nestleder og en økonomiansvarlig. Endres til leder, nestleder og økonomiansvarlig.
  • Seniorkom kan gjøre unntak for komitémedlemmer som ikke har vært aktive i fire semester om de ønsker å ta opp dette medlemmet
  • Et verv kan vare inntil seks semester ikke i seks semester

338 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • CaG som nodekoimté
 • De som er Onlinere får kontortilgang, og vi skal fremme forslag om å fjerne de fra vedtektene på genfors

339 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • Infomail
  • Alle legger inn stuff
 • Facebook
  • Alle blester det de vil bleste

340 Eventuelt (10 min)

Ingenting eventuelt.

341 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

342 Gjøremål